POLSAN Ortaklığı ve Yaptığı Yardımlar

✔ POLSAN Ortaklığı ve Yaptığı Yardımlar

POLSAN’a Kimler Ortak Olabilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan tüm teşkilat mensupları, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN)’a Ortak olabilir. 28.12.2018 tarihinde kabul edilen yasa ile bu tarihten itibaren göreve başlayan tüm emniyet mensupları Sandığın Daimi Ortağıdır.

Ortaklık Nasıl Başlar?

28 Aralık 2018 tarihinden önce Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan maaşlı ve ücretli memurlar Sandığa Ortak olabilirler. Bu tarihten sonra göreve başlayan polis, bekçi ve sivil memurlar Sandığın Daimi Ortağıdır. Ortaklık, aidatın ödendiği tarihte başlar.

POLSAN’a Ortak olabilmek için; Ortaklık Taahhütnamesi’nin eksiksiz doldurularak imzalanması, nüfus cüzdanı sureti ile birlikte posta, faks ya da elden ulaştırılması gerekmektedir. Ortaklık kayıt işlemi gerçekleştirilen bir Ortağın ilk aidatı, ortaklık kaydını takip eden ay içerisinde alacağı maaşından, saymanlık tarafından kesilmesi ile başlar.

Sandık Ortaklığının etkinleştirileceği, hizmet sunulmaya başlanacağı ve ortaklık haklarının başlayacağı tarih, ilk aidatın fiilen Sandık hesabına yatırılacağı tarihtir. Bu sebeple; ilk aidat Sandık hesabına elden yatırabilir.

Ortaklık aidatı

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünün 18. maddesi;

“Ortaklık aidatı, Ortakların Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu kesintisine esas olan brüt maaş veya ücretlerinin %5’i tutarındadır. Bu miktar, Genel Kurul kararıyla %10’a kadar arttırılabilir”.

17.06.2006 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Ortaklarımızın Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu kesintisine esas olan brüt maaş veya ücretlerinin %8‘inin aidat tutarı olmasına karar verilmiştir.    

POLSAN’ın Faydaları Nelerdir?
 • İkinci bir emeklilik ikramiyesi,
 • Dayanışma ve mesleki birliktelik,
 • Bütçenizi sarsmadan birikim yapabilme,
 • Masrafsız borç çekebilme,
 • Kampanya ve indirim anlaşmalarından faydalanabilme,
 • Vefat ve maluliyet halinde yardım alma.
POLSAN’ın Yasal Yardımları Nelerdir?

POLSAN, Emeklilik, Vefat ve Maluliyet Yardımı yapmaktadır.

Emeklilik Yardımı

Emniyet Teşkilatı’ndan ilişiğinin kesildiği tarih itibariyle hizmet süresinin veya prim ödeme gün sayısının doldurulması şartıyla atama, seçilme veya kendi istekleri ile kurum değiştirenlere emekli yardımı ödemesi yapılır.
Kurum değişikliği yapan Ortakların Emekli yardımı ödemesi yapılabilmesi için, Ortaklarımızın en son çalışmış olduğu birimden ilişiğinin kesildiği tarih itibariyle hizmet süresinin veya prim ödeme gün sayısını bildiren resmi evrakı göndermeleri gerekmektedir.

Maluliyet Yardımı

Polis Bakım ve Yardım Sandığı Ortakları, görevleri dahilinde veya haricinde uğrayabilecekleri maluliyet veya vefat hallerinden doğacak her türlü gelir kaybı durumunda, Sandık güvencesi altına girebilmekte, kendileri ve/veya aileleri için oluşacak gelir kayıplarını telafi edici maddi yardım imkanına kavuşmaktadır.
En az 1 yıl Sandık Ortağı olanlara (kaza nedeniyle maluliyet halinde 1 yıl şartı aranmaz) aşağıdaki esas ve usullere göre maluliyet yardımı yapılır.

Vefat Yardımı

Polis Bakım ve Yardım Sandık Ortağı iken,
a) Vefat eden Ortağın, yasal mirasçılarına,
b) Eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu vefat eden Ortağın kendisine, Vefat Yardımı ödenir.


Ortağın yasal mirasçılarına veya kendisine, vefat tarihinde Sandık Ortaklarından kesilen en yüksek ortaklık aidatına esas maaş veya ücretinin;

 • Ortağın vefatı halinde on beş katı,
 • Ortağın eşinin vefatı halinde üç katı,
 • Ortağın çocuğunun vefatı halinde bir katı şeklinde ödeme yapılır.
POLSAN’ın Borç Verme Hizmeti Nasıl Çalışır?

Borç Verme Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen borç para isteme şartlarını sağlayan üyelere;

 • İhtiyaç için,
 • Aidat karşılığı,
 • Taşıt için,
 • Konut için borç verilmektedir.
 • Borç verme hizmeti Ortaklık süresi ve Emekli Esas Aylığına göre değişiklik gösterir.

*Borç kullanmak isteyen Ortaklar, Borç Senedini eksiksiz ve doğru olarak hazırlayıp, posta yolu ile Sandığa ulaştırmalıdırlar.

*Konut için borçlanma limitleri, Ortağın 2016 Aralık ayındaki Emekli Esas Aylığının (E.E.A.) Ortaklık süresine göre 20 ve 25 katıyla çarpımı ile hesaplanmaktadır.

Ortaklıktan Ayrılma

Ortaklıktan istifa yoluyla ayrılanlar yazılı başvuru tarihinden, Emniyet Teşkilatı’ndan ayrılanlar görevden ayrılış tarihinden, Ortaklıktan çıkarılanlar çıkarılma tarihinden, emekli olanlar emekli oldukları tarihten itibaren Sandık Ortaklığından ayrılmış sayılırlar. Birikmiş aidatları ve kâr payları; Sandığa, bağlı kuruluşlarına ve iştiraklerine olan borçları tahsil edildikten sonra ödenir. 3 yılını doldurmadan istifa yoluyla ayrılanlara, ortaklık süresince birikmiş aidatları 3 yılın tamamlandığı tarihte ödenir.

28 Aralık 2018 tarihinden sonra Ortak olanlar, Sandığın Daimi Ortağıdır.

Ortaklığı Dondurma

Askerlik, yurtdışı görev veya geçici görev gibi nedenlerle aidat kesintisi yapılamayanlar, birikmiş aidatlarını almadıkları sürece ortaklıktan ayrılmış sayılmazlar.

Bu kişilerin ortaklıkları Emniyet Teşkilatı’ndan maaş alacakları tarihe kadar dondurulur ve bu süre içinde temettü hariç ortaklığa ilişkin haklardan yararlanamazlar.

Bu kişilerin, yazılı olarak talepte bulunmaları ve Emniyet Teşkilatı’ndan maaş almadıkları süreye ilişkin aidatlarını her ay Sandığa ödemeleri halinde ortaklıkları kesintisiz olarak devam eder.Ortaklıkları dondurulanların kurumlarından tekrar maaş almaya başladıkları tarihten itibaren maaşlarından aidat kesintisi yapılmaya başlanır.

Bu Ortakların kurumundan tekrar maaş almaya başladıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Sandığa yazılı olarak müracaat etmeleri ve ortaklığının dondurulmuş olduğu süreye ilişkin aidatlarını faizleriyle birlikte toptan veya taksitle ödemeleri halinde ortaklıkları kesintisiz olarak ihya edilir.

Taksitle ödeme halinde, ayrıca taksit süresine ilişkin faiz, ödenecek miktara eklenir. Faiz oranı, yasal gecikme faizinden az olmamak üzere, Sandık aidatlarının yıllık kâr payı oranına kıyasla her mali yılın başında Yönetim Kurulunca belirlenir.

Bu Ortakların yazılı talepleri olmadığı sürece aidat ödemesi yapılmayan süreler ortaklıktan sayılmaz ve ortaklık süresine bağlı hak ve alacaklarının hesabında dikkate alınmaz.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok