Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kamu Personel Alımları 209 0

Üniversite 23 Sözleşmeli Personel Alacak

Paylaş:

✔ Üniversite 23 Sözleşmeli Personel Alacak

İlan Bilgileri

  • İlan No: DPB841477
  • Şehir: ZONGULDAK
  • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
  • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 26.02.2021
  • Eleman Sayısı: 23
  • Aranılan Nitelik ve Unvan: Hemşire
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  hükümlerine  göre  Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

UnvanıAdetNitelik KoduAranan NiteliklerGider BütçesiSınav Şartı
Hemşire114605Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri lisans programından mezun olmak.
Özel BütçeEk Madde
2/b (KPSS)
Hemşire122125Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik- Sağlık   Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.Özel BütçeEk Madde 2/b (KPSS)

* Nitelik Kodları  Devlet  Personel  Başkanlığınca  yayımlanan  Nitelik Kod  Kılavuzundan alınmıştır.

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c)  Gece  Nöbeti  tutmasına  engel  olabilecek  sağlık  problemi  bulunmamak  (Hamilelik hariç),
d) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve 2020 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak,
e)  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak şartlarını taşıması,
f) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin  “Bu  şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu  kararı  ile  belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih tarihinden  itibaren  bir yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

* Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle  yapılacak  yerleştirme  işlemlerinde,  ortaöğretim  mezunları  için  KPSSP94,  önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılmaktadır.

İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekmektedir.

İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir.  

Asil  kazananlardan  başvuru  olmadığı  takdirde  veya  aranan  şartları  taşımayanların tespit  edilmesi  halinde  başvuru  yapan  adaylardan  en  yüksek  puandan  başlamak  üzere  sırası  ile yerleştirme     yapılacaktır.  

 Bu    ilan    tebligat    mahiyetinde    olduğundan,    ayrıca    tebligat yapılmayacaktır.

İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresi aracılığıyla tebliğ edilen  adayların  göreve  başlatılabilmesi  için,  sonuçların  ilanından  itibaren  en  geç  15  gün içerisinde  aşağıda  sayılan  evraklarının  asılları  veya  onaylı  fotokopileri  Üniversitemiz  Sağlık Uygulama   ve   Araştırma   Merkezine   şahsen   başvurmaları   gerekmektedir.  

Belgeleri   süresi içerisinde teslim etmeyenler bu  haklarından vazgeçmiş sayılırlar.  Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılır.

Sözleşme için gerekli belgeler:

* 6 Adet Fotoğraf,
* Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, (Başvuru .)
* Özgeçmiş,
* Mezuniyet belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
* Kimlik Fotokopisi,
* Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
* Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
* Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
* 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek … akıl hastalığı … bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu,
* Özel Koşul Belgesi (Varsa),
* Vakıfbank Zonguldak Şubesinden açılan maaş hesabına ait belge

Müracaat  sonunda  gerçeğe  aykırı  belge  ya  da  beyanda  bulunan  adaylar  hakkında  yasal işlem  yapılacak  olup,  atamaları  yapılmış  ise  atamaları  iptal  edilecektir.  İdaremiz  tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Yapılacak   değerlendirmelerde   başarılı   bulunarak   göreve   başlatılacak   olanlar;   sosyal güvenlik  yönüyle,  5510  sayılı  Sosyal  Sigortalar  Kanunu  4/a  hükümlerine  tabi  olacaklar  ve istihdam  edilecekleri  birimlerde  aynı  sınıftaki  diğer  personelin  tabi  olduğu  çalışma  saat  ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Detaylı Bilgi İçin:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 İncivez / Zonguldak
Tel: (0 372) 291 12 07 – 291 11 64


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir