Batman Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi Alıyor

✔ Batman Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi Alıyor

Batman Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine, 2547  sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği  ile Batman Üniversitesi  Akademik Yükseltilme ve  Atanma Kriterleri  Yönergesi  doğrultusunda Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmekte olup Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-39.png

Alım yapılacak unvanlar ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiler;

İlan Bilgileri
  • İlan Sahibi: BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
  • İlan Numarası: YOK842670
  • Şehir: BATMAN
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 10.06.2021
  • Eleman Sayısı: 22
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi
  • Başvuru Süresi: Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gün
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı batman-universitesi-1.png
Batman Üniversitesi
✔ Batman Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile Batman  Üniversitesi  Akademik  Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterleri  Yönergesi  doğrultusunda  Profesör,  Doçent  ve  Doktor  Öğretim  Üyesi  alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi. (Adaylar başvurdukları anabilim dalını, profesör kadrosuna başvuracak adaylar ayrıca başlıca araştırma eserini belirtecektir)

2- Özgeçmiş.

3- Öğrenim Belgeleri.

4- Yayın Listesi.

5- Hizmet  Belgesi.  (Batman  Üniversitesinde  görev  yapanlar  Personel  Daire  Başkanlığından,  diğer  kurumlarda  görev  yapanlar  görev  yaptıkları  veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)

6- Puanlama Şablonu. (Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde yer alan EK-3, Profesör kadrosuna başvuranlar EK-3 ve EK-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneğini dosyalarına ekleyeceklerdir)

7- Nüfus cüzdan fotokopisini.

8- Fotoğraf. (2 adet)

9- Bilimsel çalışma ve yayın dosyası.

GENEL AÇIKLAMALAR

1- İlan başvuru evraklarına https://batman.edu.tr/Birimler/personel/sayfalar/15691 web sayfasından ulaşılabilmektedir.

2- Profesörlük kadrosuna başvuracak adaylar; İlan başvuru dilekçesi, başvuruda istenen belgeler ile bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan, 1 (bir) takımı basılı olmak üzere 6 takım dijital (CD/DVD/USB) dosyayı, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; İlan başvuru dilekçesi, başvuruda  istenen  belgeler  ve  bilimsel  çalışma  ve  yayınları  kapsayan,  1  (bir)  takımı  basılı  olmak  üzere  4  takım  dijital  (CD/DVD/USB)  dosyayı  teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Yabancı  ülkelerden  alınan  mezuniyet  belgelerinin  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı  ve/veya  Üniversitelerarası  Kurul  tarafından  denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4- Teslim  edilecek  belgelerden  e-Devlet  üzerinden  temin  edilen  ve  doğrulama  kodu  bulunan  belgeler  kabul  edilecek,  e-Devlet  üzerinden  temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir. 

5- Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecektir.

6- Başvuru yapan adayların evrakları geri iade edilmeyecek, adaylar İlan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

7- Batman Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamada iptal etme hakkına sahiptir.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

1- Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.

2- Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilanda belirtilen birimlere başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

3- Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-40.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-41.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-42.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok