Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 151 0

Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak

Paylaş:

✔ Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü,
  • İlan Numarası: ILN01331819
  • Şehir: BALIKESİR
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 15.03.2021
  • Eleman Sayısı: 31

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 31 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON KODUPOZİSYONADETNİTELİKLERBÜTÇE BİRİMİ
1Eczacı1* Eczacılık Fakültesi Mezunu olmak.
* KPSS şartı aranmamaktadır.
Özel Bütçe
2Hemşire15* Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
* 2020 KPSS/P3 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak.
* Kamu veya Özel Hastanelerde en az 1 yıl hemşire olarak çalışmış olmak.
Özel Bütçe
3Hemşire1* Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu Lisans Programlarının birinden mezun olmak. 2020 KPSS/P3 puan türünden 55 ve üzeri puan almış olmak.
* Kamu veya Özel Hastanelerde en az 5 yıl hemodiyaliz hemşiresi olarak çalışmış olmak.
* Sağlık Bakanlığından onaylı Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.
Özel Bütçe
4Hemşire5* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik- Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.
* Kamu veya Özel Hastanelerde en az 1 yıl hemşire olarak çalışmış olmak.
Özel Bütçe
5Hemşire1* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik- Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.
* Kamu veya özel hastanelerde KVC Ameliyathane Hemşiresi olarak en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
Özel Bütçe
6Hemşire1* Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik, Ebelik- Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.
* Kamu veya özel hastanelerde KVC Yoğun Bakım hemşiresi olarak en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
Özel Bütçe
7Ebe3* Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Lisans Programından mezun olmak.
* 2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
* Sağlık Bakanlığından onaylı Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikasına sahip olmak.
* Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimini almış olmak.
* Kamu veya özel hastanelerde sorumlu ebe/hemşire olarak en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
Özel Bütçe
8Sağlık Teknikeri1* Yükseköğretim Kurumlarının Eczane Teknikerliği veya Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
* 2020 KPSS/P93 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe
9Sağlık Teknikeri1* Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım önlisans programı mezunu olmak.
* 2020 KPSS/P93 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe
10Diğer Sağlık Personeli1* Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği bölümü mezunu olmak.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.
* Sağlık Bakanlığı onaylı Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Sertifikasına sahip olmak.
* Patoloji alanında HPV PCR Cihazı kullanıcı eğitimi katılım belgesine sahip olmak.
* Kamu veya özel hastanelerde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
Özel Bütçe
11Diğer Sağlık Personeli1* Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olmak.
* 2020 KPSS/P94 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.
* Kamu veya özel hastanelerde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.
Özel Bütçe

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2- 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre belirlenecektir.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir.

Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu ile yapacaklardır (Ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan COVID-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca alınmış olan tedbirler kapsamında). 

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Fotoğraflı başvuru formu.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4- 2020 yılı KPSS sonuç belgesi.
5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.
6- SGK prim günlerini gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM:
0 266 612 14 00 Dahili: 101422-101454-101455-101418
Mail Adresi: [email protected] 


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir