Reklam Alanı
Reklam Alanı

Minibüs Hattı Kiraya Verilecektir

Paylaş:

✔ Minibüs Hattı Kiraya Verilecektir

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: AHLAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
 • İlan Numarası: ILN01375578
 • Şehir: BİTLİS
 • İlçe: Ahlat
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 03.06.2021 – saat:11:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: 5 adet Minibüs Hattı Tahsisi
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Ahlat Belediyesi İhale Toplantı Salonu

MİNİBÜS HATTI SATIŞ İHALESİ İLANI

Ahlat Belediye Meclisinin 05.02.2021 tarih ve 02 sayılı kararı, Belediye Encümeninin 06.05.2021 tarih ve 19 sayılı kararı ile Ahlat Belediye sınırları içerisinde Merkeze bağlı tüm mahalle, cadde ve sokaklarda rotasyonlu olarak çalışacak 5 adet minibüs hattının intifa hakkı ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  36. maddesi uyarınca 10 yıllığına Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin:

 • 1.1. Adı: Ahlat Belediye Başkanlığı
 • 1.2. Adresi: Erkizan Mahallesi Mazlum Yegül Caddesi No: 37 AHLAT
 • 1.3. Telefon numarası: 0434 412 4113 – 16
 • 1.4. Faks numarası: 0434 412 4117 – 19
 • 1.5. Elektronik posta adresi: [email protected]

2. İhalenin:

 • 2.1. Adı: Minibüs Hattı Tahsis İhalesi
 • 2.2. Miktarı ve Türü: 5 adet Minibüs Hattı Tahsisi
 • 2.3. Yapılacağı Yer: Ahlat İlçe Sınırları İçerisinde
 • 2.4. İhale Tarih ve Saati: 03 / 06 / 2021 Perşembe günü, saat: 11 : 00
 • 2.5. Tekliflerin Sunulacağı Adres: Ahlat Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığı
 • 2.6. İhalenin Yapılacağı Adres: Ahlat Belediyesi İhale Toplantı Salonu

3. Muhammen Bedel ve Geçici Teminat:

Her bir Minibüs adedi için:

 • Muhammen Bedel: 650.000,00 TL
 • Geçici Teminat: 19.500,00 TL

Teminat olarak kabul edilecek değerler:

 • a) Tedavüldeki Türk Parası.
 • b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.
 • c) hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
 • d) Belediye hesaplarında bulunan alacaklar teminat olarak kabul edilmez.

4. İhaleye katılmaya ilişkin hususlar:

 • 4.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 4.2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti, tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi
 • 4.3. İsteklinin kanuni ikametgahını ispatlayan ikametgah belgesi
 • 4.4. Şartname aldığına dair makbuz
 • 4.5. Geçici teminatın verilmiş olması
 • 4.6. Vekaleten gireceklerden vekaletname ( noterden )
 • 4.7. İmza sirküleri
 • 4.8. Adli sicil Kayıt Belgesi  
 • 4.9. İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale idari şartnamesini mesai saatleri içinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görebilir ve aynı adresten 250,00 TL karşılığında satın alabilirler.
 • 4.10. İdareden alınan ve bütün hükümlerinin okunup kabul edildiğini kabul eden ve bütün sayfaları imzalı idari şartname.

8. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9. Kapalı teklif zarfları, ihalenin yapılacağı 03 / 06 / 2021 tarihinde Perşembe günü, saat 11:00 da ihale komisyonu huzurunda açılacak ve en yüksek bedel üzerinden sıralama yapılacaktır.

12. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir