Reklam Alanı
Reklam Alanı
Ekonomi 89 0

2021 Yılında Kıdem Tazminatında Tavan Rakam 7.638.96 TL. Oldu…

Paylaş:

2021 Yılında Kıdem Tazminatında Tavan Rakam 7.638.96 TL. Oldu…

Memur maaşlarına yapılan zam oranının belli olmasından sonra 2021 yılında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da belli olmuş oldu. 2021 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?

Her işçi, çalıştığı her bir yıl için bir maaşı ve diğer mali yardımları tutarı kadar kıdem tazminatı alıyor. Çalışanın bu tazminatı alabilmek için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olması gerekiyor. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor ve 2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

2021 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

Memur maaşlarının da belli olmasıyla birlikte 2021 için uygulanacak kıdem tazminatı tutarı da belirlenmiş olundu. Buna göre, 2021 yılında kıdem tazminatında tavan rakam 7.638.96 TL oldu.

Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor.

Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır?

İşe başlama tarihinden çıkış sürecine kadar geçen her tam yıl için işverence işçiye 30 günlük brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bu nedenle kıdem tazminatı hesaplanırken işe giriş tarihi, işten ayrılma tarihi, aylık brüt ücret değerlendirilir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ayrıca, kıdem tazminatı hesaplanırken sadece damga vergisi kesintisi yapılır.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında “işçinin hak ettiği brüt ücret, yemek, yol, gıda, yakacak, eğitim, konut, giyecek, sosyal yardımlar” gibi yardımları içinde barındıran giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanan tutar kıdem tazminatına esas teşkil eden brüt ücrettir.

Tavan Kontrolü Yapılmalıdır….

 • Kıdem tazminatına esas teşkil eden giydirilmiş brüt ücret tutarı ilgili yıl için belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarının üzerinde ise kıdem tazminatı tavan tutarı esas alınır.
 • Altında ise bulunan kıdem tazminatı miktarı esas alınır.

Kıdem tazminatı tavan tutarı üzerinde ödeme yapılabilir…

Kıdem tazminatı tavan tutarı üzerinde kalan kısım ise işverenin inisiyatifi ile artan kısmın gelir vergisi ve sigorta primine tabi tutulması şartıyla verilebilir.

İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi?

İstifa eden bir işçinin kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmesi için, erkeklerde askerlik, kadınlarda evlilik sonrası geçen bir yıl içinde işten ayrılmaları gerekiyor.

İş Kanunu’nda belirtildiği gibi işten çıkarılmış olan veya emekli olan çalışanlar, çalışma yılı ve kıdem tazminatı tavan fiyatlarını da hesaba katarak kendi alacağı kıdem tazminatını hesaplayabilirler.

Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarları

DÖNEMTUTAR
01.07.2020 – 31.12.20207.117,17 TL
01.01.2020 – 30.06.20206.730,15 TL
01.07.2019 – 31.12.20196.379,86 T
01.01.2019 – 30.06.20196.017,60 TL
01.07.2018 – 31.12.20185.434,42 TL
01.01.2018 – 30.06.20185.001,76 TL
01.07.2017 – 31.12.20174.732,48 TL
01.01.2017 – 30.06.20174.426,16 TL
01.07.2016 – 31.12.20164.297,21 TL
01.01.2016 – 30.06.20164.092,53 TL
01.09.2015 – 31.12.20153.828,37 TL
01.07.2015 – 31.08.20153.709,98 TL
01.01.2015 – 30.06.20153.541,37 TL
01.07.2014 – 31.12.20143.438,22 TL
01.01.2014 – 30.06.20143.438,22 TL
01.07.2013 – 31.12.20133.254,44 TL
01.01.2013 – 30.06.20133.129,25 TL
01.07.2012 – 31.12.20123.033,98 TL
01.01.2012 – 30.06.20122.917,27 TL
01.07.2011 – 31.12.20112.731,85 TL
01.01.2011 – 30.06.20112.623,23 TL
01.07.2010 – 31.12.20102.517,01 TL
01.01.2010 – 30.06.20102.427,03 TL
01.07.2009 – 31.12.20092.365,16 TL
01.01.2009 – 30.06.20092.260,05 TL
01.07.2008 – 31.12.20082.173,19 TL
01.01.2008 – 30.06.20082.087,92 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı Nedir?

 • Toplu iş sözleşmeleri ve hizmet akitleri ile kıdem tazminatına esas süreninin de fazla olması dolayısıyla kıdem tazminatı tutarı yüksek miktarlara ulaşmakta idi. Oluşan yüksek rakama bir üst sınır konulması amacıyla kıdem tazminatı tutarına tavan uygulaması getirilmiştir.
 • Mülga 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü Maddesine göre “kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi geçemez.” hükmü konulmuş, ilgili yasa maddesi 4857 sayılı İş Kanunu’nda da geçerliliğini korumuştur.
 • Yapılan düzenleme ile devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna yıllık ödenecek minimum emekli ikramiyesi tutarı göz önünde bulundurularak yapılan hesaplama şekline “kıdem tazminatı tavanı” denir.

KIDEM TAZMİNATI TAVANINDA NELER DİKKAT EDİLMELİ?

 • Kıdem tazminatı tavanı tutarı üzerinde tazminatın ödenmesinde bir sakınca yoktur.
 • İşveren tarafından kıdem tazminatı tavan miktarının üzerinde bir ödeme yapılması halinde tavan miktarı aşan kısmı için gelir vergisi ve sigorta priminin hesaplanması gerekmektedir.
 • Kıdem tazminatı almaya hak kazanarak işten ayrılan işçinin son aldığı aylık giydirilmiş brüt ücret kıdem tazminatı tavan tutarının üstünde ise kıdem tazminatı tavan tutarı, altında ise giydirilmiş aylık brüt ücreti esas alınır.
 • Kıdem tazminatı tavanı tutarının belirlenmesinde esas olan tutar en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için alacağı azami emeklilik ikramiye tutarıdır.
 • Gemi adamlarının kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memurunun bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.
 • Basın çalışanları için kıdem tazminatı hesaplamalarında kıdem tazminatı tavanı bulunmamaktadır.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir