Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Faydalı Bilgiler 214 0

Afet Bölgesi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Paylaş:

✔ Afet Bölgesi Nedir? Nasıl Uygulanır?

Güncel: 11.03.2020

Afet bölgesi; deprem, toprak kayması, sel, yangın, kaya düşmesi ve çığ gibi olayların görüldüğü ve her an gerçekleşebileceği yerlere denir.

Bir yerin afet bölgesi ilan edilebilmesi için şu şartlar aranır:

1a) – Hane sayısının 100’den az olan yerlerde konutların 1/10’nun,

1b) – Nüfusu 50.000 den az olan il ve ilçelerde en az 50 binanın,

1c) – Nüfusu 15.000’den fazla olan il ve ilçelerin mahalle teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün olmayacak derecede ağır hasar görmesi,

2 ) – Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,

3 ) – Tarım ürünlerinden en az 1/3’nün zarar görmüş olması,

4 ) – O yerdeki yol, su elektrik, kanalizasyon gibi kamu tesislerinin, kullanılmayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması,

5 ) – Ulaşım imkanlarının çok sınırlı olması.

Afet bölgesinde yaşayanlar için ne gibi imkanlar sağlanır?

1- Bütün sağlık hizmetleri, o bölgedeki herkese ücretsiz verilir. Devlet hastanelerinin yanı sıra, askeri hastanelerde ve özel hastanelerde bulunan hastalara da ücretsiz bakılır.

2- Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenecek yardımları yapmakla zorunlu tutulur.

3- Yapılardaki hasarı tespit etmek için, gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.

4- Bölgedeki yurttaşlar, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir.

5- Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.

6- Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin psikolojik ve sosyolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.

7- Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir.

8- Bütün binalar ve yapılar için ayrı ayrı hasar tespit raporu düzenlenir. Hazırlanan hasar tespit raporlarına 30 günlük itiraz hakkı bulunur. Hasar görmüş binaların tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesine izin verilmez.

9- Evleri yıkılmış veya zarar görmüş yurttaşlara yeni ev tahsis edilir.

10- Esnaflar için bütün bankalarda faizsiz kredi imkanı sağlanır.

11- Bütün şirketlerin, esnafların ve ya kişilerin devlet birimlerine ve bankalara olan borçları silinir veya borç süresi uzatılır.

12- Bir yıl içinde tamir ettirilmeyen binalar yıkılır. Afet bölgelerinde fen kurullarınca tehlikeli görülen yerler yapı ve ikamet için yasaklanır.

13- İmar planının değiştirilmesi gereken yerlerde, planlar 5 ay içinde yaptırılır. İzin verilen geçici baraka inşaatının 1 yıl içinde yıkılması zorunlu olur.

14- Afetzedelerin taşınmasını gerektirecek durumlarda, bütün giderler bakanlık tarafından karşılanır.

Güncel: 11.03.2020


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir