Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 185 0

Sözleşmeli Personel Alımı

Paylaş:

✔ Sözleşmeli Personel Alımı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri gereğince “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında aşağıdaki pozisyonlar için toplam 15 (on beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiler;

İlan Bilgileri

  • İlan Sahibi: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI 
  • İlan Numarası: DPB841616
  • Şehir: ANKARA
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 05.05.2021
  • Son başvuru Tarihi: 21.05.2021
  • Eleman Sayısı: 15
  • Başvuru Süresi: Başvurular 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak olup, son başvuru tarihi 21 Mayıs 2021 – saat: 18:00’dır.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında aşağıdaki pozisyonlar için toplam 15 (on beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI


POZİSYON
KPSS PUAN TÜRÜ
ARANAN NİTELİKLER

SAYI

Tashihçi (1) (Arapça)

Sadece mesleki uygulama sınavı
Yurt içinde ya da yurt dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış en az 4 yıllık fakülte mezunu olmak.Arapça – Türkçe ve Türkçe – Arapça çeviri alanında en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak.
2

Tashihçi (2) (İngilizce)

Sadece mesleki uygulama sınavı
Yurt içinde ya da yurt dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış en az 4 yıllık fakülte mezunu olmak.İngilizce – Türkçe ve Türkçe – İngilizce çeviri alanında en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak.
1

Tashihçi (3) (Rusça)

Sadece mesleki uygulama sınavı
Yurt içinde ya da yurt dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış en az 4 yıllık fakülte mezunu olmak.Rusça – Türkçe ve Türkçe – Rusça çeviri alanında en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak.
1

Tashihçi (4) (Farsça)

Sadece mesleki uygulama sınavı
Yurt içinde ya da yurt dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış en az 4 yıllık fakülte mezunu olmak.Farsça-Türkçe ve Türkçe-farsça çeviri alanında en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak.
1

Mütercim- Tercüman (Fransızca)


KPSSP3
Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Fransız Dili ve Edebiyatı veya Fransızca Mütercim – Tercümanlık bölümlerinden mezun olmak.Fransızca dilinden, son beş yıl içinde, YDS (Yabancı Dil Sınavı) ya da dengi uluslararası sınavlarda en az B düzeyinde puan almış olmak.

1


Dizgi Operatörü


KPSSP93
Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Tasarım ve Basım-Yayımcılık, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Masaüstü Yayıncılık, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Serigrafi, Basım ve Yayın Teknolojileri programlarından mezun olmak.İlgili alanda en az 1 (bir) yıl deneyimli olmak.

2Büro Personeli (1)KPSSP3
1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Radyo, Sinema ve Televizyon; Radyo, Televizyon ve Sinema; Radyo-Televizyon, Sinema; Radyo, TV ve Sinema; Radyo-TVSinema; Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar, Radyo ve Televizyon veya Radyo-TV, Sinema, Sinema ve Televizyon, Sinema-TV, Sinema-TV Fotoğraf, Sinema TV-Fotoğraf, Sinema ve Dijital Medya, Fotoğraf, Fotoğraf ve video programlarının birinden mezun olmak


1


Büro Personeli (2)


KPSSP3
1. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, İktisat, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon programlarının birinden mezun olmak.

1ProgramcıKPSSP3
Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak veya lisans mezunu olmak koşuluyla bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya bu alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sahibi olmak.En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil puanına sahip olmak.


5
1 – GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Mütercim-Tercüman, Büro Personeli (1), Büro Personeli (2), Programcı pozisyonlarına başvuracaklar için lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

c) Dizgi operatörü pozisyonuna başvuracaklar için ön lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

ç) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak.

d) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

2 – BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

a) Fotoğraflı başvuru formu (eksiksiz doldurulacak)

b) Başvurduğu pozisyona ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)

c) Aranan niteliklerde yabancı dil şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için son beş yıl içinde alınmış YDS veya dengi yabancı dil sınav sonuç belgesi.

ç) T.C. kimlik kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi

d) Aranan niteliklerde deneyim şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların e- Devletten alacakları meslek kodlarını gösteren barkod ve doğrulama kodu bulunan SGK hizmet döküm belgesi veya çalışmış olduğu kurum veya kurumlardan alacağı çalışılan sürelerin ve yürütülen görevin açıkça belirtildiği yazı.

e) 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Lisans, ön lisans için)

f) Programcı, Mütercim-Tercüman ile Tashihçi pozisyonuna başvuran adayların özgeçmiş belgesi.

g) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

ğ) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösteren askerlik durum belgesi. (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

h) Çalışmaya engel halinin bulunmadığına ilişkin sağlık beyanı.

3 – BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ:

a) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuran adayın başvuruları geçersiz sayılacaktır.

b Başvurular, sadece Kurumumuzun basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır. Postayla veya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

c) Başvuruda, formun eksiksiz doldurulması ve bu ilanın 2. maddesinde belirtilen “Başvuruda İstenen Belgelerin” eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

ç) Başvurular 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 21 Mayıs 2021 saat: 18:00’dır.

4 – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV, ATAMA VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

a) Tashihçi pozisyonuna başvuran adaylar sadece mesleki uygulama sınavına tabi tutulacaklardır.

b) Programcı, Mütercim-Tercüman pozisyonlarına başvuran adaylar ilgili puan türünde KPSS (B) grubu puan sıralaması yapılarak, her bir pozisyon için ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

c) Dizgi Operatörü, Büro Personeli pozisyonlarına başvuran adaylar ilgili puan türünde KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanacaktır.

ç) İlan edilen pozisyon sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır. Son adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir. İlan edilen pozisyon sayıları kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

d) Atanmaya hak kazanan ancak süresi içinde başvurmayan, belgesini teslim etmeyen, atama hakkından feragat eden vb. nedenlerle ataması yapılmayan veya ataması iptal edilen adayların yerine sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde yedek listedeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.

e) Sonuçlar, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar Kurumumuzun www.ayk.gov.tr internet adresinden ve @TcYuksekKurum resmi twitter hesabından duyurulacaktır.

f) Programcı, Mütercim-Tercüman, Tashihçi pozisyonuna başvuranlardan mesleki uygulama veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar Kurumumuzun www.ayk.gov.tr internet adresinden ve @TcYuksekKurum resmi twitter hesabından duyurulacak olup adaylara ayrıca bir tebligat veya bildirim yapılmayacaktır.

TASHİHÇİ MESLEKİ UYGULAMA SINAV TARİHİ, YERİ VE KONUSU

Sınav Konuları

Sınav Yeri

Sınav Tarihi

Sınav Saati

– Genel Kültür
– Türkçe ve ilgili dil bilgisi düzeyi
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Ziyabey Cad. Nu:19 06520 Balgat – Çankaya / ANKARA
08 Haziran 2021

10:00

MÜTERCİM-TERCÜMAN SÖZLÜ SINAV TARİHİ, YERİ VE KONUSU
Sınav KonularıSınav YeriSınav TarihiSınav Saati
– Fransızca, konuşabilme, anlama ve kavrama yeteneklerinin belirlenmesi amacıyla sözlü olarak verilen Fransızca bir metni Türkçeye, Türkçe verilen bir metni de Fransızcaya çevirme.
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Ziyabey Cad. Nu:19 06520 Balgat – Çankaya / ANKARA


09 Haziran 2021


10:00

PROGRAMCI SÖZLÜ SINAV TARİHİ, YERİ VE KONUSU
Sınav KonularıSınav YeriSınav TarihiSınav Saati
– Programlama dilleri
– Web Tasarımı ve grafik
– Veri tabanı yönetimi
– İşletim sistemleri

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Ziyabey Cad. Nu:19 06520 Balgat – Çankaya / ANKARA


10 Haziran 2021


10:00

5 – DİĞER HUSUSLAR

a) Sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelik tablosunda belirtilen bölümler dışında eşdeğer bölümler kabul edilmeyecektir.

b) Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

c) İlan metninde belirtilmeyen durumlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir