Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 177 0

Gazi Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Paylaş:

✔ Gazi Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı Yapacak

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
  • İlan Numarası: DPB841513
  • Şehir: ANKARA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 15.03.2021
  • Son başvuru Tarihi: 19.03.2021
  • Eleman Sayısı: 8

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Gazi Üniversitesi Birimlerinde 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında istihdam üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

MESLEK ADIMESLEK KODUÖĞRENİM DURUMUÖZEL ŞARTSINAV DURUMUAÇIK İŞ SAYISI
Elektrikçi (Genel)7411,04ORTAÖĞRETİM– Ortaöğretim kurumlarının Elektrik – Elektronik,
Elektrik – Elektronik Teknolojisi (Otomasyon), Elektrikçilik,
Elektrik – Elektronik Teknolojisi, Elektronik,
Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Elektrik, Endüstriyel Elektronik, Yüksek Gerilim Sistemleri
Bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak.
– Elektrik kuvvetli akım tesislerinde yüksek akımlarda çalışabilme belgesine sahip olmak.
KURA- SÖZLÜ3
Plastik Doğramacı/ PVC Doğrama-İmalat ve
Montajcısı
8142,04ORTAÖĞRETİM– Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
– Belgelemek kaydıyla PVC – Alüminyum doğrama ile ilgili en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
KURA- SÖZLÜ1
Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik)7212,07ORTAÖĞRETİM– Ortaöğretim kurumlarının Metal Teknolojisi,
Metal İşleri, Metal Doğrama, Kaynakçılık,
Bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak.
– Belgelemek kaydıyla kaynakçılık ile ilgili en az 1 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak.
KURA- SÖZLÜ1
Makine Bakım Onarımcısı3115,74ORTAÖĞRETİM– Ortaöğretim kurumlarının Makine,
Makine Bakım Onarım, Makine Teknolojisi,
Bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak.
KURA- SÖZLÜ2
Hastane Hizmetlisi (Kadın)5329,01ORTAÖĞRETİM– Üniversitemiz Hastanesi Gasilhane Hizmet biriminde çalıştırılmak üzere.
– Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
– Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl Hastanelerde çalışmış olmak.
– Belgelendirmek kaydıyla Morg – Defin Hizmetleri alanında tecrübeye sahip olmak.
KURA- SÖZLÜ1

I. GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
7) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
8) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

II. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1. Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.
2. Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.
3. Adayların en fazla 35 yaşında olmaları.
4. Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir. 

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 15.03.2021 – 19.03.2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 – İŞKUR hattı üzerinden başvuru yapabilirler.

IV. EVRAK TESLİMİ VE KURA İŞLEMLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından başvuru sahiplerini gösteren listelerin üniversitemize ulaşmasına müteakiben nihai listeler personel.gazi.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Söz konusu ilana müteakip olarak adayların başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını personelilan.gazi.edu.tr adresine yüklemeleri istenecektir.

İstenilen evraklar ve evrak teslim tarihi ile ilgili duyurular Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adaylara ait listeler Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesi duyurular bölümünden ilan edilecektir.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacı ile 05.04.2021 tarihinde saat 10:00’da Üniversitemiz Gazi Konser Salonunda (Gazi Üniversitesi Ana Giriş Kapısı (A Kapısı) yanı) noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler.

Covid – 19 pandemisinin yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler Üniversitemiz yönetimce belirlenecek olup adaylar bu çerçevede salona alınacaklardır.

Kura sonucu belirlenen adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Noter çekiliş sonuçlarına göre belirlenen asil adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Yapılan sözlü sınav sonucunda Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Başarılı olan adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VI. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur. 


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir