Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Haberleri 362 0

Ahara Temlik Nedir? Nasıl Gerçekleşir?

Paylaş:

Ahara Temlik: size ait olan bir malın ya da hakkın (alacak hakkı gibi..) başka bir şahsa devir edilme işlemine denir.

Emlak alanında sık kullanılan bir terim olan “ahara temlik”; üzerinizde kayıtlı olan size ait tapulu taşınmazın mülkiyet hakkının başkasına geçmesini ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Bir hukuk terimi olan ahara temlik; bir kişiye ait olan hakların başkasına devredilmesini sağlayan yöntemdir.

Ahara temlik; günümüzde kullanılmayan, eski Türkçe bir kelime olup (ahara-üçüncü kişiler) yani üçüncü kişilere malın devri anlamına gelir. Uygulamada devir ve temlik kelimeleri eş anlamlı olarak kullanılır. Borçlar Kanunu’na göre alacaklar bir başka kişiye devredilebilir.

Bir borç ilişkisinde borçlunun rızası olmaksızın, alacaklı bir sözleşmeye dayanarak alacağını başka bir kişiye devredebilir. Bu devir işlemine “alacağın temliki” adı verilir. Alacak temliki, sözleşme devrinden farklı bir kavram olup, hukuki durumdan kaynaklanan hak ve sorumluluklar devredilmez. Alacağın temliki iradi, kanuni ve yargısal temlik olarak üç türlüdür. Taraflar arasındaki iradeye dayanarak, alacağın doğrudan temlik sözleşmesi ile geçirilmesine iradi temlik adı verilir.

Ahara temlik bu nedenle mal varlığı gibi devredilebilen haklar üzerinde etkili olur. Mal varlığı haklarını ve mülkiyet haklarını devredilebilen haklar içerisinde sayabiliriz. Bu nedenle bu haklar üzerinde ahara temlik geçerli olacaktır.

Ahara Temlik İşlemi Nasıl Yapılır?

Mülkiyet hakkı gibi devredilen haklar üzerinde hak sahibinin hakkını üçüncü kişilere devretmesi işlemidir. Sahip olduğunuz bir malı satmak veya vermek istediğiniz kişiyle ahara temlik yaparak malın o kişiye geçmesini sağlayabilirsiniz. Genellikle taşınmaz mallar üzerindeki haklardan vazgeçmek anlamında kullanılan ahara temlik uygulaması sayesinde bir kişi ile anlaşarak mallarınızı satabilir ya da istediğiniz kişiye mülkiyet hakkınızı devredebilirsiniz.

Ancak kişilik hakkı, nafaka hakkı gibi hukuk içerisinde ikinci ya da üçüncü bir başka kişiye devredilemeyen haklar vardır. Bu haklar için ahara temlik yapılabilmesi mümkün olmayacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir