Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Açılan Sınavlar 291 0

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 88 Sürekli İşçi Alacak

Paylaş:

✔ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 88 Sürekli İşçi Alacak

İlan Bilgileri

 • İlan Sahibi: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
 • İlan Numarası: DPB841531
 • Şehir: İSTANBUL
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 22.03.2021
 • Eleman Sayısı: 88
 • Başvuru Süresi: 22.03.2021–26.03.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Mimar  Sinan  Güzel  Sanatlar  Üniversitesi  merkez  teşkilatı  hizmet  birimlerinde  4857  sayılı  İş  Kanunu,  “Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarında  İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Çalıştırılacağı Hizmet TürüAlınacak Personel SayısıCinsiyetÖzel Şartlar
Güvenlik Görevlisi54Farketmez1-En az lise ve dengi okul mezunu olmak en fazla y.lisans mezunu olmak. 2- 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak ve Valiliklerce verilen Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik (silahlı ya da silahsız) Kartına sahip olmak.
4- Göreve başlayacak personelin, güvenlik görevini yapmaya engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
5- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. (Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır).
6- Erkek adaylar için en az 170cm, kadın adaylar için en az 160cm boyunda olmak.
Temizlik Görevlisi21Farketmez1- En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak. 2- 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
4- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.
Temizlik Görevlisi (Engelli)7Farketmez1- En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak. 2- 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Üniversitenin tüm yerleşkelerinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.
Bakım-onarım hizmetleri (Bahçe bakım işleri)1Erkek1-En az ilköğretim mezunu olmak en fazla lisans mezunu olmak. 2-35 yaşını doldurmamış olmak.
3-Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. 4-Bahçe makinalarını kullanabilmek.
5- Meslek koluna ait MEB Onaylı sertifika sahibi olmak.
Bakım-onarım hizmetleri (Marangozluk işleri)1Erkek1-En az lise veya dengi mezunu olmak en fazla lisans mezunu olmak. 2- 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için meslek liselerinin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanından mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya MEB Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
4- Üniversitemiz tüm birimlerinde iç ve dış mekanda görevini yapmaya sağlık sorunu bulunmamak.
5- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
Bakım-onarım hizmetleri Tesisat işleri (Elektrik)1Erkek1- En az lise veya dengi mezunu olmak en fazla lisans mezunu olmak. 2- 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için meslek liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü alanından mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya MEB Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
4- Üniversitemiz tüm birimlerinde iç ve dış mekanda görevini yapmaya sağlık sorunu bulunmamak.
5- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
Bakım-onarım hizmetleri Tesisat işleri (Sıhhi tesisat)1Erkek1- En az lise veya dengi mezunu olmak en fazla lisans mezunu olmak. 2- 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için meslek liselerinin Tesisat Teknolojisi İklimlendirme Bölümü Yapı Tesisat Sistemleri alanından mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
4- Üniversitemiz tüm birimlerinde iç ve dış mekanda görevini yapmaya sağlık sorunu bulunmamak.
5- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
Bakım-onarım hizmetleri (Demircilik işleri)1Erkek1- En az lise veya dengi mezunu olmak en fazla lisans mezunu olmak. 2- 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için meslek liselerinin Metal Teknolojisi bölümünden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
4- Üniversitemiz tüm birimlerinde iç ve dış mekanda görevini yapmaya sağlık sorunu bulunmamak.
5- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
Bakım-onarım hizmetleri (Boya işleri)1Erkek1- En az lise veya dengi mezunu olmak en fazla lisans mezunu olmak. 2- 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için meslek liselerinin Kimya Teknoloji Bölümü Boya Üretimi ve Uygulama alanından mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı sertifika veya meslek koluna ait ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
4- Üniversitemiz tüm birimlerinde iç ve dış mekanda görevini yapmaya sağlık sorunu bulunmamak.
5- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
TOPLAM88

Şartları uyan adaylar, başvurularını Beyoğlu İş–Kur İlçe Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

A- GENEL SARTLAR:

1.  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye’de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe  Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal  düzene  ve bu düzenin işleyişine  karşı  suçlar,  millî  savunmaya karşı suçlar, Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve  casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4. Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar; Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle  toplumsal  yaşama  uyum  sağlama  ve  günlük  gereksinimlerini  karşılamada  güçlükleri  olan  ve  korunma,  bakım,  rehabilitasyon,  danışmanlık  ve destek  hizmetlerine  ihtiyaç  duyan  kişilerden  tüm  vücut  fonksiyon  kaybının  en  az  yüzde  kırk  olduğunu  belirten  sağlık  kurulu  raporu)  belgelendirmeleri gerekmektedir.

B-AÇIKLAMALAR

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

2. Askerlik ile ilişiği olmamak,

3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

4. Her aday, durumuna uygun iş statüsünden sadece birine başvuru yapabilecektir.

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

6. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.msgsu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.

7. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

C- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 22.03.2021–26.03.2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3.Kadro ve pozisyonlardaki talepler İstanbul İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.

D- NOTER KURA İŞLEMLERİ

1. Noter kura çekimi 01.04.2021 günü saat 10:00’da Üniversitemiz Fındıklı Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

2.  Adaylar  istemeleri  halinde  Üniversitemiz  web  ana  sayfasından  https://www.msgsu.edu.tr/canli-yayin  adresinden  kura  çekimini  canlı  olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.

3. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.

4.  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik’in  5  inci  maddesinde  belirtilen  “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

E- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ

Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 26-27-28-29-30 Nisan 2021 ve 03 Mayıs 2021 tarihlerinde Üniversitemiz Fındıklı Yerleşkesi Konferans Salonunda 09:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır.

Mülakat neticesinde sonuçlar 07 Mayıs 2021 tarihi mesai bitimine kadar www.msgsu.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
Mülakatlara katılımlarda maske takılması zorunludur.

Sözlü Mülakat Tarihleri

 • Güvenlik Hizmetleri : 26-27-28 Nisan 2021
 • Temizlik Hizmetleri : 29-30 Nisan 2021
 • Bakım ve Onarım Hizmetleri : 03 Mayıs 2021

F- BELGE TESLİMİ

Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Fındıklı Merkez Binadaki Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.

1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. İkametgah (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

3. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

4. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir)

5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)

7. (2) Fotoğraf

8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;

 • a. Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası ve Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile birlikte)
 • b. Tam teşekküllü Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu,

9. Temizlik ve Bakim Onarım Hizmetleri için “Sağlık Raporu”,

G- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA

1. Atama hakki kazanan ancak ise başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak ise başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

2. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3.Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.

4. Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 07.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar https://www.msgsu.edu.tr/ internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.   


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir