Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 223 0

Merzifon Belediyesi’nden Arsa ve İşyerleri Satışı…

Paylaş:

Merzifon Belediyesi’nden Arsa ve İşyerleri Satışı…

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01287432
 • Şehir: AMASYA
 • İlçe: Merzifon
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 19.01.2021 saat:11:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Merzifon Belediye Başkanlığı  Encümen Toplantı Salonu

        
1- İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile ARSA VE İŞYERİ SATIŞI yapılacaktır.

      A-   TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:
SR NOİLİ/İLÇESİ
MAHALLE
MEVKİİADA NOPARSEL
NO
YÜZ ÖLÇÜMÜ
M2
CİNSİTAHMİNİ
BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNATIŞARTNAME
BEDELİ
İMAR DURUMU BİLGİLERİİHALE SAATİ

1
AMASYA
MERZİFON
KÜMBETHATUN
MAHALLESİ

PAŞAOĞLU SOKAK

850

43

69,00 M2

ARSA

41.400,00-TL

1.300,00-TL

350,00-TL

BİTİŞİK NİZAM
3 KAT KONUT + TİCARET ALANI

11:00
  B-   TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:
SR
NO
MAHALLEMEVKİİPAFTA NOADA
NO
PARSEL
NO
TAHMİNİ
BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNATIŞARTNAME
BEDELİ
BİNA BİLGİLERİİHALE SAATİ
1HARMANLAR
MAHALLESİ
HAL SOKAKG34B15D2A41811.056.000,00-TL32.000,00-TL350,00-TLZemin Kat Bağ. Böl.7 Nolu (21 m2 Depo+42 m2 Zemin) Top:63 m2 lik İşyeri11:05
2HARMANLAR
MAHALLESİ
HAL SOKAKG34B15D2A41811.144.000,00-TL34.500,00-TL350,00-TLZemin Kat Bağ. Böl.8 Nolu (23 m2 Depo+44 m2 Zemin) Top:67 m2 lik İşyeri11:10
3HARMANLAR
MAHALLE
HAL SOKAKG34B15D2A4181165.600,00-TL  4.970,00-TL350,00-TL2. Kat Bağ. Böl.35 Nolu 32 m2 lik İşyeri11:15


2-  İhalenin Yapilacaği Yer Ve Tarih: Merzifon Belediye Başkanlığı  Encümen Toplantı Salonunda  19.01.2021 SALI  günü Encümen huzurunda yapılacaktır.

3-  İdarenin Adresi ve Telefon Numaraları: Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 163  Merzifon-AMASYA Tel: 0358-514 69 91  Fax: 0358-513 83 29

4-  İhaleye Girebilme Şartları: İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a- Kanuni ikametgah olması,

b- Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi,

c- İmza sirküleri vermesi,

 1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
 2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
 3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;
 4. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir),

d- Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi,

e-İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi  ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

f- İdari şartnamenin 13. Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir