Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Faydalı Bilgiler 395 0

Tapuda Konut-Arsa Satış İşlemleri İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Paylaş:

Güncel: 30.12.2019

1- Kimlik belgesi (taraflara varsa temsilcilerine ait) (yabancılar için kendi ülkesince düzenlenmiş kimlik belgesi veya pasaport),

2- Fotoğraf (satıcıdan 1 adet, alıcıdan 2 adet). İşlem tarafı yabancı ise, 1 adet fotoğraf. 

3- İşlemde temsil var ise, temsil belgesi (yetki belgesi, vasi kararı, vekaletname vb.),

4- Emlak beyan değerini gösterir belge (taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeden alınır),

5- Yabancının taraf olduğu taşınmaz satışı işlemlerinde, taşınmaza ilişkin değerleme raporu. (değerleme raporu SPK tarafından taşınmaz değerlemesi yapmaya yetkilendirilmiş kuruluşlardan biri tarafından düzenlenmiş olmalıdır.

6- İşleme konu taşınmazın tapu senedi (var olması halinde istenir),

7- Zorunlu deprem sigortası poliçesi (DASK) (bina vasıflı taşınmazlarda),

8- 492 sayılı Harçlar Kanunun 4 sayılı tarifesinin 20-a pozisyonuna göre emlak beyan değerinden az olmamak üzere satış için beyan edilen değer üzerinden alıcı ve satıcı ayrı ayrı olmak üzere binde 20 oranında harç tahsil edilmektedir. 6544 sayılı Döner Sermaye Kanununa ekli tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir