Reklam Alanı
Reklam Alanı
Ekonomi 275 0

Konut Sigortası Hangi Riskleri Karşılamaz?

Paylaş:

Konut sigortası kapsamı, hangi riskleri karşılayıp karşılamadığı sigorta yaptıracaklar için önemlidir. Bu nedenle, konut sigortasının karşılamadığı durumlar bilinmesi gerekiyor.

“Konut sigortasının teminatı dışında kalan haller hakkında detaylı bilgi edinerek poliçeyi en doğru şekilde satın almalıyız.”

Konut sigortası genel şartları her sigorta şirketi için aynıdır. Özel şartlar ise şirketler arasında farklılık gösterir. Konut sigortalarında da diğer tüm sigortalarda olduğu gibi kapsam altında olan ve olmayan haller özel ve genel şartlar ile belirtilmiştir.

Genel Şartlara Göre Konut Sigortasının Karşılamadığı Durumlar

Genel şartlara göre konut sigortasının karşılamadığı durumlar aşağıda belirtilmiştir:

1- Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar,

2- Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan ya da bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri, inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.),

Hırsızlık

3- Kamu otoritesi tarafından sigortalı varlıklar üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar,

4- Yangın olmaksızın, sigortalı varlıkların kendi kusurlarından veya kendi bünyelerinde meydana gelen bozulmalar nedeniyle uğradıkları zararlar,

5- Yangın olmaksızın sigortalı varlıkların işlenmek üzere veya başka bir nedenle ateşe, sıcaklığa tutulmasından, ateş bulunan benzeri bir yere düşmesinden, atılmasından, elbise, çamaşır ve diğer eşya yanıklığı gibi alev almaksızın kavrulmasından, yanmasından kaynaklanan veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunların benzerlerine temasından doğan zararlar,

6- Yangın olmaksızın, elektrikle çalışan her türlü motor, elektrikli veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının kısa devre, topraklama, voltaj iniş çıkışları ile bu yüzden ısınma ve endüksiyon cereyanı gibi nedenlerle uğrayacakları zararlar,

7- Alçak basınç sebebiyle kapların içeri doğru çökmesi, yırtılması, benzeri şekilde deformasyonu, yıpranması, santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihaz ya da motorlarda meydana gelen bütün zararlar.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir