Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 293 0

Çukurova Üniversitesi’nden 54 Sözleşmeli Personel Alımı…

Paylaş:

Çukurova Üniversitesi’nden 54 Sözleşmeli Personel Alımı…

İlan Bilgileri

  • İlan No: DPB841380
  • Şehir: ADANA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 30.12.2020
  • Son başvuru Tarihi: 13.01.2021
  • Eleman Sayısı: 54
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: HEMŞİRE, FİZYOTERAPİST, LABORANT, SAĞLIK TEKNİKERİ, PSİKOLOG, DİĞER SAĞLIKPERSONELİ (Perfüzyonist)

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde (Üniversite Hastanesinde), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri  Özel  Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978  tarihli ve 7/15754  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına  İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda  belirtilen  unvanlarda, 2020 yılı KPSS  (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 54 (ellidört) sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

POZİSYON SIRA NOUNVANIKADRO SAYISIARANAN NİTELİKLER
HE1HEMŞİRE43İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından mezun olmak, 2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak
Fİ2FİZYOTERAPİST1İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak, 2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak
LA3LABORANT2Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun
olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak
ST4SAĞLIK TEKNİKERİ2Paramedik veya İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak
ST5SAĞLIK TEKNİKERİ2Sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olmak, (Patoloji Anabilim Dalı Kas Laboratuvarı ve İmmünfloresan Laboratuvarında çalıştırılmak üzere) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak
ST6SAĞLIK TEKNİKERİ1Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak
ST7SAĞLIK TEKNİKERİ1Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi ön lisans
programlarının birinden mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak
PS8PSİKOLOG1Fakültelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak, 2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak
DS9DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ (Perfüzyonist)
1İlgili Fakülte veya Yüksekokulların perfüzyon lisans programından mezun olmak veya Perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak, 2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak
1. GENEL ŞARTLAR

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

*Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B  maddesinin  “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet  sözleşmesi   esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca  sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde  Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit  edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

*Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

*Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.

*Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında   yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları  iptal  edilecektir.  

Kurumumuzca  kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

*2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS (P93) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

*On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)

*Nüfus kayıt örneği  (e-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

*Mezuniyet belgesinin (e-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

*2020  KPSS  (B)  Grubu Sınav Sonuç Belgesi  (ösym.gov.tr’den  alınmış  barkodlu / kare kodlu belge)

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

*Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi  web  servisleri aracılığı ile alınacak olup  tercih  edilen pozisyonda  yer  alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda  belirlenen KPSS  puan  türü  ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Başvuru işlemleri  30.12.2020 – 13.01.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.

*COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik/hatalı olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

*Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS  puan  sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi  https://personel.cu.edu.tr/ adresinden  ilan edilecektir. Adayların  puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da  eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

*KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile kadro sayısının 3 (üç)  katı  kadar yedek  aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylar atanmak  üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.

*Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen   şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinde  itibaren  en  geç  5  (beş)  iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova  Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen  müracaat etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen  belgeleri  teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688

5. ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

*Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların  ilan  edilmesinden  sonra  istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların   teslim edilme  şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz
https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ayrıca ilan edilecektir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir