Avanos Belediye Başkanlığına Ait 2 Adet Depo Kiraya Verilecek

✔ Avanos Belediye Başkanlığına Ait 2 Adet Depo Kiraya Verilecek

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01288898
  • Şehir: NEVŞEHİR
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 18.01.2021 — saat: 14:00
  • İşin Yapılacağı Yer: Avanos
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Avanos Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu

✔ AVANOS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİ

18.01.2021 tarihinde Pazartesi günü, İlçemiz Orta Mahalle Atatürk Caddesinde bulunan  mülkiyeti Belediyemize ait olan 63 nolu işyeri, saat 14:00’ de;

İlçemiz Orta Mahalle Atatürk Caddesi Belediye dükkanları altında 1 nolu depo, saat 14:10’ da;

İlçemiz Orta Mahalle Atatürk Caddesi Belediye dükkanları altında 2 nolu depo, saat 14:20’ de, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.

İhale, Avanos Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İlçemiz Orta Mahalle Atatürk Caddesinde bulunan  mülkiyeti Belediyemize ait olan 63 nolu işyerinin ihale aylık muhammen bedeli 673,33 TL; 1 nolu deponun ihale aylık muhammen bedeli 318,33 TL; 2 nolu deponun ihale aylık muhammen bedeli 306,67 TL olup, yıllık toplam kira bedellerinin % 3 oranında geçici teminat ödenecektir.

İhale kira şartnamesi 20,00 TL karşılığı Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülüp, satın alınabilir.

✔ İsteklilerden aranılan belgeler;

Gerçek/Tüzel Kişiler

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Sadece gerçek kişilerden)

2- Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösteren son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)

3-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)

4-İmza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)

5-Sabıka kaydı [Son 1 ay (30 Gün)  içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

6-Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)

7-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Avanos Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı)

8-Tebligat için adres beyanı, (Aslı) –(İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

9-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

Teklif dosyaları 18.01.2021 tarihinde Pazartesi günü, saat 13.30’ a kadar Avanos Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok