Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

✔ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen veya resmi vekaletname ile yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularda aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi ve yeri gibi bilgiler;

İlan Bilgileri
  • İlan Sahibi: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI  
  • İlan Numarası: YOK842736
  • Şehir: ESKİŞEHİR
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 22.06.2021
  • Son başvuru Tarihi: 06.07.2021
  • Eleman Sayısı: 64
✔ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.,24. ve 26  ncı  maddeleri  ile  madde  23(c),  24(d)  ve  26(a)’ya  dayanılarak  hazırlanan  ve  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı’nca  onaylanan  Eskişehir  Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna Personel Dairesi Başkanlığı internet adresi doküman arşivinden ulaşılabilir.

Başvurular şahsen veya resmi vekaletname ile yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru dilekçesi

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca (ÜAK)  denkliğinin onaylandığını  gösteren belge) ve yabancı  dil belgesi (ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen yabancı  dil sınavlarının birinden yürürlükte olan ÜAK Doçentlik Dil Koşulunu sağlamak.)

7.  Profesör  ve  Doçent  kadrosuna  başvuran  adaylar  için  yabancı  dil  belgesi  (ÜAK  tarafından  doçentlik  başvurusunda  kabul  edilen  yabancı  dil sınavlarının birinden en az 65 (altmış beş) puan almış olmak.)

8. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD şeklinde de her dosyada bulunacaktır), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetilen doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet),

9. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

10. Uçak Mühendisliği Bölümünde eğitim dili İngilizce olduğundan müracaat edecek adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen şartlardan en az birini taşıdıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

11. Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.

Not:

Başvuru süresi bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde  bir sonraki mesai saati bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurulması gerekmektedir.

İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

Profesör başvurularında ÜAK’nin  yürürlükteki  doçentlik  başvuru  koşulları  uygulanacaktır.  Profesörler  ve  Doçentler  daimi  statüye  atanacaktır.  Doktor  Öğretim  Üyeleri  yayın dosyalarında  tez  başlığını  ve  tezden  üretilen  yayınları  ayrıca  belirtecektir.  2547  sayılı  Kanun’un  Ek  38  inci  maddesi  uyarınca  belirlenen  %20’lik  kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor  Öğretim Üyesi  kadrosu bulunmamaktadır.  

Sanat ve Tasarım Fakültesi için başvurularda, özgeçmiş  ve yayınlar yanında “Sanat/Tasarım çalışmalarından örneklerin bulunduğu bir portfolyonun CD veya USB bellek içinde” teslim edilmesi gerekmektedir.

Not:

Doçentlik kadrolarına başvuranlardan; 6 Mart 2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında,  doçentlik  unvanını  Üniversitelerarası  Kurulca  sözlü  sınava  tabi  tutulmadan  almış  olan  adaylar;  müracaat  ettikleri  doçent  kadroları  için Üniversitelerarası  Kurulca  oluşturulacak  jüri  üyelerince  sözlü  sınava  tabi  tutulacaklardır.  Bu  sınavdan  başarılı  olamayan  adayların  kadrolara  atamaları yapılmayacaktır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok