Çukurova Havalimanı Üstyapı Tesislerinin Yap-İşlet-Devret İhalesi Yapılıyor

✔ Çukurova Havalimanı Üstyapı Tesislerinin Yap-İşlet-Devret İhalesi Yapılıyor

İhalenin Konusu:

Çukurova Havalimanı Üstyapı Tesislerinin Yap-İşlet-Devret modeli veya karşılığı çerçevesinde yaptırılması İç ve Dış Hatlar Terminali ile Mütemmimlerinin Şartname eki Proje ve eklerine göre 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Belirtilen Usul ve Esaslar Çerçevesinde Yapım, İşletim ve Devri işi

İhaleyi yapan kurum

DHMİ: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO: 32 06330 ETİLER/ANKARA
TELEFON (312) 204 2305 / 204 2725 FAX: (312) 213 74 57
e-posta:[email protected]

İhale tarihi ve saati

Söz konusu işe ait ihale 13.03.2020 günü saat 10.00’da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında bulunan 1. Kat Konferans Salonunda Görevlendirme Komisyonu huzurunda kapalı teklif usulüne göre yapılacaktır.

İhale dosyasının teslim yeri

İstekliler ihaleye ilişkin dosyayı, DHMİ Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şube Müdürlüğü 339 no’lu odada ücretsiz olarak görebilirler.

Ancak, ihaleye iştirak etmek için ihale dosyasını KDV Dahil 25.000.-TL bedel mukabilinde satın alınması ve buna dair makbuzun teklif dosyası içerisinde ibrazı gerekmektedir.

İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler dosya bedeli olan KDV dahil 25.000.- TL’yi DHMİ Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı veznesi veya Kurum içerisinde bulunan T.Vakıflar Bankası DHMİ Bürosuna yatırmalarını müteakip, buna dair makbuzla birlikte Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şube Müdürlüğü 339 no’lu odaya müracaat ederek dosyalarını alacaklardır.

Tekliflerin verilme saati

Teklifler yukarıda belirtilen ihale tarihinde saat 09.30’a kadar bizzat istekli veya vekili tarafından DHMİ Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şubesine teslim edilecektir.

Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo vb. yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılma şartları

5- İhaleye katılabilecekler/ isteklilerde aranılacak şartlar Görevlendirme Şartnamesinin 3. Maddesinde belirtilmiş olup, bu iş için geçici teminat tutarı yukarıda belirtildiği gibi 600.000.-EURO (Altı yüz bin EURO) ilk ihale ilan tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru karşılığı;

a. Tedavüldeki Türk parası,
b. Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,
c. Hazine tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

Diğer hususlar

1- Anılan iş 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Belirtilen Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir.

2- İdare uygun teklifi tespit etmede, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup, İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam altında İdareden talepte bulunamazlar.

DHMİ: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO:32 06330 ETİLER/ANKARA
TELEFON (312) 204 2305 / 204 2725 FAX: (312) 213 74 57
e-posta:[email protected]

SÜRE UZATIM İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ): 24.12.2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete ve Gazetelerde yayımlanan ihale ilan metni ile 04.02.2020 tarihinde saat 09.30’da sona ereceği bildirilen Çukurova Havalimanı Üstyapı Tesislerinin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması, İç ve Dış Hatlar Terminali ile Mütemmimlerinin İşletilmesi ve Devrine ilişkin teklif alma tarihi 16.03.2020 günü saat 09.30’a ertelenmiştir. İhale, aynı gün saat 10.00’da ihale ilanında belirtilen yerde yapılacaktır.

DHMİ: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO: 32 06330 ETİLER/ANKARA TELEFON: (312) 204 2305 / 204 2725 FAX: (312) 213 74 57 e-posta: [email protected]

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok