Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

✔ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen veya resmi vekaletname ile yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularda aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi ve yeri gibi bilgiler;

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI  
  • İlan Numarası: YOK842736
  • Şehir: ESKİŞEHİR
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 22.06.2021
  • Son başvuru Tarihi: 06.07.2021
  • Eleman Sayısı: 64
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.,24. ve 26  ncı  maddeleri  ile  madde  23(c),  24(d)  ve  26(a)’ya  dayanılarak  hazırlanan  ve  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı’nca  onaylanan  Eskişehir  Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna Personel Dairesi Başkanlığı internet adresi doküman arşivinden ulaşılabilir.

Başvurular şahsen veya resmi vekaletname ile yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru dilekçesi

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca (ÜAK)  denkliğinin onaylandığını  gösteren belge) ve yabancı  dil belgesi (ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen yabancı  dil sınavlarının birinden yürürlükte olan ÜAK Doçentlik Dil Koşulunu sağlamak.)

7.  Profesör  ve  Doçent  kadrosuna  başvuran  adaylar  için  yabancı  dil  belgesi  (ÜAK  tarafından  doçentlik  başvurusunda  kabul  edilen  yabancı  dil sınavlarının birinden en az 65 (altmış beş) puan almış olmak.)

8. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD şeklinde de her dosyada bulunacaktır), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetilen doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet),

9. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

10. Uçak Mühendisliği Bölümünde eğitim dili İngilizce olduğundan müracaat edecek adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen şartlardan en az birini taşıdıklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

11. Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.

Not:

Başvuru süresi bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde  bir sonraki mesai saati bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurulması gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

Profesör başvurularında ÜAK’nin  yürürlükteki  doçentlik  başvuru  koşulları  uygulanacaktır.  Profesörler  ve  Doçentler  daimi  statüye  atanacaktır.  Doktor  Öğretim  Üyeleri  yayın dosyalarında  tez  başlığını  ve  tezden  üretilen  yayınları  ayrıca  belirtecektir.  2547  sayılı  Kanun’un  Ek  38  inci  maddesi  uyarınca  belirlenen  %20’lik  kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor  Öğretim Üyesi  kadrosu bulunmamaktadır.  

Sanat ve Tasarım Fakültesi için başvurularda, özgeçmiş  ve yayınlar yanında “Sanat/Tasarım çalışmalarından örneklerin bulunduğu bir portfolyonun CD veya USB bellek içinde” teslim edilmesi gerekmektedir.

Not:

Doçentlik kadrolarına başvuranlardan; 6 Mart 2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında,  doçentlik  unvanını  Üniversitelerarası  Kurulca  sözlü  sınava  tabi  tutulmadan  almış  olan  adaylar;  müracaat  ettikleri  doçent  kadroları  için Üniversitelerarası  Kurulca  oluşturulacak  jüri  üyelerince  sözlü  sınava  tabi  tutulacaklardır.  Bu  sınavdan  başarılı  olamayan  adayların  kadrolara  atamaları yapılmayacaktır.

S.NoUnvanıDer.AdediBirimiBölümüAnabilim/Anasanat DalıAÇIKLAMALAR
1Profesör11Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyokimyaTıp Fakültesi mezunu ve tıbbi biyokimya uzmanı olup kromatografi teknikleri konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.
2Profesör11Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriTıbbi GenetikTıbbi Genetik doçenti olup kanser ve lösemi genetiğinde akademik çalışmalar yapmış olmak.
3Profesör11Fen Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıYeni Türk EdebiyatıEdebi akımlar ve modern Türk şiiri üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.
4Profesör11Fen Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk EdebiyatıTürk Mesnevi Edebiyatı konusunda akademik
çalışmalar yapmış olmak.
5Profesör11Fen Edebiyat FakültesiTarihYakınçağ TarihiYakınçağ Osmanlı sosyal hayatı ve Eskişehir tarihi ile
ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.
6Profesör11İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası SiyasetUluslararası İlişkiler bilim alanında doçent unvanı almış olup, Türkiye’nin dış ve güvenlik politikaları ile uluslararası güvenlik konularında akademik çalışmalar
yapmış olmak.
7Profesör11İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası SiyasetUluslararası İlişkiler bilim alanında doçent unvanı almış olup, Avrupa Birliği ve genişlemesi konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.
8Profesör11İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiYönetim BilimleriKamu Yönetimi bilim alanında doçent unvanı almış olup siyasetnameler ve Türk yönetim geleneği
konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
9Profesör11İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisatİktisat TeorisiMakro İktisat bilim alanında doçent unvanı almış olup para teorisi ve politikası, istihdam, gelişme ekonomisi
konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
10Profesör11İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeMuhasebe ve FinansmanFinans bilim alanında doçent unvanını almış olup bankacılık ve finansal inovasyon konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.
11Profesör11Turizm FakültesiGastronomi ve Mutfak
Sanatları
Gastronomi ve Mutfak
Sanatları
Turizm alanında doçent olup gastronomi ve yiyecek-
içecek alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak.
12Profesör11İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriKelamTemel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı’nda
akademik çalışmalar yapmış olmak.
13Profesör11Sanat ve Tasarım FakültesiGörsel İletişim TasarımıGörsel İletişim TasarımıGüzel Sanatlar Temel Alanı Tasarım Bilim Alanında doçent olup grafik tasarım alanında akademik
çalışmalar yapmış olmak.
14Profesör11Mühendislik Mimarlık FakültesiKimya MühendisliğiKimyasal TeknolojilerDoçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olup
elektrokatalizörler ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.
15Profesör11Mühendislik Mimarlık Fakültesiİnşaat MühendisliğiHidrolikDoçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olup hidromekanik alanında akademik çalışmalar yapmış
olmak.
16Profesör11Mühendislik Mimarlık
Fakültesi
Jeoloji MühendisliğiMaden Yatakları JeokimyaVolkan jeokimyası ve volkano-tektonik konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.
17Profesör11Mühendislik Mimarlık FakültesiKimya MühendisliğiProses ve Reaktör TasarımıDoçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olup
oksidasyon kinetiği, nanofiber ve biyokompozitler konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
18Profesör11Mühendislik Mimarlık Fakültesiİnşaat MühendisliğiGeoteknikDoçentliğini İnşaat Mühendisliği alanında almış olup
problemli zeminlerin stabilizasyonu konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
19Profesör11Mühendislik Mimarlık FakültesiKimya MühendisliğiTemel İşlemler ve TermodinamikDoçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olup katalitik oksidasyon ve hidroliz konularında akademik
çalışmalar yapmış olmak.
20Profesör11Mühendislik Mimarlık FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar BilimleriDoçentliğini Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olup imgelerde nesne tespit ve tanıma
alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak.
21Profesör11Mühendislik Mimarlık
Fakültesi
MimarlıkMimarlık TarihiMimarlık eleştirisi alanında akademik çalışmalar
yapmış olmak.
22Profesör11Ziraat FakültesiBahçe BitkileriSebze Yetiştirme ve IslahıBahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında doçent unvanı almış olup sebze ıslahında doku kültürü, poliploidi ve dihaploidi konularında akademik
çalışmalar yapmış olmak.
23Profesör11Ziraat FakültesiTarla BitkileriÇayır Mera ve Yem BitkileriTarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında doçent unvanı almış olup yem bitkileri, doku kültürü ve sitogenetik konularında akademik çalışmalar yapmış
olmak.
24Profesör11Eğitim FakültesiÖzel EğitimOtizm Spektrum Bozukluğu EğitimiÖzel eğitim alanında doçentlik unvanına sahip olmak ve otizm spektrum bozukluğu olan bireyler, otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik etkili- sistematik öğretim ve otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için kanıta-dayalı uygulamalar konularında akademik çalışmalar yapmış ve projeler yürütmüş
olmak.
25Doçent11Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumKadın Hastalıkları ve Doğum doçenti olup üreme endokrinolojisi ve infertilite konularında akademik
çalışmalar yapmış olmak.
26Doçent11Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiNöroloji doçenti olup EEG, Video-EEG ve EMG konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
27Doçent11Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDermatolojiDeri ve Zührevi Hastalıklar doçenti olup saç hastalıkları ve psikodermatoloji konularında akademik çalışmalar
yapmış olmak
28Doçent11Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıÇocuk Gastroenteroloji ve Hepatoloji bilim dalında doçent unvanı almış olup pediatrik karaciğer transplantasyonu konularında akademik çalışmalar
yapmış olmak.
29Doçent11Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıGöz Hastalıkları doçenti olup tıbbi-cerrahi retina ve
prematüre retinopatisi alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.
30Doçent11Fen Edebiyat FakültesiFizikKatıhal FiziğiYarıiletken malzemelerin karakterizasyonu ve
süperiletkenler konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak
31Doçent11Fen Edebiyat FakültesiKarşılaştırmalı EdebiyatBatı Dilleri ve EdebiyatlarıKarşılaştırmalı Edebiyat alanında doçentliğini almış olup edebiyatta çocuk, savaş ve şiddet konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.
32Doçent11Fen Edebiyat FakültesiMatematik ve Bilgisayar
Bilimleri
Cebir ve Sayılar TeorisiYüksek boyutlu kategoriler üzerine akademik
çalışmalar yapmış olmak.
33Doçent11Hukuk FakültesiÖzel HukukMilletlerarası Özel HukukMilletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.
34Doçent11İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisatİktisat TeorisiMakro İktisat bilim alanında doçent unvanı almış olup yoksulluk konusunda akademik çalışmalar yapmış
olmak.
35Doçent11İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerUluslararası SiyasetUluslararası İlişkiler bilim alanında doçent unvanı almış olup Türkiye-AB İlişkileri ve çok boyutlu yönetişim
konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
36Doçent11Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerEndodontiEndodonti alanında doçent unvanı almış olup soğuk atmosferik plazma uygulamaları konusunda akademik
çalışmalar yapmış olmak.
37Doçent11İlahiyat FakültesiTemel İslam BilimleriHadisTemel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı’nda şerh ve haşiyelere dair akademik çalışmalar yapmış
olmak.
38Doçent11Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksek Okulu
Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler
Optisyenlik Pr.Fiber optik sensörler ve sensör ağı uygulamaları
konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.
39Doçent11Mühendislik Mimarlık FakültesiKimya MühendisliğiKimyasal TeknolojilerDoçentliğini Kimya Mühendisliği temel alanında almış olup kimyasal teknolojiler ve polimer kompozitler
konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
40Doçent11Mühendislik Mimarlık
Fakültesi
MimarlıkBina BilgisiMimarlıkta kuramsal çalışmalar yapmış olmak.
41Doçent11Mühendislik Mimarlık
Fakültesi
Makine MühendisliğiEnerjiSayısal ve deneysel ısı transferi ve akış alanında
akademik çalışmalar yapmış olmak.
42Doçent11Ziraat FakültesiTarla BitkileriEndüstri BitkileriTarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında doçent unvanı almış olup tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda
akademik çalışmalar yapmış olmak.
43Doçent11Ziraat FakültesiTarla BitkileriTahıllar ve Yemeklik BaklagillerTarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında doçent unvanı almış olup tahıl ıslahı, yetiştirme teknikleri, doku kültürü ve kantitatif genetik konularında akademik
çalışmalar yapmış olmak.
44Doçent11Ziraat FakültesiZootekniHayvan YetiştirmeZootekni bilim alanında doçent unvanı almış olup küçükbaş hayvanlarda üreme, besleme ve moleküler genetik konularında akademik çalışmalar yapmış
olmak.
45Doçent11Ziraat FakültesiTarımsal BiyoteknolojiHayvansal BiyoteknolojiTarımsal Biyoteknoloji bilim alanında doçent unvanı almış olup çiftlik hayvanları genetik kusurları ve
hastalıklara karşı direnç konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
46Doçent11Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim YönetimiEğitim yönetimi alanında doçentliğini almış olup
eğitimde meta-modernizm veya karmaşıklık teorisi konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
47Doçent11Eğitim FakültesiTemel EğitimOkul Öncesi EğitimiOkul öncesi öğretmenlerinin soru sorma becerisi ve Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı ile ilgili akademik
çalışmalar yapmış olmak.
48Dr.Öğr.Üyesi11Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiOrtopedi ve Travmatoloji uzmanı ve el cerrahisi yandal
uzmanı olmak
49Dr.Öğr.Üyesi11Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyoistatistikBiyoistatistik alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup otomasyon sistemleri hakkında deneyim
sahibi olmak.
50Dr.Öğr.Üyesi11Diş Hekimliği FakültesiKlinik BilimlerPedodontiÇocuk Diş Hekimliği alanında uzman unvanını almış olup dental kaygı konusunda akademik çalışma
yapmış olmak.
51Dr.Öğr.Üyesi11Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiMatematik Eğitimi alanında lisans, tezli yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olup matematiksel iletişim becerisi ve matematik okuryazarlığı konusunda
akademik çalışmalar yapmış olmak.
52Dr.Öğr.Üyesi11Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeYüksek lisans ve doktorasını Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı’nda yapmış olup ilgili alanda yazılım geliştirme, ölçek geliştirme ve yayın etiği konularında
akademik çalışmalar yapmış olmak.
53Dr.Öğr.Üyesi11Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikRuh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiHemşirelik alanında doktora diplomasına sahip olup
Ruh Sağlığı ve Hemşireliği alanında anksiyete konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.
54Dr.Öğr.Üyesi11İlahiyat FakültesiFelsefe ve Din BilimleriDin SosyolojisiDoktorasını Din Sosyolojisi alanında yapmış olup dini topluluklar ile sivil toplum kuruluşlarının dini ve sosyo-
kültürel hayattaki rolü üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.
55Dr.Öğr.Üyesi11Sanat ve Tasarım FakültesiEndüstriyel TasarımEndüstriyel TasarımLisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden en az ikisi Endüstriyel Tasarım ve/veya Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında olup katılımcı tasarım alanında
akademik çalışma yapmış olmak.
56Dr.Öğr.Üyesi11Sanat ve Tasarım FakültesiEndüstriyel TasarımEndüstriyel TasarımLisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden en az ikisi Endüstriyel Tasarım ve/veya Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında olup tasarım eğitimi ve eğitim için
tasarım alanında akademik çalışma yapmış olmak.
57Dr.Öğr.Üyesi11Sanat ve Tasarım FakültesiEndüstriyel TasarımEndüstriyel TasarımLisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden en az ikisi Endüstriyel Tasarım ve/veya Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında olup ergonomi alanında akademik
çalışma yapmış olmak.
58Dr.Öğr.Üyesi11Hukuk FakültesiKamu HukukuCeza ve Ceza Muhakemesi HukukuCeza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.
59Dr.Öğr.Üyesi11Hukuk FakültesiÖzel HukukTicaret HukukuTicaret Hukuku Anabilim Dalı ile ilgili akademik
çalışmalar yapmış olmak.
60Dr.Öğr.Üyesi11Hukuk FakültesiÖzel HukukMedeni Usul ve İcra İflas
Hukuku
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı ile ilgili
akademik çalışmalar yapmış olmak.
61Dr.Öğr.Üyesi11Hukuk FakültesiKamu HukukuHukuk Felsefesi ve
Sosyolojisi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı ile ilgili
akademik çalışmalar yapmış olmak.
62Dr.Öğr.Üyesi11Mühendislik Mimarlık FakültesiUçak MühendisliğiUçak MühendisliğiElektrik-Elektronik veya Uzay/Uçak/Havacılık Mühendisliği mezunu olup, uçak park yeri tahsisi ve optimizasyonu konularında akademik çalışmalar
yapmış olmak.
63Dr.Öğr.Üyesi11Ziraat FakültesiBahçe BitkileriBağ Yetiştirme ve IslahıDoktorasını Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı’nda yapmış olup bağcılıkta verim, kalite, fizyoloji ve çeşit-anaç
ilişkileri konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.
64Dr.Öğr.Üyesi11Ziraat FakültesiBitki KorumaEntomolojiDoktorasını Bitki Nematolojisi bilim alanında yapmış olup nematod-bitki ilişkilerinde moleküler ve transkriptom analizi konularında akademik çalışmalar
yapmış olmak.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok