Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 279 0

İstanbul Okan Üniversitesi 150 Öğretim Üyesi Alacak

Paylaş:

✔ İstanbul Okan Üniversitesi 150 Öğretim Üyesi Alacak

İlan Bilgileri

  • İlan No: YOK841999
  • Şehir: İSTANBUL
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 21.01.2021
  • Son başvuru Tarihi: 04.02.2021
  • Eleman Sayısı: 150
İstanbul Okan Üniversitesi

✔ İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin  mevcut  ve  açılması  planlanan  bölümlerinin  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  12.06.2018  tarih  ve  30449  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren “Öğretim  Üyeliği  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin”  ilgili  maddeleri  uyarınca  aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Profesör  kadrosuna  başvuracak  adayların;  başvuru  dilekçesi,  YÖK  formatlı  özgeçmişi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi   ile   birlikte   Nüfus   Cüzdanı   Fotokopisi   ve   varsa   yabancı   dil   başarı   belgesi   ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş ve eserlerini içeren 6 (altı) adet CD’yi Rektörlük İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

İstanbul Okan Üniversitesi

Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi, YÖK formatlı  özgeçmişi,  Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  Belgesi,  Uzmanlık  Belgesi  veya  Sanatta Yeterlilik Belgesi ve Doçentlik Belgesi (Doçentler için) ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak, özgeçmiş  ve  eserlerini  içeren  4  (dört)  adet  CD’yi  Doçentlerin,  Rektörlük  İnsan  Kaynakları Müdürlüğüne;   Doktor   Öğretim   Üyelerinin,   ilgili   Dekanlık   veya   Müdürlüklere   iletmeleri gerekmektedir.

İngilizce   Eğitim   Veren   Bölümler   İçin   başvuru   evraklarına   ek   olarak   Yabancı   Dil yeterliliğini  gösterir  belge  (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL)  (İngilizce  sınavından  veya  eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması) sunulması gerekmektedir.

İstanbul Okan Üniversitesi

Adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını sağlamaları  gerekmektedir.  (https://www.okan.edu.tr/uploads/pages/yonergeler/akademik-personel- yonergesi-30072020rev3.pdf)

Adayların  ilanın  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  (on  beş)  gün  içerisinde,  şahsen  veya posta  yoluyla  başvurmaları  gerekmektedir.  Süresi  içinde  yapılmayan  başvurular  geçerli  kabul edilmeyecektir.

İstanbul Okan Üniversitesi

Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat – Tuzla / İSTANBUL

İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 21.01.2021 – 04.02.2021

BİRİMBÖLÜM/PROG./ ANABİLİM DALIUNVANKADROÖZEL ŞARTLAR
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİİngilizce Mütercim ve TercümanlıkDR. ÖĞR. ÜYESİ2İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya
Dilbilim alanında doktora yapmış olmak.
İNSAN VE TOPLUM
BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PsikolojiPROF.DR.1Psikoloji veya Psikiyatri alanında Doçent veya Profesör olmak
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Psikoloji (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ2Psikoloji alanında Doktora yapmış olmak
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
Psikoloji (İngilizce)PROF.DR.2Psikoloji alanında Doçent veya Profesör olmak
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİİngiliz Dili ve EdebiyatıDR. ÖĞR. ÜYESİ3İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya Dilbilim alanında doktora yapmış olmak.
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİAmerikan Kültürü ve EdebiyatıDR. ÖĞR. ÜYESİ3İngilizce Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya
Dilbilim alanında doktora yapmış olmak.
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİEkonomi ve Finans (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ1Uluslararası Ticaret Operasyonları, ithalat, ihracat, kambiyo, yatırım ve teşvik mevzuatı alanında uzmanlığa sahip olmak, iyi derecede ingilizce bilmek, İngilizce ve Türkçe ders verebilecek düzeyde yetkinliğe sahip, en
az 3 yıl sektör tecrübesi olmak.
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİİşletmeDR. ÖĞR. ÜYESİ1Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Uzmanlığa sahip olmak, İngilizce ve Türkçe ders deneyimi olmak. İlgili alanlarda uluslararası hakemli dergilerde
yayın yapmış olmak.
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİİşletme (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ1Yönetim Organizasyon Alanında Uzmanlığa sahip olmak, İyi derecede İngilizce bilmek, İngilizce ve Türkçe ders deneyimi olmak. İlgili alanlarda uluslararası hakemli dergilerde yayın
yapmış olmak.
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİLojistik Yönetimi (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ1İşletme Fakültelerinin üretim yönetimi ve
/veya mühendislik fakültelerinin endüstri mühendisliği programlarından doktora derecesine sahip veya işletme doktorasına sahip olmakla beraber doktora tezini üretim ve tedarik zinciri konularında yazmış ve bu konuları ders olarak İngilizce
dilinde vermeye yetkin olmak.
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİUluslararası Ticaret (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ1Elektronik ticaret, e-ihracat, ihracat, ithalat, yatırım ve teşvik mevzuatı konularında Uzmanlığa sahip olmak, İyi derecede İngilizce bilmek, İngilizce ve Türkçe ders verebilme yetkinliğine sahip olmak. E ticaret, e -ihracat konularında en az 3 yıl deneyim sahibi olmak. İlgili alanlarda uluslararası hakemli dergilerde
yayın yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİElektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
DR. ÖĞR. ÜYESİ2Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİEndüstri Mühendisliği (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ3Endüstri Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİnşaat Mühendisliği (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ2İnşaat Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.
Yapı Anabilim Dalında uzmanlık veya Hidrolik Anabilim Dalında uzmanlık
yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMakine Mühendisliği (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ4Makine Mühendisliği veya Otomotiv
Mühendisliği alanlarından Doktora yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİYazılım Mühendisliği (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ4Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi veya Yazılım Mühendisliği alanlarından Doktora yapmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİYazılım Mühendisliği (İngilizce)PROF. DR.1Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimi alanlarından birinden Doçentlik yapmış olmak; yazılım mühendisliği alanında doçentlik sonrasında en az bir SCI dergi
makalesi yazmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİYapay Zekâ Mühendisliği (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ3Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi veya Yazılım Mühendisliği alanlarından doktora yapmış olmak ve yapay zeka, makine öğrenmesi ya da büyük veri işleme alanında deneyim
sahibi olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİYapay Zekâ Mühendisliği (İngilizce)PROF. DR.1Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi, veya Yazılım Mühendisliği alanında Doçentlik yapmış olmak; yapay zeka, makine öğrenmesi ya da büyük veri işleme alanında doçentlik sonrasında en
az bir SCI dergi makalesi yazmış olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMoleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ3Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik ya da Genetik Mühendisliği alanlarının
herhangi birinde doktora yapmış olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİİngilizce ÖğretmenliğiDR. ÖĞR. ÜYESİ1İngilizce Öğretmenliği Alanında Doktora Derecesi Sahibi Olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiDOÇ. DR.1Okul Öncesi Öğretmenliği Alanında veya Çocuk Gelişimi Alanlarından Herhangi
Birinde Doçent Olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİOkul Öncesi ÖğretmenliğiPROF. DR.1Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk
Gelişimi Alanlarından Herhangi Birinde Doçent Olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİRehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDR. ÖĞR. ÜYESİ1Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji Alanlarından Herhangi Birinde Doktora Yapmış Olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİÖzel Eğitim ÖğretmenliğiDR. ÖĞR. ÜYESİ1Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji Alanlarından Herhangi Birinde Doktora Yapmış Olmak. Özel Eğitim Öğretmenliği alanında çalışmaları olmak veya ders verme tecrübesi olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİİlköğretim Matematik ÖğretmenliğiDR. ÖĞR. ÜYESİ3Matematik Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİTürkçe ÖğretmenliğiDR. ÖĞR. ÜYESİ3Türkçe Öğretmenliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİSınıf ÖğretmenliğiDR. ÖĞR. ÜYESİ3Sınıf Öğretmenliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİİç Mimarlık ve Çevre TasarımıDR. ÖĞR. ÜYESİ1Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora/Sanatta Yeterlilik derecelerinden en az bir tanesini Üniversitelerin İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamlamış olmak.
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİİç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ4Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora/Sanatta Yeterlilik derecelerinden en az bir tanesini Üniversitelerin İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamlamış olmak.
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİMimarlık (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ3Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Üniversitelerin Mimarlık Bölümü’nde tamamlamış olmak.
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİMimarlık (İngilizce)DOÇ. DR.1Doktorasını veya doçentliğini Mimarlık alanında tamamlamış olmak
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİMimarlık (İngilizce)PROF. DR.1Mimarlık alanında Doçent veya Profesör olmak
SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİDijital Oyun TasarımıDR. ÖĞR. ÜYESİ3Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerini Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği/Grafik Tasarım/Görsel İletişim Tasarımı/İletişim Tasarımı/ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri/ Yazılım Mühendisliği/Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri/Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği/Bilgisayar Teknolojileri Bölümlerinde tamamlamış olmak, dijital oyun tasarımı alanında deneyim sahibi olmak
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİÇocuk GelişimiDR. ÖĞR. ÜYESİ1Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans veya Yüksek Lisans mezunu olmak. Çocuk Gelişimi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında Doktora eğitimini tamamlamış
olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİÇocuk GelişimiDR. ÖĞR. ÜYESİ1Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olmak. Çocuk Gelişimi alanında Doktora eğitimini tamamlamış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİFizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ3Fizyoterapi ve rehabilitasyon veya Tıp- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanlarından Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlamış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİHemşirelik (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ4Hemşirelik esasları, Hemşirelikte yönetim, İç hastalıkları hemşireliği, Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği, Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği veya Cerrahi hastalıklar/ ameliyathane hemşireliği veya tıp alanlarından Doktora
veya Uzmanlık yapmış olmak
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİDil ve Konuşma TerapisiDR. ÖĞR. ÜYESİ3Dil ve Konuşma Bozuklukları veya Odyoloji alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİBilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ4Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği, Enformatik, İşletme, Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümlerinden birinde Lisansını tamamlamış olmak.
Bilişim Sistemleri, Bilgisayar-Kontrol Eğitimi, Enformatik, Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği programlarından birinde Tezli Yüksek Lisansını ve Doktorasını tamamlamış
olmak.
UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİGastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce)DR. ÖĞR. ÜYESİ3Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Gastronomi alnında ders verme deneyimine sahibi olmak.
Mutfakta uygulamalı ders vermiş olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULURadyoterapiDR. ÖĞR. ÜYESİ1Tıp veya Hemşirelik Lisans mezunu olmak; Radyoloji/Radyasyon Onkolojisi/Sağlık Yönetimi alanında
Doktora yapmış olmak
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
Ağız ve Diş SağlığıDR. ÖĞR. ÜYESİ2Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak
SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
FizyoterapiDR. ÖĞR. ÜYESİ2Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında
Lisans Yükseklisans ve Doktora mezunu olmak
MESLEK YÜKSEKOKULUBilgisayar ProgramcılığıDR. ÖĞR. ÜYESİ1Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden Lisans Yüksek Lisans ve Doktora mezunu
olmak
MESLEK YÜKSEKOKULUDış TicaretDR. ÖĞR. ÜYESİ1Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Dış Ticaret alanlarından birinden Lisans ve mezunu olmak. Aynı alanlardan doktora yapmış
olmak.
MESLEK YÜKSEKOKULUMobil TeknolojileriDR. ÖĞR. ÜYESİ1Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği veya Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği alanlarından birinden Lisans mezunu olmak aynı alanlardan birinden Doktora
yapmış olmak.
MESLEK YÜKSEKOKULUSivil Havacılık ve Kabin HizmetleriDR. ÖĞR. ÜYESİ1Üniversitelerin Havacılık Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği, İşletme veya İktisat bölümlerinden Lisans mezunu olmak.
Belgelendirme koşulu ile Lisans eğitimi
sonrası alanında 5 yıl deneyim sahibi olmak.
MESLEK YÜKSEKOKULUİnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve OperatörlüğüDR. ÖĞR. ÜYESİ2Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Pilotaj, Mekatronik ve Makine Mühendisliği bölümlerinden Lisans mezunu olmak ve aynı bölümlerden birinden doktora yapmış olmak. İHA (insansız hava aracı)
pilotu lisansına sahip olmak.
MESLEK YÜKSEKOKULUBilişim Güvenliği TeknolojisiDR. ÖĞR. ÜYESİ2Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinden Tezli Yüksek Lisans
yapmış olmak.
MESLEK YÜKSEKOKULUCeza İnfaz ve Güvenlik HizmetleriDR. ÖĞR. ÜYESİ2Hukuk Fakültesi veya Kamu Yönetimi bölümlerinden Lisans mezunu olmak ve bu bölümlerden birinden doktora yapmış olmak.
MESLEK YÜKSEKOKULUOtomotiv TeknolojileriDR. ÖĞR. ÜYESİ2Makine Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Teknik Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden Lisans mezunu olmak ve bu alanlardan
birinden Doktora yapmış olmak
TIP FAKÜLTESİAnatomiDR. ÖGR.
ÜYESİ
1**Anatomi alanında doktora veya tıpta
uzmanlık yapmak
TIP FAKÜLTESİAnatomiDOÇ. DR.1**Anatomi alanında doçent olmak
TIP FAKÜLTESİAnatomiPROF.
DR.
1**Anatomi alanında doçent veya profesör
olmak
TIP FAKÜLTESİFizyolojiDR. ÖĞR.
ÜYESİ
1**Fizyoloji alanında doktora veya tıpta
uzmanlık yapmış olmak
TIP FAKÜLTESİFizyolojiDOÇ. DR.1**Fizyoloji alanında doçent olmak
TIP FAKÜLTESİFizyolojiPROF.
DR.
1**Fizyoloji alanında doçent veya profesör
olmak
TIP FAKÜLTESİFarmakolojiDR. ÖGR
ÜYESİ
1**Farmakoloji alanında doktora veya tıpta
uzmanlık yapmış olmak
TIP FAKÜLTESİFarmakolojiDOÇ. DR.1**Farmakoloji alanında doçent olmak
TIP FAKÜLTESİFarmakolojiPROF.
DR.
1**Farmakoloji alanında doçent veya
profesör olmak
TIP FAKÜLTESİHalk SağlığıPROF.
DR.
1*Halk Sağlığı alanında profesör olmak
TIP FAKÜLTESİHalk SağlığıDR. ÖGR. ÜYESİ1*Halk sağlığı alanında doktora ve Tıpta Uzmanlık yapmış olmak
TIP FAKÜLTESİAnesteziyoloji ve ReanimasyonDR. ÖĞR. ÜYESİ1*Anestezi ve Reanimasyon alanında tıpta
uzmanlık yapmış olmak
TIP FAKÜLTESİGöğüs CerrahisiDOÇ. DR.1*Göğüs Cerrahisi alanında doçent olmak
TIP FAKÜLTESİTıp EğitimiDR. ÖGR. ÜYESİ1*Tıp Eğitimi alanında doktora veya tıpta uzmanlık yapmış olmak
TIP FAKÜLTESİTıp EğitimiDOÇ. DR.1*Tıp Eğitimi alanında doçent olmak
TIP FAKÜLTESİKadın Hastalıkları ve DoğumDOÇ. DR.1*Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçent olmak
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİAğız, Diş ve Çene RadyolojisiDOÇ. DR.1 *Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİAğız, Diş ve Çene RadyolojisiDR. ÖĞR. ÜYESİ4 *Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİAğız, Diş ve Çene RadyolojisiDR. ÖĞR. ÜYESİ2 **Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış
olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİOrtodontiPROF. DR.1*Ortodonti Anabilim Dalında Profesör
Unvanı almış olmak, Profesörlük ataması için gerekli kriterleri sağlıyor olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİOrtodontiDOÇ. DR.1*Ortodonti Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİOrtodontiDR. ÖĞR. ÜYESİ3*Ortodonti Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİOrtodontiDOÇ. DR.1**Ortodonti Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİOrtodontiDR. ÖĞR. ÜYESİ3**Ortodonti Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİPedodontiDR. ÖĞR. ÜYESİ2**Pedonti Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİProtetik Diş TedavisiDOÇ. DR.1*Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİProtetik Diş TedavisiDR. ÖĞR. ÜYESİ5*Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİProtetik Diş TedavisiDOÇ. DR.1**Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİProtetik Diş TedavisiDR. ÖĞR. ÜYESİ5**Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlık yapmış olmak.

* Türkçe Tıp / Diş Hekimliği
** İngilizce Tıp / Diş Hekimliği

 

İstanbul Okan Üniversitesi

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir