Reklam Alanı
Reklam Alanı
DASK ve Diğer Sigortalar 613 0

Devlet Destekli Arıcılık Sigortası Tarife ve Talimatlar – 2021

Paylaş:

✔ Devlet Destekli Arıcılık Sigortası Tarife ve Talimatlar – 2021

1- Amaç ve Kapsam

(1) 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’na istinaden yapılacak Devlet Destekli Arıcılık Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

2- Tazminat Hesabı

(1) Tazminat hesabında, poliçede yazılı olan kovanın sigorta bedeli esas alınır. Kovan sigorta bedelinin; unsur (kovan, arı kolonisi ve bal) bazında ayrımı poliçe üzerinde belirtilir. Çerçeveler ve petekler
teminat kapsamında değildir.
(2) Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan zarar miktarından müşterek sigorta tutarı hesaplanarak, tazminat tutarından indirilir.
(3) Ödenecek tazminat tutarı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen, belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.
(4) Vahşi hayvan saldırısı nedeniyle meydana gelen hasarlar, poliçe dönemi içerisinde iki olayla sınırlıdır.

3- Tarife Fiyatları

(1) Arıcılık sigortasında Tablo.1’ de yer alan tarife fiyatları uygulanır.

(2) Poliçe vadesi içerisinde en fazla 4 (dört) kez nakliyat riski teminat altına alınmış olup, daha fazla nakliyat riski talep edilmesi halinde her bir nakliyat için nakliyat riski priminin %25’i kadar ilave prim uygulanacaktır.
(3) Asgari prim tutarı 30 TL’den az olamaz.

4- Poliçe İptalleri

(1) Poliçe süresinin herhangi bir döneminde, hasar prim oranı %100’ü geçen poliçelerin, herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, prim iadesi yapılmaz. Hasar prim oranının %100 ile %70 arasında kaldığı durumlarda; kısa dönem esasına göre iade edilecek primden, gerçekleşen hasar prim oranına isabet eden prim, mahsup edilerek, kalanı iade edilir. Hasar prim oranının %70’in altında olması durumunda, kovan çıkarma işlemlerinde gün esası, poliçe iptal işlemlerinde, Tablo.2’deki kısa dönem esası uygulanır.

(2) Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılacak sigorta iptallerinde prim tahsil edilmez.
(3) Poliçe süresinin üçte ikisi geçtikten sonra yapılacak sigorta iptallerinde, prim iadesi yapılmaz.

5- İndirimler ve Ek Prim Uygulamaları

(1) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda, toplam prim üzerinden %5 oranında indirim uygulanır.
(2) Sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 nispetinde “Genç Çiftçi İndirimi” uygulanır.
(3) Sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 nispetinde “Kadın Çiftçi İndirimi” uygulanır.
(4) Yetiştirici Birlikleri kanalıyla toplu şekilde poliçe düzenlenmesi halinde aşağıdaki tabloda yer alan indirim oranları uygulanır.

(5) Dijital Tarım Pazarı’nın (DİTAP) desteklenmesi ve karşılıklı kazanım için, yapılacak entegrasyonlar sonrası poliçe üretiminde; sisteme kayıtlı üreticilere %5, üreticilerin aynı zamanda DİTAP’ ta sözleşme yapmış olmaları durumunda ise ilave %5 oranında daha indirim ile toplamda %10 oranında indirim uygulanır.

6- Hasar Prim Oranına Göre Prim İndirim ve Yükleme Çarpanları

(1) Son 5 yıl içindeki, kümülatif hasar prim oranına göre, uygulama yılındaki tarife primi Tablo.3’te yer alan indirim ve yükleme çarpanları ile çarpılarak uygulanır.
(2) Poliçe yenilemesi nedeni ile kazanılan indirim hakkı, poliçe bitim tarihinden itibaren 15 gün süre ile geçerlidir.

7- Yürürlük

(1) Bu tarife ve talimatlar 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girer


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir