Kira Gelirinin Hiç Beyan Edilmemesi veya Eksik Beyan Edilmesi Halinde?

✔ Kira Gelirinin Hiç Beyan Edilmemesi veya Eksik Beyan Edilmesi Halinde?

Güncelleme: 18.02.2021

Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, istisna uygulamasından yararlanılamaz. Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan mesken kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir.

Mart ayı kira geliri olanlar için vergilerini tahakkuk etme ayıdır. Dolayısıyla 2020 yılında sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin, kira gelirine konu mal ve haklarla ilgili vergilerini de ödemeleri gerekiyor. 01/01/2020-31/12/2020 dönemine ait kira gelirinin beyan edilmesi gerekiyor. Vergi literatüründe “Gayrimenkul Sermaye İradı” (GMSİ) olarak adlandırılan kira gelirlerinin gerçek kişilerce 31 Mart 2021 tarihine kadar beyan edilerek, vergilerinin de mart ve temmuz aylarında iki taksitte ödenmesi gerekiyor.

Eğer kira geliri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, mükelleflerin ödemeleri gereken vergiler cezalı olarak tahsil edilmekte ve 6.600 TL’lik istisnadan yararlanma hakkı kaybedilmektedir.

Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen kira gelirlerinin, beyan döneminden sonra yapılacak vergi denetimleri ve çapraz kontroller sonucu tespit edilmesi durumunda, istisna avantajından faydalanamayacağınız gibi zamanında tahsil edilmeyen vergileri gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak ödemek zorunda kalınacağına dikkat edilmelidir.

Geçmiş takvim yıllarına ait kira gelirlerini ilgili beyan döneminde hiç beyan etmeyen veya eksik beyan eden kira geliri sahiplerinin bu gelirlerini, Vergi Usul Kanununda yer alan Pişmanlık ve Islah hükümlerinden yararlanarak beyan etmeleri de mümkündür.

İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2020 yılı için 49.000 TL) aşanlar yıllık beyanname verecekler. 2020 yılı içerisinde kesintiye tabi olmayan 2.600 TL üzeri işyeri kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmektedir.

Beyan edilmesi gereken kira gelirinin bildirilmemesi halinde, mükellef adına ceza kesilir ve gelir takdir komisyonunca takdir edilir. Takdir edilen gelir üzerinden, gelir vergisi ile vergi ziyaı cezası hesaplanır. Ayrıca gecikilen her ay için gecikme faizi talep edilir.

Bu şekilde tahakkuk eden vergi, ceza ve gecikme faizinin tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

Ödenmediği takdirde, vergi dairesince ayrıca her ay için ayrı ayrı gecikme zammı hesaplanmak suretiyle cebren tahsil yoluna gidilir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı yemekciyiz-2.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok