Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak ve Sigorta 1.075 0

Kiracılar Genel Kurul Toplantılarında Oy Kullanabilir mi ?

Paylaş:

Kiracılar Genel Kurul Toplantılarında Oy Kullanabilir mi ?

Apartman/Site Genel Kurul toplantılarında Kat Mülkiyeti Hukuku açısından kiracıların, olağan ya da olağanüstü toplantılarda oy kullanıp-kullanılamayacağı her zaman dillendirilir.

Bunun nedeni; ortak giderler kiracılar tarafından ödenirken, bu ortak giderlere ait kararların alındığı toplantılarda kiracıların fikir beyan edememeleri ve oy kullanmamalarıdır.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 31’inci maddesi bize kiracıların oy kullanıp kullanamayacağı ile ilgili cevap vermektedir. 

Madde 31/1 – Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. 

Birinci fıkrada belirtildiği üzere, oy hakkını sadece kat maliki üzerinde sınırlandırmıştır. Olağan ya da olağan üstü toplantılarda kullanılacak oyun kat maliki tarafından kullanılabileceği ve devamında kat malikine uygulanabilecek sayısal sınırlamalardan bahsetmiştir. Bu maddeye göre kiracının da oy kullanabileceği hususu bulunmamaktadır.

Ancak; aynı maddenin 2007 yılında değiştirilen son fıkrasında ise; vekalet sistemi düzenlenmiştir. Madde de açıkça; “ (Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.” denilmiştir.

Bu madde ile, kat maliki olağan ya da olağan üstü toplantılarda kullanacağı oyunu atayacağı bir vekil ile kullanabilecektir. Kiracıların işine yarayan bu değişiklik, vekillik sisteminde kanunun vekilin durumu konusunda bir sınırlama getirmemiş olmasıdır.

Kısaca; vekilin dışardan olması ya da kat maliki olmaması gibi sınırlamalar getirmemiş oluşu ve tayin edilecek vekil adı yazılı bir yazı ile tayin edilebilmesidir. Aşağıda örnek olarak bir vekaletname gösterilmiştir. 

Bu nedenle, Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi genel kurullarda kiracılar oy kullanabilmesi için kat malikinden alacakları adı yazılı bir “vekaletname belgesi” ile oy hakkına erişebileceklerdir.

Kiracıların kat malikleri/kiralayanları ile yapacakları kira sözleşmesi aşamasında bu hususun mutlaka değerlendirilmesi gerekmekte, belki de kiralamanın devam ettiği sürece geçerli bir vekaletname verilmesi gerektiği günümüz koşullarında taraflar arasında hakkaniyet bakımından göz önünde bulundurulmalıdır. 

SİTE TOPLANTISI VEKALETNAME ÖRNEĞİ

………… SİTESİ KAT MALİKLERİ KURULU’NA/DİVAN BAŞKANLIĞINA    …………. SİTESİNİN ……………….TARİHİNDE YAPILACAK (YA DA 2019-2021 ARASI YAPILACAK TÜM TOPLANTILAR) OLAN OLAĞAN/OLAĞANÜSTÜ KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISINDA BENİ TEMSİLE KİRACIMIZ…………… ………….. …………… …… …………… ………… VEKİL OLARAK TAYİN ETTİM.   

…………….. NOLU KAT MALİKİ

TARİH…/…./20.. 

ADI SOYADI:  İMZA

İlginizi Çekebilir:  Toplu Yapılardaki Kat Malikleri Ortak Giderlere Katılmak Zorunda mıdır?.. Lütfen Tıklayınız….

İlginizi Çekebilir:  Asansör Bakım Sözleşmesi Örneği … Lütfen Tıklayınız….

İlginizi Çekebilir:  Site/Apartman Yönetiminin Gelir ve Giderler İçin Defter Tutma Zorunluluğu Var mı? .. Lütfen Tıklayınız….


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir