İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi Alacak

✔ İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim ve Araştırma görevlisi Alacak

İlan Bilgileri

  • İlan No: YOK841972
  • Şehir: İSTANBUL
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 08.01.2021
  • Eleman Sayısı: 5
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi
  • Başvuru Süresi Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

✔ İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri  uyarınca  aylık  ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesindeki  genel  şartları  ile  ilgili  Kanun  ve  Yönetmelikte  belirtilen  koşulları  sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte adayların şahsen ve posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

✔ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe.

2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3. Onaylı Kimlik Kartı.

4. İki Adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5.  Yerleşim  Yeri  ve  Adres  Belgesi  (e-Devlet  çıktısı)  barkotlu  veya  kare  kodlu  olması zorunludur.)

6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet ve uzmanlık/doktora belgesi (Diplomanın aslı veya  ıslak  imzalı  mühürlü  sureti  ya  da  e-Devlet  üzerinden  alınan  mezuniyet  belgesi  e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur).

7. Lisans transrkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

8. ALES Sonuç Belgesi (ALES’den muaf olanlar için zorunlu değildir).. Kontrol Kodu ve Doğrulama Kodu yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

9.  ALES  muafiyeti  için,  görev  yapılan  yükseköğretim  kurumundan  alınacak  hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

10.  Yabancı  Dil  Sınavı  sonuç  belgesi  (YDS  veya  ÖSYM  tarafından  eşdeğerliliği  kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)

11. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)

12.  Adli  Sicil  kaydı  ve  Adli  Sicil  Arşiv  kaydı  olmadığına  dair  belge  (e-Devlet  çıktısı “Resmi Kuruma”hitaben alınan belge)

13. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti.

SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi                                           : 08.01.2021
Son Başvuru Tarihi                             : 24.01.2021
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi 
: 27.01.2021
Giriş Sınavı Tarihi                              : 29.01.2021
Sonuç Açıklama Tarihi                      : 02.02.2021

BAŞVURU ADRESİ:  

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Prof. Muammer Aksoy Cad. No: 10
Kazlıçeşme – Zeytinburnu / İSTANBUL

İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.ayvansaray.edu.tr

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok