Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 149 0

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor

Paylaş:

✔ Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 119  pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiler;

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
  • İlan Numarası: DPB841612
  • Şehir: ANKARA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 03.05.2021
  • Son başvuru Tarihi: 17.05.2021
  • Eleman Sayısı: 119
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2.    maddesine göre Üniversitemizde toplam 119 pozisyona 657  sayılı  Devlet Memurları Kanununun 4/B  maddesi
uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVANIKADRO
SAYISI
KPSS PUAN
TÜRÜ
ARANAN NİTELİKLER
HEMŞİRE90KPSSP3*Hemşirelik lisans mezunu olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.
BİYOLOG (1)1KPSSP3*Biyoloji lisans mezunu olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.
BİYOLOG (2)1KPSSP3* Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olmak.
* Biyoteknoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.
*Uluslararası Akreditasyon Sertifikasına sahip Akraba Dışı Kordon Kanı Bankasında en az 3 yıl
çalışmış olmak.
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ1KPSSP3*Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.
LABORANT2KPSSP94*Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Laboratuvar/Laboratuvar Bölümünden mezun olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün
almamış olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1)
(Sağlık İdarecisi)
2KPSSP3*Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (2)
(Laboratuvar Teknikeri)
2KPSSP93*Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün
almamış olmak.
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (3)
(Tıbbi Sekreter)
1KPSSP93*Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünden mezun olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün
almamış olmak.
DİYETİSYEN1KPSSP3*Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
*Yataklı tedavi kurumlarında en az 3 yıllık klinik ve
en az 3 yıllık klinik Nutrisyon konusunda çalışmış olmak.
ECZACI1KPSS ŞARTI ARANMAMAKTADIR*Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.
FİZYOTERAPİST1KPSSP3*Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün
almamış olmak.
PSİKOLOG1KPSSP3*Psikoloji lisans mezunu olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ (1)
(Tıbbi Görüntüleme Teknikeri)
9KPSSP93* Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünden mezun olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün
almamış olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ (2) (Laboratuvar Teknikeri)3KPSSP93*Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün
almamış olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ (3)
(Dil ve Konuşma Terapisti)
1KPSSP3* Dil ve Konuşma Terapisi lisans mezunu olmak veya bu alanda yüksek lisans programını tamamlamış olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün
almamış olmak.
SAĞLIK TEKNİKERİ (4)
(Tıbbi Sekreter)
2KPSSP93*Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünden mezun olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün
almamış olmak.
I- GENEL ŞARTLAR

1)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesinde  belirtilen  genel  şartları taşımak.

2) 2020 KPSS (B) grubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3)  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak,

4)   Gerçeğe   aykırı   belge  verenler   ya  da  beyanda  bulunanlar  hakkında  yasal   işlem yapılacaktır.  Atamaları  yapılmış  ise  atamaları  iptal  edilecektir.  Kurumumuzca  kendilerine  bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5) Başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B maddesinin  “Bu şekilde   istihdam   edilenler,   hizmet   sözleşmesi   esaslarına   aykırı   hareket   etmesi   nedeniyle kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Bakanlar  Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı  feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

AÇIKLAMALAR
http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde yer almaktadır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir