Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Açılan Sınavlar 134 0

Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 23 Mütercim-Tercüman Alacak

Paylaş:

✔ Adalet Bakanlığı Sözleşmeli 23 Mütercim-Tercüman Alacak

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: ADALET BAKANLIĞI  
 • İlan Numarası: DPB841579
 • Şehir: ANKARA
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 19.04.2021
 • Eleman Sayısı: 23
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman
 • Başvuru Süresi: 19/04/2021 ile 03/05/2021  tarihleri  arasında  saat  23:59:59’a  kadar

Adalet Bakanlığından:

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM-TERCÜMAN ALIM İLANI

Bakanlığımız   merkez   teşkilâtında   çalıştırılmak   üzere   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanununun  4  üncü  maddesinin  (B)  fıkrası  ile  06/06/1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, her bir dil unvanı için boş bulunan pozisyonun 10 katı  aday  arasından,  Bakanlığımız  tarafından  gerçekleştirilecek  sözlü  sınav  sonucuna  göre  10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi  (ÖSYM)  tarafından  yapılan  yabancı  dil  sınavının  (YDS)  İngilizce,  Fransızca  veya Almanca  bölümlerinin  en  az  birinden  (B)  düzeyinde  puana  veya  başvuru  tarihinin  son  günü itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

4) 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 katı aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olmak,

II) BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar  başvurularını  19/04/2021-03/05/2021  tarihleri  arasında  saat  23:59:59’a  kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak,  e-Devlet  üzerinde  belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların  öğrenim  bilgileri  ve  2020  KPSS  puanları,  ilgili  web  servisleri  aracılığı  ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı görünen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip öğrenim belgelerini (PDF ya da JPEG) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların  aşağıda  istenilen  belgeleri  sisteme  eksiksiz  ve  tek  tek  yüklemek  suretiyle başvuru   işlemini   tamamlaması   gerekmektedir.   Yüklenen   belgelerdeki   yanlışlıklar   ile   eksik belgelerden adaylar sorumludur.

Adayların     başvuru     işlemi     tamamlandıktan     sonra     “Başvurularım”     ekranından başvurularının  tamamlanıp  tamamlanmadığını  kontrol  etmeleri  gerekmektedir.  “Başvurularım” ekranından   “Başvuru   Tamamlandı”   ibaresi   görülmeyen   hiçbir   başvuru   değerlendirilmeye alınmayacaktır.

– Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

 • 1) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,
 • 2) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,
 • 3) Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-1 Beyan örneği) Sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi adaylardan istenebilecektir.
III-BAŞVURU   SONUÇLARININ   DUYURULMASI,   SÖZLÜ   SINAVIN   YERİ   VE TARİHİ

Başvuru  sonuçları  ile  sözlü  sınavın  yeri  ve  tarihi  (www.adalet.gov.tr)  internet  sitesinde ilân   edilecektir.   Sınava   katılma   hakkını   elde   edemeyen   başvuru   sahiplerine   herhangi   bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IV- SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınavda adayların mesleki bilgisi; ilgili yabancı dilden sorulacak konuları kavrama, özetleme, çeviri, ifade ve muhakeme etme yeteneğine göre değerlendirilecektir.

V- NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Nihai  başarı  listesi  sözlü  sınavda  alınan  puanların  aritmetik  ortalamasına  göre  yapılır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon kadar aday sınavda başarılı sayılır. Sınav Komisyonu tarafından ilanda belirtilen pozisyon sayısını geçmemek üzere yedek aday belirlenebilir.

VI- BRÜT ÜCRET
* Hizmet YılıBrüt Ücret
5 yıldan fazla olanlar5.443,64
3 yıldan 5 yıla kadar olanlar5.172,16
3 yıldan az olanlar4.586,64

* Sözleşmeli personelin ücreti kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Ek:

Ek-1 Sağlık Beyanı Örneği

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL  GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE


Görevimi devamlı yapmama sağlık açısından engel bir durumum bulunmamaktadır. Bilgilerinize arz ederim.
“Adı  Soyadı

Tarih İmza”  

     


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir