Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 209 0

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Paylaş:

✔ İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

İlan Bilgileri

  • İlan No: DPB841454
  • Şehir: İZMİR
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 09.02.2021
  • Eleman Sayısı: 6
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Kıdemli Yazılımcı, Tecrübeli Yazılımcı, Yazılım Geliştirici ,Tecrübeli Sistem Yöneticisi
  • Başvuru Süresi: Başvurular 09.02.2021 ile 09.03.2021 tarihleri arasında  

✔ İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

BAŞVURU TARİHLERİ: 09.02.2021 – 09.03.2021

Üniversitemiz  Bilgi  İşlem  Daire  Başkalığında  istihdam  edilmek  üzere,  31/12/2008  tarih ve  27097  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  “Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarının  Büyük  Ölçekli Bilgi  İşlem  Birimlerinde  Sözleşmeli  Bilişim  Personeli  İstihdamına  İlişkin  Esas  ve  Usuller Hakkında  Yönetmelik” in  8  inci  maddesi  uyarınca,  Sözleşmeli  Bilişim  Personeli  pozisyonunda istihdam  edilmek  ve  tam  zamanlı  çalıştırılmak  üzere  17.03.2021  tarihinde  İzmir  Kâtip  Çelebi Üniversitesi  Rektörlüğünde  yapılacak  yazılı  sınavla  6  (altı)  adet  Sözleşmeli  Bilişim  Personeli alınacaktır.

İş TanımıAdetAylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı TavanıÇalışma Süresi
Kıdemli Yazılımcı12,4 katına kadarTam Zamanlı
Tecrübeli Yazılımcı22,0 katına kadarTam Zamanlı
Yazılım Geliştirici21,5 katına kadarTam Zamanlı
Tecrübeli Sistem Yöneticisi13,0 katına kadarTam Zamanlı

ÖSYM  tarafından  2019  ve  2020  yıllarında  yapılan  Kamu  Personel  Seçme  Sınavına (KPSS)  ait  KPSSP3  puanının  yüzde  yetmişi  (KPSS  puanı  olmayan  veya  belge  ibraz  etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin  yabancı  dil  puanı  sıfır  olarak  değerlendirilir)  toplamı  esas  alınarak,  genel  ve  özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  sayılan  genel  şartları taşımak,
b)   Fakültelerin   dört   yıllık   bilgisayar   mühendisliği,   yazılım   mühendisliği,   elektrik mühendisliği,   elektronik   mühendisliği,   elektrik   ve   elektronik   mühendisliği   ve   endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,  fen-  edebiyat,  eğitim  ve  eğitim  bilimleri  fakültelerinin,  bilgisayar  ve  teknoloji üzerine  eğitim  veren  bölümleri  ile  istatistik,  matematik  ve  fizik  bölümlerinden  ya  da  bunlara denkliği  Yükseköğretim  Kurulunca  kabul  edilmiş  yurt  dışındaki  yükseköğretim  kurumlarından mezun olmak,
ç)  Yazılım,  yazılım  tasarımı  ve  geliştirilmesi  ile  bu  sürecin  yönetimi  konusunda  veya büyük   ölçekli   ağ   sistemlerinin   kurulumu   ve   yönetimi   konusunda   ücret   tavanı   2   katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli  statüdeki  hizmetler  ile  özel  kesimde  sosyal  güvenlik  kurumlarına  prim  ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi  olmaları  kaydıyla  güncel  programlama  dillerinden  en  az  ikisini  bildiğini  belgelemek, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)
e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
f)  Yapılacak  inceleme  ve  soruşturma  sonunda  Bilişim  Personeli  olmalarına  engel  bir durumu bulunmamak,
g) Süresi içinde başvurmak.

ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):

Y1 – KIDEMLİ YAZILIMCI (1 Kişi – 2,4 Katına Kadar)

1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),
4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
5.  HTML,  CSS,  Ajax,  jQuery,  JSON  teknolojileri  hakkında  bilgi  sahibi  olmalıdır  ve geliştirme yapabilmelidir.
6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
9.  Bellek  yönetimi  (Redis,  Memcache  vb)  hakkında  bilgi  sahibi  olmalı  ve  performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
10.  Team  Foundation  Server  (TFS),  GIT  ve  benzeri  kaynak  yönetim  araçları  ile  proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
15. Vue.js veya React.Js kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmak.
16. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.
17. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Y2 – TECRÜBELİ YAZILIMCI (2 Kişi – 2,0 Katına Kadar)

1. Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmelidir.
2. .Net Core ve Web Api teknolojilerine tecrübe sahibi olmalıdır.
3. Nesneye yönelik programlama kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.)
4. .NET Framework kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
5.  HTML,  CSS,  Ajax,  jQuery,  JSON  teknolojileri  hakkında  bilgi  sahibi  olmalıdır  ve geliştirme yapabilmelidir.
6. Microsoft SQL ve açık kaynak kodlu veri tabanları konusunda tecrübe sahibi olmalıdır.
7. Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmalıdır.
8. T- SQL programlama bilgisine sahip olmalıdır.
9.  Bellek  yönetimi  (Redis,  Memcache  vb)  hakkında  bilgi  sahibi  olmalı  ve  performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
10.  Team  Foundation  Server  (TFS),  GIT  ve  benzeri  kaynak  yönetim  araçları  ile  proje geliştirme konusunda deneyimli olmalıdır.
11. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
12. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
15. İlgili alanda en az 3 yıl tecrübeli olmalıdır.
16. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

Y3 – YAZILIM GELİŞTİRİCİ (2 Kişi – 1,5 Katına Kadar)

1. Proje kapsamında ara yüz çalışması yapabilmeli, HTML ve CSS yazabilmelidir.
2. C# ve ASP.Net dillerinde uygulama geliştirme yapabilmelidir.
3. ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojisini çok iyi derecede bilmelidir.
4. HTML, CSS, Ajax, jQuery, Silverlight teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalıdır ve geliştirme yapabilmelidir.
5. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır,
6. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
7. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecilli olmalıdır.
8. Üniversite Bilgi Sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

S1 – TECRÜBELİ SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 Kişi – 3 Katına Kadar)

1. Sunucu sanallaştırma  teknolojilerinde (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.) kurulum,  yapılandırma,  izleme,  yönetim,  başarım  artırma  ve  sorun  çözümleme  gerçekleştirmiş olmalıdır.
2. Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
3. Veri depolama sistemlerinde (IBM, NetApp, EMC vb.) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
4.   Veri   yedekleme   sistemlerinde   (EMC   Avamar,   Veeam   Backup   vb.)   kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
5. SAN sistemleri için kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmalıdır.
6. Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve  üzeri)  kurulum,  yapılandırma,  izleme,  yönetim,  başarım  artırma  ve  sorun  çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmalıdır.
7.  Linux  sunucu  işletim  sistemlerinde  LDAP,  DNS,  DHCP,  NFS,  CA  servisleri  için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır.
8.   Linux   sunucu   işletim   sistemleri   için   sunucu   ve   uygulama   izleme   ve   yönetim sistemlerinde  (puppet,  ansible,  zabbix  vb.)  kurulum,  yapılandırma,  izleme,  başarım  artırma  ve sorun giderme gerçekleştirmiş olmalıdır.
9. Linux işletim sistemi için betik dili (bash, csh, vb.) kullanmış olmalıdır.
10.  Microsoft  Windows  sunucu  işletim  sistemlerinin  (2008,  2008  R2,  2012,  2012  R2) kurulum,    yapılandırma,    izleme,    yönetim,    başarım    artırma    ve    sorun    çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmalıdır.
11.  Microsoft  Windows  sunucu  işletim  sistemlerinde  Active  Directory,  WSUS,  CIFS servisleri için kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme yapmış olmalıdır.
12.  Microsoft  Windows  sunucu  işletim  sistemleri  için  sunucu  ve  uygulama  izleme  ve yönetim  sistemlerinde  (SCOM  vb.)  kurulum,  yapılandırma,  izleme,  başarım  artırma  ve  sorun giderme gerçekleştirmiş olmalıdır.
13. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
14. Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.
15. İlgili alanda en az 5 yıl tecrübeli olmalıdır.
16. Üniversite bilişim altyapısı sistemlerinde tecrübeli olması tercih sebebidir.

SINAV KONULARI

NİTELİKLERKONULAR
Kıdemli YazılımcıASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili, T- SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for ASP.NET, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, .Net Core, React,
Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları
Tecrübeli YazılımcıASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili, T- SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for ASP.NET, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, Nesne yönelik
programlama tasarım ve araçları
Yazılım GeliştiriciASP.NET MVC, ASP.NET Web Forms, C# programlama dili, T- SQL, Entity Framework, Linq, Telerik RadControls for ASP.NE, Javascript, Html, Css, Sql Server Veritabanı, Nesne yönelik
programlama tasarım ve araçları
Tecrübeli Sistem YöneticisiMicrosoft Hyper-V, VMware, OpenStack, Veri depolama sistemleri ve işletimi, SAN sistemleri, Linux işletim sistemleri ve işletimi, Linux sunucu işletim sistemlerinde LDAP, DNS, DHCP, NFS, CA servisleri, Microsoft Windows sunucu işletim sistemleri
ve işlemleri, Active Directory, WSUS, CIFS servisleri

ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)  bendine  göre  istihdam  edilenlerin  sözleşme  ücret  tavanının  özel  şartlar  başlığı  altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular  09.02.2021  ile  09.03.2021  tarihleri  arasında  09.03.2021  tarihi  (17:30) mesai bitimine     kadar     ubs.ikc.edu.tr:81/BilisimPersoneliBasvuru     adresinden     elektronik     ortamda yapılacaktır.  

Başvurulan   pozisyona   ait   aranan   şartlar   için   Başvuru   İçin   İstenilen   Belgeler başlığında belirtilen belgeler başvuru sisteminde ilgili alanlara yüklenecektir.

Başvuru için gerekli belgeler   yüklendikten   sonra   “Başvuruyu   Tamamla”   butonunu   kullanarak   başvuru   işlemi tamamlanacaktır. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, faks veya posta yolu ile yapılan başvurular  kabul  edilmeyecektir.  

Başvuru  işlemlerinin  hatasız,  eksiksiz  ve  duyuruda  belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Başvuru için İstenilen Belgeler

1. Fotoğraflı Başvuru Formu
2. Özgeçmiş
3. Onaylı Mezuniyet Belgesi : e-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren mezuniyet belgesi veya Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.
4. Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belgeler : e-Devlet üzerinden temin edilebilecek QR kodunu içeren SGK Hizmet Dökümü ya da kamu personeli için hizmet belgesi
5. Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler : Çalışma Belgesi (Özel sektör tecrübeliler için yaptığı işin detaylı anlatır imzalı kaşeli onaylı belge)
6. En Az İki Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler : Yazılım dilinin açık olarak belirtildiği  transkript  ya  da  yazılım  dilinin  açık  olarak  belirtildiği  ders  içeriği  belgesi  ya  da yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği kaşeli ve imzalı çalışma belgesi ya da sınav ile alınmış doğrulanabilir sertifika ya da doğrulanabilir katılım belgesi 
7. Varsa KPSS Sonuç Belgesi
8. Varsa Yabancı Dil Belgesi
9. Adli Sicil Belgesi : Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
10.  Erkek  Adaylar  İçin  Askerlik  İle  İlişiği  Bulunmadığına  İlişkin  Belge  :  QR  kodunu içeren e- Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların  incelenmesi  sonucunda  genel  ve  özel  şartları  sağlayan  adaylardan,  KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate  alınır)  ile  yabancı  dil  puanının  %30’unun  (yabancı  dil  puanı  olmayan  veya  belge  ibraz etmeyen adayın yabancı  dil  puanı 0(sıfır) olarak dikkate alınır)  toplamı  esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday  yazılı  sınava  çağırılacaktır.  

Bu  sıralamaya  göre  son  sırada  aynı  puana  sahip  birden  fazla adayın  bulunması  halinde,  bu  adayların  tamamı  sınava  çağrılacaklardır.  

Sınava  girecek  adaylar 11.03.2021  tarihinde  personel.ikcu.edu.tr  sitesinde  ilan  edilecektir.  Ayrıca  yazılı  bildirim  veya tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı  sınav  17.03.2021  tarihinde  saat  13:30’da  İzmir  Kâtip  Çelebi  Üniversitesinde (Balatçık   Mahallesi   Havaalanı   Şosesi   No:33/2   Balatçık   Çiğli   İZMİR,   Yabancı   Diller Yüksekokulu Binası 1. Kat) yapılacaktır.

SINAV ŞEKLİ

Yapılacak sınavlar yazılı olarak yapılacaktır.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı   sınav   sonucunda   100   tam   puan   üzerinden   70   ve   üstü   puan   alan  adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı   sınav   sonucunda   başarılı   olanlar,   19.03.2021   tarihinde   personel.ikcu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına  suç  duyurusunda  bulunulacaktır.  Kurumu  yanıltanlar  kamu  görevlisi  ise  bu  durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
İlan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir