Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 260 0

Ayvacık Belediyesi İşyeri Kiraya Verecektir…

Paylaş:

Ayvacık Belediyesi İşyeri Kiraya Verecektir…

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01292753
 • Şehir: ÇANAKKALE
 • İlçe: Ayvacık
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 27.01.2021 — saat: 14:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Belediyemiz toplantı salonu

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1- İlçemiz Ümmühan Mahallesi Cami Sokak No: 5 (143 ada, 8 parsel) adresinde, mülkiyeti Belediyemize ait boş durumdaki 1 (bir) adet işyeri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümlerine göre açık teklif usulü ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale, 27 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediyemiz toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3- İhale bedeli aylık 400,00-TL olup, ihale geçici teminatı ise 432.-TL. dir.

4- İhale şartnamesi, Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize en geç 27.01.2021 günü saat 14.00’e kadar;

 • dilekçe,
 • geçici teminat makbuzları,
 • kimlik Fotokopisi,
 • tüzel kişilik olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi,
 • imza sirküleri,
 • ticaret Odası kayıt belgesi,
 • ticaret Sicil Gazetesi,
 • vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirkülerini,
 • ortak girişim olarak ihaleye katılacakların ortaklık hisse oranları ile bu ortaklığın sözleşme süresince devam edeceğini belirten Noter onaylı ortaklık beyannamesi,

ile müracaatları yeterlidir.

6- İhaleye bizzat iştirak şarttır. Posta ile katılımlar kabul edilmez.

İlanen duyurulur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir