Reklam Alanı
Reklam Alanı
Haberler 187 0

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Üyelik Seçimi

Paylaş:

✔ Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Üyelik Seçimi

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: KARAMAN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 
  • İlan Numarası: ILN01380588
  • Şehir: KARAMAN
  • İlçe: Merkez
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Son başvuru Tarihi: 09.06.2021
  • Eleman Sayısı: 1
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak / Kurul Üyesi
  • Başvuru Süresi: 09.06.2021 günü mesai bitimine kadar

T.C.
KARAMAN
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU 
İLAN

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu uyarınca kurulan Karaman Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu’na Karaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca bir asıl üye seçilecektir.

İZLEME KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER

Madde 3 – İzleme kurullarına başkan ve üye seçilebilmek için 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır:

1. Otuz beş (35) yaşını doldurmuş olmak.

2. Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak.

3. Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak.

4. Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak.

İZLEME KURULLARINA SEÇİLEMEYECEK OLANLAR

Madde 4 – Aşağıda yazılı kişiler, izleme kurulu başkan ve üyeliğine seçilemez:

1. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olanlar.

2. Görev yapacakları ceza infaz kurumları veya tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hısımları zarar görenler.

3. Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hısımlık  ilişkisi bulunanlar.

Yukarıdaki şartlara haiz bulunan isteklilerin;

1. Başvuru dilekçesi, 

2. Nüfus kaydı,

3. Adli Sicil Arşiv kaydı,

4. Diploma örneği

5. Mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalıştığını gösterir belge ile; 09/06/2021 günü mesai bitimine kadar Komisyonumuza başvurmaları gerektiği ilan olunur. 


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir