Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 56 0

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor

Paylaş:

✔ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
  • İlan Numarası: DPB841626
  • Şehir: KARAMAN
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 17.05.2021
  • Eleman Sayısı: 13
  • Başvuru Süresi: İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 
İlan Sıra NoPozisyonKPSS
Puan Türü
Bütçe TürüAdediAranan Nitelikler
1Büro PersoneliKPSS (P93)Özel Bütçe2Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak.
2Büro PersoneliKPSS (P3)Özel Bütçe1Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye Muhasebe
lisans programından mezun olmak.
3Büro PersoneliKPSS (P3)Özel Bütçe1İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri Programları, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
4Büro PersoneliKPSS (P3)Özel Bütçe1Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi ve İdari Bilimler Programları, Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi lisans programlarının
birinden mezun olmak.
5TeknikerKPSS (P93)Özel Bütçe1Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
6TeknikerKPSS
(P93)
Özel Bütçe1Kimya veya Kimya Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
7TeknisyenKPSS (P94)Özel Bütçe2Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak.
8Destek Personeli (Şoför)KPSS (P93)Özel Bütçe1Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, E sınıfı sürücü belgesine son başvuru tarihi itibariye en az 3 yıl sahip olmak, SRC 2 ve SRC 4 belgelerine sahip olmak, yurdun her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, 35 yaşını doldurmamış
olmak,
9Destek Personeli (Şoför)KPSS (P94)Özel Bütçe2Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak, E sınıfı sürücü belgesine son başvuru tarihi itibariye en az 3 yıl sahip olmak, SRC 2 ve SRC 4 belgelerine sahip olmak, yurdun her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak.
10Çözümleyici, Sistem ProgramcısıKPSS (P3)Özel Bütçe1Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak ve istihdam edileceği bilgi işlem birimlerindeki programlama dillerinden en az iki
tanesini bildiğini belgelemek, en az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak.

A – GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

3- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lise mezunları için 2020 KPSSP94, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93 ve lisans mezunları için 2020 KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.

4- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans ve lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.)

5- Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1. Maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz https://kmu.edu.tr web sayfasında duyurular bölümünden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuruda kimlik, e-Devlet Kapısından da alınabilecek mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, yabancı dil belgesi, SGK tescil ve hizmet dökümü ve ilave belgeleri sisteme okunaklı şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Adaylar https://kmu.edu.tr adresinde ana ekranda yapılan duyuru üzerinden giriş yaptıktan sonra online başvuru sisteminde başvurmak istediği unvanı seçip, istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurup istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıkladığında online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir.

İlgili komisyonca evrak incelemesi adayın online başvuruda eklediği belgeler üzerinden yapılacak olup okunaklı olmayan belgeler dikkate alınmayacak ve başvuru geçersiz sayılacaktır.

3- İstenilen bilgiler doldurulup belgeler yüklenip “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklandıktan sonra başvuru süresince güncelleme yapılamayacak olup tüm sorumluluk adaya aittir. (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).

4- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

C – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- KPSS puan sıralaması sonrasında asil ve yedek adaylar belirlenecektir. KPSS puanlarının eşit olması halinde doğum tarihi önce olana, doğum tarihlerinin aynı olması halinde mezuniyet diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Asil ve yedek adaylar ile çözümleyici / sistem programcısı pozisyonu yazılı ve/veya sözlü sınavıyla ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz www.kmu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca yazılı ve/veya sözlü bir tebligat yapılmayacaktır.

2- İlan edilen her bir pozisyonun beş katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

3- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir