Bankaların Aldıkları Emlak Ekspertiz Ücretleri

✔ Bankaların Aldıkları Emlak Ekspertiz Ücretleri

Güncel: 14.01.2020

Ticaret Bakanlığı, ekspertiz ücretlerine ilişkin basında çıkan haberlere açıklık getirildi

Ekspertiz ücretlerine ilişkin bir açıklama yapan Ticaret Bakanlığı özetle “taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin, ipotek ve ekspertiz işlemlerinde tüketicilerden yalnızca üçüncü kişilere ödenen ücretler tahsil edilebilmektedir” ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı

“Son zamanlarda Bankaların tüketicilerin kullandıkları konut kredilerinde haksız şekilde ekspertiz ücreti tahsil ettikleri ve tüketicilerin bankalardan bu ücretleri kayıtsız ve şartsız şekilde geri alabileceğine ilişkin haberlerin basına yansıdığı görülmektedir.

Bahsi geçen konuyla ilgili olarak tüketicilerimizin yanlış bilgilendirilmemesi ve mağduriyet yaşamamaları amacıyla aşağıdaki bilgilendirmenin yapılmasında fayda görülmektedir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca; bankalar ve kredi veren finansal kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızın görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle belirlenmiştir.

Söz konusu yönetmelik gereğince taşınır ve taşınmazlara ilişkin rehin, ipotek ve ekspertiz işlemlerinde tüketicilerden yalnızca üçüncü kişilere ödenen ücretler tahsil edilebilmektedir. Kredi talebinin reddi halinde ise bir kamu kurum ve kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen ücretler hariç olmak üzere tüketicilerden herhangi bir ücret alınamayacağı düzenlenmiştir. 

Ayrıca Yönetmeliğin “Ücretlerin Sınıflandırılması” başlıklı 6’ncı maddesi uyarınca; ilgili kuruluşlar ve bankalar tarafından ücretlendirilebilecek olan ürün veya hizmetler içerisinde “ekspertiz ücreti” de isim olarak sayılmıştır.

Söz konusu düzenlemeler uyarınca; bankalar tarafından tahsis edilecek konut kredilerine ilişkin olarak kredi konusu konutun değerlemesine ilişkin yetkili gayrimenkul değerleme şirketinin hazırladığı değerleme raporuna istinaden üçüncü kişi olan değerleme şirketine yapılan ödemenin faturasının tüketici ya da kredi veren adına düzenlenmesinden bağımsız olarak tüketiciden tahsilinin mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceği değerlendirilmektedir.

Konuya ilişkin Yargıtay kararlarında da tüketicilerden tahsil edilecek ücretlerin Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde kararlar verildiği görülmektedir.

Bu kapsamda her türlü ücret uygulamasında iadeye ilişkin kararlar verildiği yönünde basında yer alan haberlere itibar edilmemesi, ancak finansal tüketicilerden alınacak ücret kalemlerinin karşılaştırılabilmesi için Türkiye Bankalar Birliği tarafından  https://www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr/ adresinde ilan edilenden daha yüksek ücret uygulanması veya yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine aykırı ücret alınması hallerinde tüketicilerin 6502 sayılı Kanun kapsamında ilçelerde “Kaymakamlık” illerde “Ticaret İl Müdürlüğü” bünyesinde oluşturulan “Tüketici Hakem Heyetleri” ile “Tüketici Mahkemeleri”ne başvurabilmesi mümkündür.” denildi.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok