Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 239 0

Yatağan Belediyesi Tarafından İşyeri Kiraya Verilecektir….

Paylaş:

Yatağan Belediyesi Tarafından İşyeri Kiraya Verilecektir….

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01288098
 • Şehir: MUĞLA
 • İlçe: Yatağan
 • Semt-Mahalle: TURGUT MAH. / YATAĞAN
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Kiraya Verme
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 25.01.2021 saat: 14:00
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Yatağan Belediye Başkanlığı toplantı salonu

Yatağan Belediye Başkanlığı’ndan

Mülkiyeti Belediyemize ait Turgut  Mahallesi Çarşı İçi No: 52 adresinde , 212 ada, 64 parselde kayıtlı  bulunan 23,66 m2 işyerinin işyeri tesliminden itibaren 3 yıl (36 ay) süreyle aylık KDV Hariç 400,00 TL muhammen bedelle, 25.01.2021 Pazartesi günü saat 14.00 de, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereği kiraya verilmek üzere, Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile;


Yine, mülkiyeti Belediyemize ait Turgut  Mahallesi Çarşı İçi Sokak: 2/B adresinde, 220 ada 1 parselde kayıtlı bulunan 16,00  m2 işyerinin işyeri tesliminden itibaren 3 yıl (36 ay) süreyle aylık KDV Hariç 240,00 TL muhammen bedelle, 25.01.2021 Pazartesi günü saat 14.10 da, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi gereği kiraya verilmek üzere, Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile Belediyemiz Toplantı Salonunda ihaleleri yapılacaktır.


İhalelere Katılabilmek İçin İstenen Belgeler:
 • %3 Geçici Teminatı içeren belge,
 • Nüfus Cüzdanı Sureti,
 • İkametgâh Belgesi,
 • tebligat adresi,
 • vekaleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,
 • Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 • Vergi Numarası,
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 • imza beyannamesi,
 • İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır.
 • Borcu yoktur belgesi (Belediyeden alınacaktır).


İhaleler ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dahilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


 


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir