Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 4 Akademik Personel Alımı

✔ Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 4 Akademik Personel Alımı

İlan Bilgileri

  • İlan No: YOK842001
  • Şehir: KONYA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 22.01.2021
  • Eleman Sayısı: 4
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Doçent, Araştırma Görevlisi
  • Başvuru Süresi: İlan tarihinden itibaren 15 gündür.
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

✔ Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz  ilgili  birimlerine  2547  sayılı  Kanun  ve  12.06.2018  tarih  ve  30449  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1 (bir) adet öğretim üyesi (Doçent); 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca 3 (üç) adet Araştırma Görevlisi olmak üzere 4 (dört) adet öğretim elemanı alınacaktır.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

  • Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.
  • Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

✔ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
FakültesiBirimi/
Bölümü
UnvanıAdediUzmanlık Alanı/Açıklama
Sosyal ve
Beşerî
Bilimler
Fakültesi
Ekonomi
Bölümü
Doçent1Doçentliğini Finans alanında almış olmak,
Finansal piyasalar ve kurumlar ile
finansal modelleme konularında çalışmalar
bulunmak, İngilizce ders verme
yeterliliğine sahip olmak.

Doçent  kadrosuna  başvuracak  adaylardan  dilekçe  ekinde  özgeçmişi  (YÖK  formatında),  öğrenim  durumlarını  gösterir  belgeleri  ve  doçentlik belgesinin  aslı  veya  onaylı  sureti,  2  (iki)  adet  fotoğraf,  nüfus  cüzdanı/  TC.  kimlik  kartı  örneği,  vukuatlı  nüfus  kayıt  örneği,  adli  sicil  belgesi,  bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği yayın listesini kapsayan başvuru dosyasından 4 adet (CD halinde) ile 1 adet fiziki dosya halinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

✔ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANI

İlan takvimi:

Resmî Gazete Yayım         : 22.01.2021
Son Başvuru Tarihi            : 08.02.2021
Ön Değerlendirme Tarihi  : 12.02.2021
Giriş Sınavı Tarihi          
  : 17.02.2021
Sonuç Açıklanma Tarihi    : 22.02.2021

Araştırma Görevlisi adaylarından istenen belgeler:

1- Başvuru dilekçesi

2- Özgeçmiş

3- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

4- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

5- Adli Sicil Belgesi

6- Vesikalık fotoğraf (2 adet)

7- e-Devlet üzerinden alınan lisans mezuniyet ile yüksek lisans durumunu gösteren belge ya da bu durumu gösteren belgenin aslı veya ıslak imzalı ve mühürlü sureti

8- Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylandığının gösterir belge aslı ya da onaylı sureti

9- e-Devlet üzerinden alınan Lisans ve Yüksek Lisans transkriptleri ya da transkriptlerin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti

10-  Başvuru  sırasında  e-Devlet  üzerinden  alınanların  dışındaki  belgelerden  resmi  onaysız,  ıslak  imzasız  veya  fotokopi  olarak  sunulanlar değerlendirmeye alınmaz

11- ALES belgesi (son 5 yıl içinde alınmış)

12- İngilizce dilinde Yabancı Dil belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış YÖKDİL/YDS veya eşdeğeri)

13- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)

İletişim: Telefon: (0332) 223 5423 E-posta: [email protected]

Yukarıdaki ilana www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir.           

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok