Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Faydalı Bilgiler 456 0

Kapıcının Yönetim Tarafından Karşılanan Elektrik ve Su Masrafları Kıdem Tazminatına…..

Paylaş:

Kapıcının Yönetim Tarafından Karşılanan Elektrik ve Su Masrafları Kıdem Tazminatına Dahil Edilir mi?

Kapıcının kullandığı meskene ait elektrik ve su masrafları apartman/site yönetimi tarafından karşılanıyorsa, bunların bir aylık tutarının da giydirilmiş brüt ücret üzerine eklenerek “kıdem tazminatı” hesabına dahil edilir. Elektrik ve su faturalarının kapıcının maaşına nasıl ekleneceğini şu Yargıtay kararında görebilirsiniz:

“… Kıdem ve ihbar tazminatına esas alınacak olan giydirilmiş ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır.

Mahkemece, … Apartmanında apartman görevlisi olarak çalışan davacının belirlenen giydirilmiş ücretine elektrik ve su gideri eklenmeden yapılan hesaplamaya itibar edilerek hüküm kurulmuştur. Ne var ki; varılan sonuç dosya içeriği ile örtüşmemektedir.

Davacı yanın iddiası, davalı yanın savunması, hizmet tespiti davası, delil olarak sunulan tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı ile davacının kaldığı kapıcı dairesinin elektrik ve su giderlerinin davalı yönetim tarafından karşılandığı sabittir.

Açıklanan nedenle, davacının sözü edilen apartmanda çalışırken kaldığı kapıcı dairesine ait fesih tarihinden geriye doğru bir yıla ait elektrik ve su faturaları getirilip bu faturaların bir yıllık tutarlarının 365’e bölünmesi suretiyle bir güne isabet eden miktar tespit edilerek, bu suretle bulunacak miktar da konut yardımının yanı sıra davacının günlük çıplak ücretine eklendikten sonra belirlenen giydirilmiş ücrete göre kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanmalıdır…” (22 Hukuk, 2017/26675 E. ve 2020/476 K.)

İlginizi Çekebilir:  Sitede/Apartmanda Çalışan Personelden İşinden Ayrıldığında Alınması Gereken İbraname Örneği….Lütfen Tıklayınız….

İlginizi Çekebilir:  Arsa Payının Düzeltilmesi için Ne Yapılmalı?.. Lütfen Tıklayınız….

İlginizi Çekebilir: Kapıcıya Ödenen Kıdem Tazminatında Bilinmesi Gerekenler…. Lütfen Tıklayınız….


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir