Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 254 0

Burhaniye Belediyesinden Kiralıklar….

Paylaş:

Burhaniye Belediyesinden Kiralıklar….

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01293639
 • Şehir: BALIKESİR
 • İlçe: Burhaniye
 • Semt-Mahalle: PELİTKÖY MAH. / ÇORUK
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme,
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 25.01.2021 – saat: 10:30
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Taşınmaz Kiralama İhalesi,
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu,

1- İdarenin Adresi: Burhaniye Belediye Başkanlığı, Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 80 Burhaniye/BALIKESİR

 • Telefon/Faks   :  0 266-4126450 / 0266- 4221006
 • E-posta             : [email protected]

2- İhalenin Konusu  : Taşınmaz Kiralama İhalesi,

3- İhalenin:

 • Yapılacağı yer : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
 • Tarihi ve saati  : 25.01.2021 Pazartesi günü  saat 10:30’da yapılacaktır.                 

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No
Adresi

Niteliği
İhale SüresiMuhammen
Bedeli (TL)
% 3 Geçici Teminat (TL)Güvence Bedeli (TL)İnşaat Katılım Bedeli(TL)

1
Pelitköy Mah Bağlarburnu Mevki No:22
İş Yeri
3 yıl    7.500,00
      (Yıllık)

675,00

2.500,00

4.000,00

2
Pelitköy Mah.  Bağlarburnu Mevki No:24
İş Yeri

3 yıl
7.500,00
(Yıllık)
                675,00
2.500,00

4.000,00

3
Pelitköy Mah.  Bağlarburnu Mevki No:26
İş Yeri
3 yıl9.000,00
(Yıllık)

900,00

2.500,00

4.000,00
Sıra No
Adresi

Niteliği
İhale SüresiMuhammen
Bedeli (TL)
% 3 Geçici Teminat (TL)Güvence Bedeli (TL)

1
Pelitköy Mah. Bağlarburnu Mevki No:1/1-2
İş Yeri
3 yıl12.000,00
(Yıllık)

1.080,00

4.000,00

2
Pelitköy Mah. Atatürk Cad. No:4/E
İş Yeri
3 yıl175,00
(Aylık)

189,00

500,00

 4) Mülkiyeti Burhaniye Belediye Başkanlığına ait 5 adet işyeri vasfındaki taşınmaz Belediye Encümeninin 2020/396,942 ve 2021/04 sayılı kararı doğrultusunda,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi çerçevesinde açık arttırma usulü ile 3 yıl süreli olarak kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhaleler; Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 25/01/2021 Pazartesi günü saat 10:30’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.

5-) İhaleye katılacak olan İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 22.01.2021 Cuma günü saat 16:00’e kadar aşağıdaki belgeler ile birlikte Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

6-)İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

7-) 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

😎  İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

Gerçek kişiler için;

 • İhaleye katılım için dilekçe,
 • Kanuni İkametgah Belgesi,
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • Geçici teminat bedeli ve güvence bedelinin yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka Teminat Mektubu)
 • Belediyeye borcu olmadığına ilişkin belge,  
 • Vekaleten katılacak olanlardan Noter tasdikli vekâletnamenin aslı ile başvuracaklardır.

Tüzel kişiler için;

 • İhaleye katılım için dilekçe,
 • Tebligat için adres beyanı,
 • Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekaletname,
 • Geçici teminat bedeli, güvence bedeli ve katılım bedelinin yatırıldığına ilişkin belge (Nakit, Banka Teminat  Mektubu),
 • İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi,

9-)  İhale şartnameleri Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İLAN OLUNUR.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir