Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 175 0

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alıyor

Paylaş:

✔ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alıyor

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
  • İlan Numarası: DPB841506
  • Şehir: RİZE
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 09.03.2021
  • Son başvuru Tarihi: 23.03.2021
  • Eleman Sayısı: 5

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLÂNI

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puanı esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

İLAN
KODU
ÖĞRENİM
DURUMU
KADRO
UNVANI
KADRO
ADEDİ
PUAN
TÜRÜ
MEZUNİYET ALANIÖZEL ŞARTAÇIKLAMA/NOT
001Ön LisansTekniker2KPSS P93İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön lisans programlarının birinden
mezun olmak.
Mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu; SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek kodu kısmı bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz etmelidirler.Bu kadroda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaklardır.
002Ön LisansTekniker1KPSS P93Makine, Bilgisayar Destekli Makine, Mekatronik ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.
003OrtaöğretimTeknisyen1KPSS P94Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat
Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.
004Ön LisansTekniker1KPSS P93Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama ön lisans programlarının birinden mezun olmak.Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri veya sağlık alanında kullanılan bilgi yönetim sistemleri alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu; SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek kodu kısmı bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz
etmelidirler.

Başvurular, 09-23/03/2021 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

2- Tekniker unvanlı pozisyonlara başvuracakların ön lisans düzeyinde; Teknisyen unvanlı pozisyona başvuracakların ortaöğretim düzeyinde 2020/KPSS’ye girmiş olmaları,

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 1 “… Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak,

5- 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1- Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.)

2- Diploma veya mezuniyet belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Diğer türlü ibraz edilecek belge noter onaylı olmalıdır.),

3- Nüfus kayıt örneği (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.),

4- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir),

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

6- Adli sicil kaydı (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

7- 2020/KPSS Sonuç Belgesi,

8- İstenen Alanlar İçin Tecrübe Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu; SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz etmelidirler.)

9- Vardiyalı sistemde çalışmalarına engel olmadığına ilişkin sağlık raporu. 


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir