Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Haberleri 299 0

Mirastan Feragat Nedir? Sonuçları Ne olur?

Paylaş:

Mirastan feragat; bir mirasçının miras bırakanı ile yaptığı bir sözleşme ile yasal mirasından kendi istek ve iradesiyle vazgeçmesidir. Mirastan feragat ve mirasın reddi konusu kısmen de olsa benzer bir amaca yönelik işlemler olarak görülüyorsa da, hukuki sonuçları itibariyle, aralarında önemli farklar bulunmaktadır.

Öncelikle bu iki hukuki durumun farkına değinmekte fayda bulunmaktadır.

Mirası Ret; mirasçının tek taraflı irade bayanıyla olur iken, mirastan feragat ise mirasçı ile miras bırakan arasında resmi şekilde akdedilen bir feragat sözleşmesi ile gerçekleşir.

Mirası Ret; altsoyu etkilemez ve reddeden ölmüş gibi değerlendirilerek miras altsoyuna geçer. Mirastan ivazlı feragat halinde ise; feragat altsoy için de sonuç doğuracağından altsoy da bu feragatten etkilenir. İvazsız feragat halinde ise; feragat, yalnızca feragat eden mirasçı açısından sonuç doğurur.

Görüldüğü üzere her iki hukuki kurumun da doğuracağı sonuçlar farklı olup, bu sonuçlar diğer mirasçıların miras payına etki edecektir.

Mirastan Feragatin Türleri:

Mirastan feragat, bir mirasçının miras bırakanı ile yaptığı bir sözleşme ile yasal mirasından kendi istek ve iradesiyle vazgeçmesidir. Feragat eden mirasçı, mirasçılık sıfatını kaybeder. Miras bırakan, feragati için mirasçıya bir karşılık vermişse feragat ivazlı (karşılıklı) olur, aksi halde feragat ivazsız (karşılıksız) dır.

Mirastan ivazlı feragat halinde,

Aksi sözleşmede öngörülmemişse, mirasçıya bir karşılık sağlanmak suretiyle mirasçının mirastan feragati, feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur. Mirastan feragat sözleşmesi, “belli bir kişi lehine” de yapılabilir. Lehine feragat sözleşmesi yapılan kişi mirasçılık sıfatını kaybederse, feragat de hükümsüz kalır.

Feragat Edenlerin, Tereke Alacaklılarına Karşı Sorumlulukları,

Mirasın açıldığı sırada, tereke borçları karşılamıyorsa ve mirasçılar da borçları ödemiyorsa, feragat eden ve feragat edenin mirasçıları, feragat için miras bırakanın ölümünden önceki 5 yıl içinde miras bırakandan aldıkları karşılıktan mirasın açılması sırasındaki zenginleşmeleri oranında sorumlu olur.

Feragatin Şekli,

Mirastan feragat sözleşmesi bir miras sözleşmesi olduğu için, sözleşme yapanlar ayırt etme gücüne sahip-ergin olmalı ve kısıtlı olmamalıdır. Miras sözleşmeleri, resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmelidir. Dolayısıyla işbu sözleşme Noter huzurunda yapılabilecektir. Adi yazılı şekilde mirastan feragat sözleşmesi yapılması mümkün değildir.

Mirastan Feragatin Sonuçları,

Mirasçı, miras bırakan ile yaptığı bir sözleşmeye istinaden karşılık alarak mirastan feragat ederse, bu feragat altsoyu da etkiler ve altsoy da feragat etmiş sayılır. Ancak, şayet mirastan feragat ivazsız ise, yalnızca feragat edeni etkiler, altsoya etki etmez.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir