Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Faydalı Bilgiler 543 0

Kira Tahliye Taahhütnamesi Örneği

Paylaş:

 Tahliye edilecek gayrimenkul :

 Tahliye tarihi                             :

 Mezkûr gayrimenkulde oturan  :

Yukarıda adresi yazılı bulunan taşınmazda bir süreden beri oturmaktayım. İş bu gayrimenkulu, hiç bir hüküm istihsaline, kanuni merasime, ihtarname keşidesine, cevap verilmesine, tebliğ ve tebellüğe hacet kalmaksızın hiç bir hak ve alacak talebinde bulunmadan kayıtsız ve şartsız gayrimenkula ait demirbaşları ile birlikte noksansız olarak mülk sahibi veya kanuni vekiline yukarıda yazılı tarihte tahliye edip teslim etmeyi kabul ve taahhüt ederim.

Ayrıca tahliye edeceğim tarihe kadar olan bütün Kira borçlarımı, Elektrik, Su, doğalgaz, Çöp (Ç.T.V) Vergisi ile Apartman giderlerini ödeyeceğim.

Bu tarihte tahliye etmediğim veya  edemediğim taktirde mal  sahibinin veya kanuni vekilinin icra yoluyla tahliye ettirmeye yetkili olduğunu ve bu uğurda sarf olunacak bütün mahkeme, icra , avukat ve diğer masrafların tamamen bana ait olduğunu kabul ve taahhüt  ederim. …./…./ 201…

Taahhüt Eden: İsim ve İmza


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir