Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Kiralama İhaleleri 259 0

Datça Belediyesi’nce İşyeri Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Datça Belediyesi’nce İşyeri Kiraya Verilecektir….

İlan Bilgileri

  • İlan No: ILN01285830
  • Şehir: MUĞLA
  • İlçe: Datça
  • Semt-Mahalle: İSKELE MAH. / DATÇA
  • İlan Türü: İHALE
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
  • İhale Türü: Kiraya Verme
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 13.01.2021 saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Datça Belediye Başkanlığı hizmet binası
DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1- Datça Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlçemiz İskele Mahallesi Yeniçeşme Mevkii 335 ada 2 parsel, Nazım Hikmet Sokak no: 13 DATÇA adresinde bulunan 59,64 m2 kapalı, 65,00 m2 açık alanlı işyeri vasfındaki taşınmaz “Kafe veya Kıraathane” olarak işletilmek üzere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.  


2- İhale 13 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 14:00’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3- Kiraya verilecek olan yerin yıllık muhammen kira bedeli ₺28,000.- TL (yirmisekizbin), geçici teminatı ₺840,00 (sekizyüzkırk) olup ek teminatı ₺10,000.- TL (onbin)’ dır.

4- Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

a-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, ikametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname, ortak girişimciler için imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

a-2)Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sicil Kayıt Sureti, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi, yetkili kişilerin ve ortaklar ile ilgili son durumu gösteren Ticari Sicil Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname,

b) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair standart form (vekil tayin edilenler dahil),

c) Gerçek ve Tüzel Kişiliğe ait banka “İban” numarası

d) Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 12 Ocak 2021 Salı günü saat 15:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile telefaks ve elektronik posta üzerinden yapılan müracaatlarda kabul edilmeyecektir.

5- İhale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir.

Ancak, ihaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini ₺100,00 (yüz) karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi satın almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar. 

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir