Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 195 0

Adli Tıp Kurumu 3 Personel Alıyor…

Paylaş:

Adli Tıp Kurumu 3 Personel Alıyor…

İlan Bilgileri

  • İlan No: DPB841382
  • Şehir: İSTANBUL
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi: Gazete Yayım Tarihi: 30.12.2020
  • Eleman Sayısı: 3
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Kimyager, Biyolog
  • Başvuru Süresi: 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp,  29 Ocak 2021 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından:

1)   Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet   Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere;

Aşağıda yeri, unvanı ve nitelikleri belirtilen 2 Kimyager (İstanbul) ile 1 Biyolog (İzmir) kadrosu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

2) Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2020 yılı KPSS’ye giren ve kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan  adaylar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet  Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil  Yönetmeliği’nin 5 ve  6’ıncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3)  Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak  kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilân edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Genel şartlar:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Son başvuru günü olan   29 Ocak 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun   40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve  merkezi sınavın  yapıldığı  yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını   bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
c)  Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik  hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
d)  657 sayılı  Kanunun  53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak  kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Kamu haklarından mahrum olmamak,
f)  Son  müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro  için gerekli  öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

Özel şartlar:

Kimyager –  İstanbul Merkez Teşkilatı kadrosunda istihdam    edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının Kimya lisans programından mezun olmak. 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

Biyolog – İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı kadrosunda istihdam   edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının  Biyoloji, Tıbbi    Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020  yılı  Kamu  Personel  Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünden 70 ve daha yukarı  puan almış olmak.

5) Başvuru yeri ve şekli:

Başvurular Adli Tıp  Kurumunun  www.atk.gov.tr adresli resmi  internet sitesi  üzerinden yapılacaktır.  İnternet  sitesi üzerinden  yapılan başvuru sonrasında posta veya diğer iletişim kanallarıyla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.  

Başvuru  esnasında fotoğraf ve KPSS  sonuç belgesi ile diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme yüklenmesi gerektiğinden adayların bu belgelerin pdf ya da resim formatındaki hallerini hazır bulundurmaları gerekmektedir.

Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara  başvuru kayıt numarası  sistem tarafından otomatik olarak verilecektir.

6) Başvuru tarihleri:

Başvurular  25  Ocak  2021  Pazartesi  günü  saat  10.00’da  başlayıp,  29  Ocak  2021  Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sona erecektir.

7) Başvuruların değerlendirilmesi:

Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSS P3 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralama yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro  sayısının 3  katı kadar sıralamada yüksek sırada  bulunan aday,  sözlü  sınava girmeye hak kazanacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları  kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet   sitesinden yayınlanacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

8) Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati:
İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu  Başkanlığı’nın İstanbul Bahçelievler’de bulunan  merkez binasında  yapılacak olup,  sözlü  sınav tarihleri daha  sonra ilan edilecektir.                                                                                   


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir