Reklam Alanı
Reklam Alanı
Haberler 221 0

İLKSAN Üyelerinin Emekli Yardımı Nasıl Hesaplanıyor?

Paylaş:

✔ İLKSAN Üyelerinin Emekli Yardımı Nasıl Hesaplanıyor?

✔ Kimler Emekli Yardımından Faydalanıyor?

Emekli yardımı,
  • Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli edilenlere,
  • Sandık üyesi iken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malûlen emekli edilenlere, üyelik sürelerine bakılmaksızın,
  • Sandık üyesi iken vefat edenlerin, üyelik sürelerine bakılmaksızın, kanuni vârislerine,
  • Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni vârislerine,

bir defaya mahsus olmak üzere, ilgili mevzuata göre belirlenecek usul ve esaslara göre ödenir.

Sandık üyesi iken en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu genel emeklilik şartı olan kadınlar için 20, erkekler için 25 hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısı şartlarını taşımakla birlikte, yaş şartını taşımadığından yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen süreyi tamamlamak için beklemek zorunda olanlara; bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları yazı ile ve memuriyetle ilişiklerini kestiklerini belgelendirmeleri kaydıyla en son ödediği aidat tutarı esas alınarak emekli yardımı ödenir.

✔ Üyelik Kapsamından Çıkılması Halinde

(Değişik:RG-7/7/2018-30471) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlere talep etmeleri halinde, birikmiş aidatları yasal faizi ile birlikte ödenir. Bu kişilere emekli yardımı ödenmez. Ancak bu kişiler, isterlerse Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olacakları tarihe kadar bekleyip, Sandıktaki birikmiş aidatları ve son ödedikleri aidat tutarı esas olmak kaydı ile Emekli Yardımı alabilirler.

✔ Üyelik Süresini Doldurmadan Emekli Olanlar

Üyelikleri sona erenlere, 120 ayını doldurmadan emekli olanlara ve daha önce emekli yardımı almış olanlara; ödemiş oldukları aidatlar, ödendiği tarihler dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek yasal faizi ile birlikte iade edilir.

✔ Emekli yardımı nasıl Hesaplanıyor?

  • Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı,
  • Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,
  • Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı,

 toplamlarıdır.

Not: 

2. ve 3. bentlerde belirtilen son aidat tutarı terfi dönemine denk gelmiş ise, emekli yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.

✔ Emekli yardımının yapılabilmesi için üyelerden istenen belgeler

a) Form dilekçe,

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,

c) Sosyal Güvenlik Kurumunca gönderilen, hizmet süresi ve aylığın bağlandığı tarihi gösteren resmi yazının fotokopisi.

ç) Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin veya er öğretmen ya da er olduğunu gösteren askerlik durum belgesinin fotokopisi

istenir.

**Gerekli belgeler e-devlet üzerinden temin edilebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir