Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 237 0

Fırat Kalkınma Ajansı 4 Personel Alımı

Paylaş:

✔ Fırat Kalkınma Ajansı 4 Personel Alımı

İlan Bilgileri

 • İlan No: DPB841373
 • Şehir: MALATYA
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 29.12.2020
 • Son başvuru Tarihi: 15.02.2021
 • Eleman Sayısı: 4
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: Uzman, Kurumsal İletişim Destek Personeli, Büro Destek Personeli,

✔ PERSONEL ALIM İLANI

Fırat Kalkınma Ajansı; 15.07.2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 4 Sayılı  Bakanlıklara Bağlı,  İlgili,  İlişkili  Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 187 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının (g) Bendi ve 200 üncü Maddesi ile 27.06.1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci Maddesinin dördüncü Fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmî  Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 20 Ekim  2020  Tarih  ve  31280  Sayılı  Resmî  Gazete’  de  yayımlanan  Kalkınma  Ajansları  Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, TRB1 Düzey 2  Bölgesinin;  Bingöl,  Elazığ,  Malatya,  Tunceli  illerinin  kalkınmasına  ve  gelişmesine  hizmet etmek  ve  katkıda  bulunmak  isteyen,  takım  çalışmasına  yatkın,  iletişim  becerisine,  analitik  ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, organizasyon ve yönetim becerisine sahip ve seyahat engeli olmayan kişiler arasından 1 (Bir) Hukuk Müşaviri Olarak  Görevlendirilecek  Uzman  Personel,  2  (İki)  Uzman  Personel  ve  2  (İki)  Destek  Personel alımı gerçekleştirecektir.

FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIYOR
Fırat  Kalkınma  Ajansı

Fırat  Kalkınma  Ajansı’nın  merkezi  Malatya  İli  olup,  Ajansın  faaliyet  alanlarını  Bingöl, Elazığ,   Malatya   ve   Tunceli   illeri   oluşturmaktadır.   Sınavda   başarılı   olanlar,   Ajans   Genel Sekreterliği’nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. (Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel Ajansın Merkez Hizmet Binasının bulunduğu Malatya ilinde görevlendirilecektir.)

Başvuru ve Sözlü Yarışma Sınavı Tarihleri
Sınav ŞekliSözlü Yarışma Sınavı
İlan Tarihi29 / 12 / 2020
Sınav Başvuru Tarih ve SaatleriBaşlangıç: 18 / 01 / 2021 – 08:00
Bitiş : 15 / 02 / 2021 – 23:59
Sözlü Yarışma Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlanı22 / 02 / 2021
Sözlü Yarışma Sınavı TarihiAjans tarafından, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesi sonrası, www.fka.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
Sınava Başvuru YeriBaşvurular ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. (Online Başvuru)
Sınav YeriNiyazi Mah. Buhara Cad. No: 195 Battalgazi/MALATYA
Tel : (422) 212 87 98 – 99
Faks: (422) 212 87 97
İlan ve Sözlü Sınav Sonuçlarının
Duyurulacağı Adres
www.fka.gov.tr

✔ ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Hukuk Müşaviri  Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, Uzman Personel ve Destek Personeli  pozisyonu  için  başvuran  tüm  adayların  öncellikle  aşağıda  belirtilen  genel  şartları sağlamaları gerekmektedir.

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)  Affa  uğramış  olsalar  bile  Devletin  şahsiyetine  karşı  işlenen  suçlarla,  zimmet,  ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî  ihale  ve  alım  satımlara  fesat  karıştırma,  Devlet  sırlarını  açığa  vurma  suçlarından  dolayı hükümlü bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
e)  Erkek  adaylar  için  askerlikle  ilgisi  bulunmamak,  askerlik  çağına  gelmişse  muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut en az 1 (bir) yıl süre ile ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı bulunmamak,

2.  HUKUK  MÜŞAVİRİ  OLARAK  GÖREVLENDİRİLECEK  UZMAN  PERSONEL İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar

Fırat Kalkınma Ajansı Bingöl'e 30 Milyon TL Hibe Desteği Sağladı - Çapakçur Gazetesi - Bingöl HaberÇapakçur Gazetesi – Bingöl Haber

a)  Yükseköğretim  kurumlarının  dört  yıllık  hukuk  fakültelerinden  veya  buna  denkliği Yükseköğretim  Kurulunca  (YÖK)  kabul  edilen  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b)  Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye  Tespit  Sınavında  (YDS,  e-YDS)  İngilizce  dilinden  sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari  (C)  düzeyine  karşılık  gelen  puanın  eşdeğerini  sağlayan  belgeye  başvuru  tarihi  itibarıyla sahip  olmak,  (Denklikte  ÖSYM’nin  dil  eşdeğerliğine  ilişkin  resmi  denklik  çizelgesi  temel alınacaktır.)
YÖKDİL  sınavının  Yabancı  Dil  Seviye  Tespit  Sınavı  (YDS)  sınavı  ile  eşit  geçerliliği YÖK  tarafından  sadece  lisansüstü  eğitim,  doçentlik  sınavı  ve  akademik  yükseltme  süreçleri  ile sınırlı  olmak  üzere  kabul  edilmiştir.  20  Ekim  2020  Tarih  ve  31280  Sayılı  Resmî  Gazete’  de yayımlanan    Kalkınma    Ajansları    Personel    Yönetmeliğinde    Değişiklik    Yapılmasına    Dair Yönetmeliğin  1.  Maddesinde  kabul  edilebilecek  yabancı  dil  sınavları  açıkça  ifade  edildiğinden kamu  personeli  alım  sınavları  yönünden  denkliği  bulunmayan  YÖKDİL  sınavının  Ajansımız personel  alım sınavında  geçerli  başvuru  şartı  olarak  kabul  edilmesi  mevzuat  uyarınca  mümkün değildir.
c)  Öğrenci  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  tarafından  2019  ve  2020  yıllarında  yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P4, P5, P6, P7 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak,

2.2. KPSS’ ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

a)  Yükseköğretim  kurumlarının  dört  yıllık  hukuk  fakültelerinden  veya  buna  denkliği Yükseköğretim  Kurulunca  (YÖK)  kabul  edilen  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)  Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye  Tespit  Sınavında  (YDS,  e-YDS)  İngilizce  dilinden  sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda n asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)

YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği YÖK tarafından sadece lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. 20 Ekim 2020 Tarih ve 31280 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesinde kabul edilebilecek yabancı dil sınavları açıkça ifade edildiğinden kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir.

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

 • a) Planlama, Programlama,
 • b) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
 • c) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
 • ç) İzleme ve Değerlendirme,
 • d) Tanıtım, Danışmanlık,
 • e) Şehircilik ve Çevre,
 • f) Araştırma-Geliştirme,
 • g) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
 • ğ) Finansman,
 • h) İnsan Kaynakları Yönetimi,
 • ı) Uluslararası Ticaret,

2.3. Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel Seçiminde Tercih Nedenleri

– Avukatlık stajını tamamlamış bulunmak,

– Kalkınma Ajansları Mevzuatına vakıf olup, Ajans ile ilgili meri mevzuat, kanun, yönetmelik, tüzük taslakları hakkında görüş bildirebilecek, Ajans adına ihtarname ve ihbarname düzenleyebilecek, Adli ve idari yargı mercilerinden Ajansa yapılabilecek tebliğlere cevap verebilecek, Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Ajansı temsil edebilecek,

– Kamu kesimi veya özel kesimde aktif bir şekilde avukatlık yapmış olduğunu belgelendirilebilecek şekilde fiilen başarılı olarak çalışmış olmak,

– Ajansın tüm faaliyetleri ile ilgili hukuki, mali, idari ve cezai sonuç oluşturabilecek konular hakkında Ajans Genel Sekreterliğine hukuki görüş bildirebilecek, Ajans menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirleri zamanında alabilecek,

FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALACAK - Malatya Sanal Haber

– Ajans adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların hukuki ihtilaf doğurmayacak ve Ajans menfaatleri doğrultusunda yapabilecek,

– Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın alma İhale Usul ve Esasları doğrultusunda satın alma ve ihale süreçleri ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine vakıf olmak,

– İngilizce dışında ikinci yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,

– “B” sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek

3. UZMAN PERSONEL İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

3.1. İstihdam Edilecek Uzman Personel Branşları ve Sayıları

ÖĞRENİM DALIAlınacak Uzman Sayısı
İktisat, Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İstatistik, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Sosyoloji, Ekonometri
1
Mimarlık, Şehir Ve Bölge Planlama, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ile Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Ziraat
Mühendisliği, Gıda Mühendisliği
1

3.2. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar

a)  Uzman  personel  pozisyonu  için  başvuruda  bulunacak  adayların;  İktisat,  Maliye, İşletme, Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi  ve  Uluslararası  İlişkiler,  İstatistik,  Çalışma  Ekonomisi  ve  Endüstri  İlişkileri,  Sosyoloji, Ekonometri, Mimarlık, Şehir ve  Bölge Plânlama, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri   Mühendisliği,   Elektrik   Mühendisliği   ile   Elektrik-Elektronik   Mühendisliği,   Jeoloji Mühendisliği,  İnşaat  Mühendisliği,  Maden  Mühendisliği,  Makine  Mühendisliği,  Mekatronik Mühendisliği,   Ziraat   Mühendisliği,   Gıda   Mühendisliği   dallarından   veya   bunlara   denkliği Yükseköğretim  Kurulunca  (YÖK)  kabul  edilen  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)  Yabancı  Dil  Bilgisi  Seviye  Tespit  Sınavında  (YDS,  e-YDS)  İngilizce  dilinden  sınav son başvuru tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari  (C)  düzeyine  karşılık  gelen  puanın  eşdeğerini  sağlayan  belgeye  başvuru  tarihi  itibarıyla sahip  olmak,  (Denklikte  ÖSYM’nin  dil  eşdeğerliğine  ilişkin  resmi  denklik  çizelgesi  temel alınacaktır.)
YÖKDİL  sınavının  Yabancı  Dil  Seviye  Tespit  Sınavı  (YDS)  sınavı  ile  eşit  geçerliliği YÖK  tarafından  sadece  lisansüstü  eğitim,  doçentlik  sınavı  ve  akademik  yükseltme  süreçleri  ile sınırlı  olmak  üzere  kabul  edilmiştir.  20  Ekim  2020  Tarih  ve  31280  Sayılı  Resmî  Gazete’  de yayımlanan  Kalkınma    Ajansları    Personel    Yönetmeliğinde    Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin  1.  Maddesinde  kabul  edilebilecek yabancı  dil  sınavları  açıkça  ifade  edildiğinden kamu  personeli alım  sınavları  yönünden  denkliği  bulunmayan  YÖKDİL  sınavının  Ajansımız personel  alım sınavında  geçerli  başvuru  şartı  olarak  kabul  edilmesi  mevzuat  uyarınca  mümkün değildir.

c)  Öğrenci  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  tarafından  2019  ve  2020  yıllarında  yapılan Kamu  Personeli  Seçme  Sınavlarından  mezun  oldukları  öğrenim  dalları  itibariyle  aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,

UnvanAlınacak Destek Personeli Sayısı
Kurumsal İletişim Destek Personeli1
Büro Destek Personeli1

4.3.2. Büro Destek Personeli Alımı İçin İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

a)  Üniversitelerin dört yıllık  fakülte ya  da bunlara  denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

FIRAT KALKINMA AJANSI 2 MİLYON FİDE DAĞITTI - Eskişehir Haberler

b) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde ilgili alanda SGK kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

4.3.3. Büro Destek Personeli Seçiminde Tercih Nedenleri

– Özel Kalem Müdürlüğü/Yönetici Sekreterliği deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek,
– MS Office programlarını ve her türlü ofis donanımını çok iyi derecede kullanabilmek,
– Resmi yazışma kurallarına hakim olmak, protokol kuralları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
– Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak,
– Yüksek iletişim, organizasyon ve temsil yeteneğine sahip olmak,
– İngilizce yabancı dil yeterliliğine sahip olmak ve bunu belgelendirmek,
– “B” sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

5. BAŞVURU ŞARTLARINA İLİŞKİN BAZI AÇIKLAMALAR

– Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/ 2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf  internet  sitesi  linkinde  yayınlanan  Yabancı  Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından,   sınav   başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.

–  Daha  önce  yurtdışında  çalışmış  ve/veya  üniversite  eğitimini  yurtdışındaki  üniversitelerde İngilizce olarak  tamamlamış  olmak,  muafiyet sebebi değildir. Tüm  adayların başvuru  sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.

– Her aday sadece ilandaki bir pozisyona başvuruda bulunabilir.

– Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya belli bir öğrenim dalından  başvuru olmaması  nedeniyle  boş  kalan  pozisyonlar,  sınav  kurulunun uygun görüşü  ile  başka  bir  öğrenim  dalından  sınava  katılıp  başarılı  olmuş  adayların  sınavdaki  başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

6. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 18 Ocak 2021 tarihinden başlayarak 15 Şubat 2021 tarihi saat 23:59′ a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru   Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde  doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların,  yukarıda  belirtilen sınav  giriş şartlarını ve tercih nedenlerini  kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri  elektronik ortamda  taratıp  başvuru  formunun  ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta   veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Elektronik  ortamda  yapılacak  başvurularda  adaylar  için  hazırlanan  kontrol  listesi  şu şekildedir:

S. NoBelgeUzman
Personel
Hukuk
Müşaviri
Destek
Personeli
1Başvuru Formu
2Özgeçmiş ve Fotoğraf
3Diploma ya da Mezuniyet Belgesinin aslı/kurumca onaylı sureti/noter tasdikli sureti veya e-Devlet üzerinden alınan barkodlu çıktısı
4KPSS Sonuç Belgesi
5İş tecrübelerini gösterir işyeri unvan listesini içeren SGK
hizmet dökümü veya ilgili kamu kurumundan alınacak hizmet belgesi
6Uzman personel ve Hukuk Müşaviri olarak görevlendirilecek Uzman Personel adayları için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) sonuç belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği
bulunan yabancı dil belgesi
7Adli Sicil Kaydı (Son 1 ay içerisinde alınmış)
8Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı/kurumca onaylı sureti/noter tasdikli sureti veya e-Devlet üzerinden
alınan barkodlu çıktısı
9T.C. Kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı fotokopisi
10Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir.  Birden  fazla pozisyon  için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından desteklenen "Asırların Kültür M... - Kültür-Sanat - Kamu Haber

7. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ajansa yapılan Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek  Uzman  Personel ve Uzman Personel başvuruları;

Uzman Personel Puanlama KriterleriPuanlamadaki Ağırlığı (%)
KPSS Puanı (KPSS Puanıyla Başvuran Adaylar İçin)
Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin Belgelenmek Kaydıyla)*
40
YDS Puanı40
Yüksek Lisans4
Doktora8
İkinci Yabancı Dil Bilgisi**4
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika***4

*5  yıl  ve  üzerindeki  deneyim  süresi  dikkate  alınır.  (5  yıl  için  sınav  ilanında  belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave herbir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir.)

**İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında  belirtilen  asgari  YDS  veya  eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

***Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

Ajansa yapılan Destek Personel başvuruları;

Destek Personel Puanlama KriterleriPuanlamadaki Ağırlığı (%)
KPSS Puanı (KPSS Puanıyla Başvuran Adaylar İçin)
Deneyim Yılı (İş Tecrübesiyle Başvuran Adaylar İçin Belgelenmek Kaydıyla)*
80
Yüksek Lisans10
Belirli Konularda Bilgi, Deneyim ve/veya Sertifika**10

* 5  yıl  ve üzerindeki  deneyim süresi dikkate alınır.  (5 yıl  için  sınav ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir)

** Başvurulan pozisyon için ilanda tercih nedeni olarak belirtilen bilgi, deneyim ve/veya sertifikayı belgelendirmek gerekir. Bu tercih sebebine dair birden fazla belgeye sahip olmak bu alanın adayın toplam puanlamasındaki ağırlığını değiştirmez.

Tablolarında yer aldığı  üzere KPSS  puanı, YDS  puanı, iş tecrübesi  ve  ilanda  belirtilen diğer tercih alanları bakımından ve diğer   değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra adayların puan sıralaması yapılır.

Puan  sıralaması  listesinden,  alım  yapılacak  öğrenim  dallarının  her  biri  için  belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir.

Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi  bir şekilde gerçeği  sakladığı  belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz.

Bunlardan sınava girmiş olanların  sınavları  geçersiz sayılır  ve  bunlarla sözleşme  yapılmaz. Bu gibi  durumları tespit edilenlerle  sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.  Bu  kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yarışma  sınavına  katılabilecek  adayların  isimleri  ile  sınava  ilişkin  tarih  ve  yer  bilgileri 22.02.2021 tarihinden itibaren Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde (www.fka.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır

Sınav başvurularına  ilişkin olarak yapılan itirazlar,  Yönetim Kurulu  başkanı  tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

YARIŞMA SINAVININ YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ:

Yarışma Sınavı; Ajans tarafından, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesi sonrası, www.fka.gov.tr adresinden ilan edilecek ve “T.C. Fırat Kalkınma Ajansı – Niyazi Mah. Buhara Cad. No: 195 44100 Battalgazi/MALATYA” adresinde yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Yarışma sınavı; hukuk müşaviri olarak görevlendirilecek uzman personel, uzman personel ve destek personeli alımı için “sözlü” olarak yapılacaktır. Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe başvuru şartları bakımından dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, mülakat sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgiler, 22/02/2021 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.fka.gov.tr sayfasında ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajansın www.fka.gov.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday yarışma sınavına çağrılabilecektir. Başvuran aday sayısı alınması planlanan personel sayısının 5 katından az olması halinde, şartları tutan tüm adaylar çağrılabilecektir.

Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, gibi niteliklere sahip olup olmadığını ve tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar.

Yarışma sınavı; Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki asıl ve bir yedek ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki asıl ve bir yedek olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma
sınavının yapılacağı tarihe kadar Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak boş pozisyon sayısı kadar aday, yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ve 20 Ekim 2020 Tarih ve 31280 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI

Genel Sekreterlikçe; sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben kazanan adayların isim listesi Fırat Kalkınma Ajansı internet sitesinde (www.fka.gov.tr) ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

GÖREVLENDİRME

Sınavı kazanan adayların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik soruşturmasına ve/veya arşiv araştırmasına tabi tutulur. Ajans Yönetim Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir. Adayla sözleşme imzalanmışsa, deneme süresi sona ermiş olsa dahi bu sözleşme derhal, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedilir ve ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

PERSONELİN İSTİHDAMI VE DENEME SÜRESİ

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır.

Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilen uzman personel ile iç denetçi hakkındaki raporu Genel Sekreter hazırlar. Söz konusu raporlar, Genel Sekreterin görüşü
ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilen uzman personelin hukuk müşaviri olarak görevlendirilmesi, deneme süresinden sonraki ilk
Yönetim Kurulu toplantısının gündemine eklenir.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulu’nun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

ÜCRETLENDİRME

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olup Ajans’ta istihdam edilecek personele, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek Madde 11/C Fıkrası, 2014/8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve sair
ilgili meri mevzuata göre Ajans Yönetim Kurulunca belirlenen aylık ücret, diğer mali ve sosyal haklar ile 6772 Sayılı Yasada öngörülen ilave tediye ödenir.

Ajansımızda ayrıca, sendikal Toplu İş Sözleşmesi mevcut olup, bu iş sözleşmesinden yararlanan personele ilave mali ve sosyal haklar sağlanmaktadır.

Bu Şartnamede belirtilmeyen hususlarda, öncelikle Fırat Kalkınma Ajansı, 15.07.2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 187’ nci Maddesinin ikinci Fıkrasının (g) Bendi ve 200 üncü Maddesi ile 27.06.1989 Tarih ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci Maddesinin dördüncü Fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmî
Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 20 Ekim 2020 Tarih ve 31280 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir