Yüksek İhtisas Üniversitesi 40 Akademik Personel Alıyor

✔ Yüksek İhtisas Üniversitesi 40 Akademik Personel Alıyor

İlan Bilgileri

 • İlan No: YOK842000
 • Şehir: ANKARA
 • İlan Türü: PERSONEL ALIMI
 • Resmi Gazete Yayım Tarihi: 21.01.2021
 • Son başvuru Tarihi: 04.02.2021
 • Eleman Sayısı: 40
 • Aranılan Nitelik ve Unvan: Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi
Yüksek İhtisas Üniversitesi

✔ Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden

 • Başvuru Tarihi                                             : 21.01.2021
 • Son Başvuru Tarihi                                      : 04.02.2021

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi  ile  Vakıf  Yükseköğretim  Kurumları  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddeleri  uyarınca  aşağıda  nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine ve Enstitü Müdürlüklerine, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Adres:  
 • Rektörlük  –  Tıp  Fakültesi  –  Sağlık  Bilimleri  Fakültesi  –  Lisansüstü  Eğitim  Enstitüsü:  Oğuzlar  Mahallesi  1375  Sokak  No:  8  Balgat  / ANKARA
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu – Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No: 1 Keçiören / ANKARA
Yüksek İhtisas Üniversitesi
PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. (Dilekçede başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs açıkça belirtilecektir.)

2 – YÖK Formatlı Özgeçmiş ve Yayın listesi (Söz konusu belgeler yayın tarihine göre sıralanır)

3 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

4 – Nüfus cüzdanı örneği / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5 – Adli Sicil Belgesi

6 – Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora ve doçentlik belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7  –  Herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılsalar  bile)  çalıştığı  kurumdan  veya  e-  Devletten  alacakları  onaylı  ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

8 – Tüm başvuru evrakları, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör için 1 adet dosya 6 adet CD, Doçent için 1 adet dosya 4 adet CD, Doktor Öğretim Üyesi için 1 adet dosya 4 adet CD

9 – Aday tarafından doldurularak puanlandırılmış Yüksek İhtisas Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma ölçütler için puanlama tablosu http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/tr/kurumsal/mevzuat

10 – Adayların https://orcid.org/ adresinden giriş yaparak bir tanımlayıcı no almaları (16 digit ORCİD identifier )ve belgelendirmeleri

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1  –  Başvurdukları  bölüm  programı  belirten  dilekçe.  (Dilekçede  başvurulan  kadronun,  birimi,  unvanı  ve  adayın  iletişim  bilgileri;  adres,  telefon numarası e-posta vs açıkça belirtilecektir.)

2 – YÖK Formatlı Özgeçmiş

3 – Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES sınavlarından birinden en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.

4 – İngilizce dilinden en az 50 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi

5 – İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

6 – Nüfus cüzdanı örneği / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7 – Adli Sicil Belgesi

8  –  Onaylı  diploma  fotokopileri  (lisans,  yüksek  lisans  ve  varsa  doktora).  Yurtdışında  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurulca  denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

9 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar veya geçmişte çalışmış olanlar; çalışmış oldukları kurumdan veya e-Devletten ayrıntılı hizmet belgesi,

10 – Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.

11 – Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

12 – Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

13 – Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

14  –  İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavı  geçersiz  sayılacak  ve  atamaları  yapılmayacaktır.  Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

15 – İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;
 • Ön Değerlendirme Tarihi           : 05.02.2021
 • Sınav Tarihi                                : 08.02.2021
 • Sonuç Açıklama Tarihi              : 10.02.2021
BİRİMBÖLÜMANABİLİM /BİLİM DALI/ PROGRAMUNVANIALINACAK KİŞİ SAYISIBAŞVURU KOŞULLARI
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiDr. Öğr. Üyesi1Uzmanlığını Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı alanından almış olmak. Tıp
Eğitimi alanında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiProf. Dr.1Doçentliğini Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı alanından almış
olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve TravmatolojiDr. Öğr. Üyesi1Uzmanlığını Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProf. Dr.1Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanından almış olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProf. Dr.1Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı alanından
almış olmak. Tıbbi Farmakoloji alanında Doktora yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProf. Dr.1Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı alanından almış olmak. Doktorasını Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı alanında almış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoç. Dr.2Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı alanından
almış olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumDoç. Dr.1Doçentliğini Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı alanından
almış olmak. Yandal uzmanlığını Perinatoloji alanından almış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKalp ve Damar CerrahisiProf. Dr.3Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun ve Boğaz
Hastalıkları
Prof. Dr.1Doçentliğini Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
alanından almış olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKulak Burun ve Boğaz
Hastalıkları
Dr. Öğr. Üyesi1Uzmanlığını Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
alanından almış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöz HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi1Uzmanlığını Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProf. Dr.1Doçentliğini Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPatolojiDr. Öğr. Üyesi1Uzmanlığını Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik MikrobiyolojiDr. Öğr. Üyesi1Uzmanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriHalk SağlığıProf. Dr.1Doçentliğini Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiProf. Dr.1Doçentliğini Radyoloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyolojiDoç. Dr.1Doçentliğini Radyoloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıProf. Dr.2Doçentliğini İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Uzmanlığını Gastroenteroloji alanından almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoç. Dr.1Doçentliğini Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDoç. Dr.1Doçentliğini İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı alanında almış olmak. Yandal Uzmanlığını Hematoloji alanından almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi1Uzmanlığını İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı alanında almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRadyasyon OnkolojisiProf. Dr.1Uzmanlığını Radyasyon Onkolojisi anabilim dalından almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiProf. Dr.1Doçentliğini Kardiyoloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDr. Öğr. Üyesi1Uzmanlığını Kardiyoloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDr. Öğr. Üyesi1Uzmanlığını kardiyoloji Ana Bilim Dalı alanında almış olmak
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriNörolojiProf. Dr.1Doçentliğini Nöroloji Ana Bilim Dalı alanından almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıProf. Dr.1Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı alanından almış olmak. Doçentliğini Neonatoloji alanından almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi1Uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı alanından almış olmak. Girişimsel Pediatri alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikRuh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği / Psikiyatri Hemşireliği / İç Hastalıkları
Hemşireliği
Dr. Öğr. Üyesi1Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği / Psikiyatri Hemşireliği / İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerElektronörofizyolojiDr. Öğr. Üyesi1Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını nöroloji alanından almış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikDr. Öğr. Üyesi1İşletme alanında doktora yapmış olmak. En az 5 (beş) yıl Yükseköğretim Kurumlarında ders vermiş olmak. Sağlık Yönetimi
alanında akademik çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerOptisyenlikÖğr. Gör. (Ders Verecek)1Fizik, Fizik Mühendisliği, Fizik Öğretmenliği veya Optik ve Akustik Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve alanında
tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerAmeliyathane HizmetleriÖğr. Gör. (Ders Verecek)1Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Meslek YüksekokuluBilgisayar Teknolojisi ve ProgramlamaBilgisayar ProgramcılığıÖğr. Gör. (Ders Verecek)2Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok