İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

✔ İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

İlan Bilgileri

  • İlan No: YOK841993
  • Şehir: İZMİR
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 19.01.2021
  • Son başvuru Tarihi: 02.02.2021
  • Eleman Sayısı: 2
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Profesör
İzmir Tınaztepe Üniversitesi

✔ İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden

İlan Tarihi                  :19.01.2021
Son Başvuru Tarihi   :02.02.2021

Üniversitemize  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma   Yönetmeliği   ile   Vakıf   Yükseköğretim   Kurumları   Yönetmeliği’nin   ilgili   maddeleri uyarınca  aşağıda  nitelikleri  belirtilen  kadrolara  Öğretim  Üyesi  alınacaktır.  

Aşağıda  belirtilen asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf,

5- Nüfus cüzdanı örneği,

6-  Noter  onaylı  diploma  fotokopileri  (Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  ve  Doçentlik belgesi)  (Yurtdışında  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurulca  denkliğinin  onaylanmış olması).   Noter   onayı   olmayan   diploma   fotokopileri   teslim   edilecekse,   diploma   asıllarının beraberinde getirilmesi zorunludur,

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge,

9- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında eğitim verildiğine dair belge,

Fakülte /
Yüksekokul
Bölüm /
Program
UnvanNitelik
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim DalıProfesör
(1 kişi)
Kanserin genetik nedenleri ve hücresel mekanizmaları konusunda araştırmalar
yapmış olmak
Tıp FakültesiTıbbi Biyoloji Anabilim DalıProfesör
(1 kişi)
Kanser progresyonunun moleküler ve hücresel mekanizmaları konusunda araştırmalar yapmış olmak,
Tıp Eğitimi alanında deneyimli olmak
NOTLAR:

1- Yayın  dosyaları;  bilimsel  yayınlar,  kongre  ve  konferans  tebliğleri  ile  bunlara  yapılan atıflar,   sanat   eserleri,   icralarını   ve   bunlara   ilişkin   dokümanlar,   eğitim-öğretim   faaliyetleri, yönetiminizde  devam  eden  ve  biten  doktora,  sanatta  yeterlik  veya  yüksek  lisans  çalışmaları, üniversite veya enstitüsüne katkıları kapsayan bilgi ve belgelerin yer aldığı 6 adet takım dosyadan oluşmalıdır.

Dosyada yer alan eserlerden biri, başlıca araştırma eseri olarak seçilmelidir. 1 takım dosya,  hard  copy  (kağıt  baskı)  olarak  hazırlanmalıdır.  

Diğer  5  kopya  ise  tercihe  bağlı  olarak elektronik   ortamda   ayrı   ayrı   olmak   üzere,   flash   diske   ya   da   CD’ye   kaydedilerek   teslim edilmelidir.

2- Başvurular   şahsen   veya   kargo   /   posta   yoluyla   yapılabilecektir.   Belirtilen   şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İlanımız www.tinaztepe.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ
Aydoğdu Mahallesi, 1267/1 Sokak, No: 4    35400 Buca/İZMİR Telefon. 0850 822 4988

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok