Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Faydalı Bilgiler 288 0

Taşınmazın Üzerindeki İpotek Kaydını Kaldırmak İçin Ne Yapmak Gerekiyor?

Paylaş:

Güncel: 02.01.2020

İpotek Nedir?

İpotek, alacağa karşı güvence sağlayan mal ya da ürün anlamına gelen bir iktisadi ifadedir. Genellikle bankalar tarafından verilen kredi ödemeleri için, kredi çeken bireyin olası borç ödememe durumuna karşılık olarak gayrimenkul, mal, para ya da ürünün rehin alınmasıdır. Bu sayede, banka alacaklarına karşı güvence sağlamış olur.

İpotek sistemi: borç veren kimse, borcu alan ve diğer olmak üzere üç aşamadan oluşur. İpotek, eşya hukuku kapsamında değerlendirilir ve Medeni Kanunu’nun 881-897. maddelerinde düzenlenmiştir.

İpotek sisteminin şartları, krediyi verecek kurumdan kuruma göre değişiklik gösterebilir. Günümüzde kredi veren kurum genellikle bankalardır.

Banka, kredi çekmek isteyen bireyin toplam gelirini ve düzenli kazançlarını inceler. İpotek şartlarına konu olan mal ya da ürün ekspertiz tarafından incelenir ve raporlanır. Kredi onayının ardından kredilerin biteceği güne kadar banka, emlağa ipotek koyar ve kredilerin ödenmemesi durumunda emlağın tüm hakları banka yetkisine geçer.

Tapuda İpotek İşlemi Nasıl Kaldırılır?

Tapu Sicili Tüzüğü’nün 88. maddesi gereğince, gayrimenkul üzerindeki ipotek kaydını kaldırılmasına ait evraklar, Tapu’ya elden verilemiyor.

İpoteğin kaldırılmasına ilişkin harcın da ödendiği bilgisini içeren evrakın, banka tarafından ilgili Tapu Müdürlüğü’ne gönderilmesi halinde ipotek kaldırılması işlemi gerçekleştirilir. Ayrıca, Ziraat Bankası ile yapılan Protokol kapsamında ipotek terkinleri elektronik ortamda da yapılabilmektedir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir