Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Faydalı Bilgiler 440 0

Belediye Rayiç Bedeli Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Paylaş:

Belediye Rayiç Bedeli : Gayrimenkullerin güncel piyasa koşullarında belediyelerce hesaplanıp belirlenen minimum alım-satım bedelidir.

Kanunen rayiç bedel ise; satılacak taşınmazların 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre tespit ve takdir edilen bedeldir.

Belediye rayiç bedeli nasıl öğrenilir?

Belediye rayiç bedeli, gayrimenkullerin güncel piyasa koşullarındaki alım-satım bedelini gösteriyor. Bu bedel, belediyelerden öğreniliyor. Konutun veya bir arsanın rayiç bedelini öğrenmek için o gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye gidilmesi gerekiyor.

Gayrimenkullerin rayiç bedelini etkileyen unsurlardan bazıları:

  • Önemli konut projeleri,
  • Alışveriş merkezleri,
  • Dükkanlar,
  • Eğlence merkezleri,
  • Eğitim merkezleri,
  • Merkezi lokasyon,
  • Yaşayan nüfusun sosyo-ekonomik durumu,

Rayiç bedel nasıl hesaplanır?

1- Güncel piyasa koşullarına göre belirlenen rayiç bedel değer ve emlak vergisini esas alan değer olmak üzere ikiye ayrılır. Taşınmazın minimum değerinin hesaplandığı ve genelde piyasa değerinin altında olduğu bedele emlak vergisi rayiç bedeli denilmektedir.

2- Maliye Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen değerlendirme kararı sonrasında valilik tarafından atanan komisyon rayiç beledi belirler. Rayiç bedel belirlenirken aynı konum ve özelliklerde bulunan en az 3 adet taşınmazın metrekaresi ve rayiç bedellerinin bilinmesi gerekir.

3- Konut veya binalarda arsa ve arazilerden farklı olarak hesaplama yapılırken yapının yıpranma payıda eklenir. Yıpranma payı, yapının tamamlandığı tarih ile satış tarihi arasında geçen süre bir yıldan fazla ise yüzde 2 oranında rayiç bedelden düşülür.

4- Metrekare başına düşen rayiç bedel, aynı özellikteki 3 evin rayiç bedelinin toplamının bu 3 evin metrekare toplamına bölerek bulunur. Metrekare başına düşen rayiç bedelini satışı yapılacak evin metrekaresi ile çarparak evin esas rayiç değeri bulunmuş olur.

5- Eğer semtte yapılaşma oranı artıyorsa ve kentleşme yüksek seviyedeyse rayiç bedelinde artış görülür. Ülkedeki ekonomik durum ve genel piyasadaki canlılık da emlak rayiç bedelini etkileyen etmenlerdir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir