Reklam Alanı
Reklam Alanı
Ekonomi 463 0

Gayrimenkul Değerleme Hizmetlerine İlişkin 2020 Tarifesi Yenilendi

Paylaş:

Güncel: 07.01.2020

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule ilişkin hak ve faydaların, taşınmazların, uluslararası metodlar kullanılarak etik kurallar çerçevesinde, ekspertiz ve değerleme işlerini yapılması, bu tespitlerine ilişkin “gayrimenkul değerleme raporu düzenlenmesi” hizmetleri için, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2020 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi. Bu tarifeye göre:

a) Brüt metrekaresi 250’yi aşmayan konut, ofis veya bürolar için değerleme ücreti 659 lira olarak yeniden belirlendi.

b) Gayrimenkul Değerleme değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek ücretlerde, asgari ücret tarifesi uygulanacak. Tarifede belirlenen ücretler asgari nitelikte olup, taraflarca işin özelliğine göre daha yüksek bir ücret belirleyebilecekler.

c) Belirlenen asgari ücret ve masraf tutarları, sadece verilecek değerleme hizmetine ilişkin olarak belirlenecek.

d) Hizmetin verilmesi için yapılan ulaşım masrafları ile zorunlu olan bilgi ve belgelerin temininde resmi kurumlara yapılan harç ve benzeri ödemeler, gayrimenkul bilgi merkezi payı, KDV ve diğer vergiler gibi ek ücret ve diğer masraflar, tahsil edilecek asgari ücrete dahil olmayacak, ayrıca ödenecek.

Gayrimenkul Bilgi Merkezine Rapor Başına Ödenecek Ücret:

Asgari ücret tarifesi uygulanarak hesaplanacak değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlere, değerleme raporu başına 4 TL. “gayrimenkul bilgi merkezi payı” eklenecek. Söz konusu tutarlar, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Gayrimenkul Bilgi Merkezi AŞ’ye ödenecek.

Değerleme ücretlerinin, değerleme işi başlamadan önce belirlenmesi gerekiyor. Üyelerin vereceği değerleme hizmetleri için işbu esaslarla belirlenen ücretlerin ödenmesi;

a) değerleme hizmetine konu varlığın alım satımının gerçekleşmesi,

b) değerlemesi yapılan varlıkla ilgili bir kredi alım işleminin tamamlanması da dahil olmak üzere hizmetin verilmesi dışında herhangi bir şarta bağlanamayacak.

Tarife Ücretlerinde İndirim Yapılamayacak

Tarifede belirtilen brüt metre kare büyüklüklerinin belirlenmesinde Belediye İmar Yönetmelikleri dikkate alınacak.
Değerleme konusu, gayrimenkulün tapuda kayıtlı niteliği ile fiili kullanım niteliği arasında bir fark varsa ve bu fark nedeniyle ilgili gayrimenkul tarifede yer alan grupların birden fazlasının kapsamına giriyorsa ücretin belirlenmesinde yüksek olan ücret grubu dikkate alınacak.

Kurulca yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından verilen tüm değerleme hizmetlerinde, ihale veya benzer yöntemlerle tarifede belirlenen ücretlerde indirim uygulanamayacak. Değerleme hizmetlerine dayanak olan yazılı sözleşmeler de işbu esaslara aykırı olamayacak.

Brüt Metrekare Üzerinden Değerleme Ücretleri

Tarife kapsamında, 2020’de brüt metrekareye göre uygulanacak değerleme ücreti;

a) imarlı veya imarsız arsalar ve tarım alanları için m2’sine göre, 791 lira ila 1.786 lira arasında,

b) dükkan, plaza, iş merkezi için m2’sine göre, 723 lira ila 2 bin 855 lira arasında,

c) yalılar ve eski eser niteliğindeki gayrimenkuller için 3 bin 490 lira,

d) bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya büro için brüt metrekaresi 250’yi aşmayanlar için değerleme ücreti 659 lira,

e) metrekaresi 251 ila 5 bin 1 m2 arasında bulunan konut, ofis veya bürolar için m2’sine göre, 822 ila 2 bin 378 lira arasında,

f) akaryakıt istasyonları tamamı için 4 bin 258 lira,

h) üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için brüt metre karesine göre 723 lira ila 5 bin 589 lira arasında,

ı) AVM, hastane, sağlık tesisi, okul, sinema salonu, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler gibi hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkuller için de brüt metrekaresindeki değişime göre 1.316 lira ila 6 bin 387 lira arasında değişecek.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir