Reklam Alanı
Reklam Alanı
Diğer Personel Alımları 157 0

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 67 Sözleşmeli Personel Alıyor…

Paylaş:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 67 Sözleşmeli Personel Alıyor…

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesini  (B)  fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.

Personel alımlarından aranan özel/genel şartlar, başvuru süresi, yeri ve şekliyle ilgili bilgiler;

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 
  • İlan Numarası: DPB841568
  • Şehir: SİVAS
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmî Gazete Yayım Tarihi: 10.04.2021
  • Eleman Sayısı: 67
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Biyolog, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni
  • Başvuru Süresi: Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz  Hastanesi  ve  Diş  Hekimliği  Fakültesine  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununun  4.  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  istihdam  edilmek  üzere  06/06/1978  tarihli  ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

KOD
NO
UNVANIBİRİMİBÜTÇESİADEDİARANILAN NİTELİKLER
01HemşireÜniversite HastanesiÖzel Bütçe25-Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
02HemşireÜniversite HastanesiÖzel Bütçe25– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.
-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde hemşire olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta
primi yatırılmış olması gerekmektedir.
03BiyologÜniversite HastanesiÖzel Bütçe3-Biyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak.
-Belgelendirmek kaydıyla yataklı tedavi hizmeti sunan hastane laboratuvarlarında biyolog olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olması gerekmektedir.
04HemşireDiş Hekimliği FakültesiÖzel Bütçe3– Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun olmak.
05Sağlık
Teknikeri
Diş Hekimliği
Fakültesi
Özel
Bütçe
2– Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
06Sağlık
Teknikeri
Diş Hekimliği
Fakültesi
Özel
Bütçe
1– Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi
Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
07Sağlık TeknikeriDiş Hekimliği FakültesiÖzel Bütçe2– Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans programı mezunu olmak.
08Sağlık
Teknikeri
Diş Hekimliği
Fakültesi
Özel
Bütçe
1-Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
09Röntgen
Teknisyeni
Üniversite
Hastanesi
Özel
Bütçe
5-Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programlarının
birinden mezun olmak.

GENEL ŞARTLAR

–  Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  Kanunun  48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

– 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)  girmiş olmak,  lisans mezunlarında KPSSP3,   önlisans   mezunlarında   KPSSP93   ve   lise   mezunlarında   KPSSP94   puanları   esas alınacaktır.

– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

– Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

– Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Başvuracak  adayların  durumunun;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/B maddesinin  “Bu  şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi nedeniyle    kurumlarınca    sözleşmelerinin    feshedilmesi    veya    sözleşme    dönemi    içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

– Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir: Milli Emlak Dairesi Başkanlığından 29 Adet Araç Satış İhalesi… Lütfen Tıklayınız…

– Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

– Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet  Üniversitesi  resmi  internet  sayfası  www.cumhuriyet.edu.tr  den  ilan  tarihi  itibariyle temin  edilecek  başvuru  formu  ve  istenilen  belgelerle  birlikte  (belgelerin  aslı  görülerek)  Daire Başkanlıkları  (A)  Binası  giriş  katında  bulunan  belge  teslim  bürosuna  şahsen  müracaat  etmeleri gerekmektedir. Posta, Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

–  Adaylar  ilan  edilen  pozisyonlardan  sadece  birine  başvurabilecek  olup  birden  fazla pozisyona  başvuru  yapılamayacaktır.  Birden  fazla  pozisyona  başvuru  yapan  adayların  her  iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

–  Başvuru  tarihinden  sonra  yapılan  müracaatlar  ile  istenilen  belgeleri  eksik  olanlar  ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

– Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü  içerisinde  www.cumhuriyet.edu.tr  adresinden  ilân  edilecektir.  Bu  ilân  tebliğ  mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

İlginizi Çekebilir: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 28 Öğretim Üyesi Alıyor… Lütfen Tıklayınız…

– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İstenilen Belgeler:

1) Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)

2) Öğrenim belgesi (Barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir)

3) 2020 KPSS sonuç belgesi

4)  Çalışma  niteliği  aranan  unvanlara  başvuran  adaylar  için,  Çalışma  belgesi,  çalıştığı unvanı ve tarihleri belirten ıslak imzalı ve mühürlü olarak alınacaktır.

5)  Çalışma  niteliği  aranan  unvanlara  başvuran  adaylar  için,  Sigorta  döküm  cetvelinde meslek  kodunun  aranılan  nitelikteki  unvana  göre  yatırılmış  olması  gerekmektedir.  (Sigorta Döküm Cetveli Barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir