Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kat Mülkiyeti 1.389 0

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Yönetim Planı Şartı….

Paylaş:

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Yönetim Planı Şartı….

Yönetim Planı Nedir?

Binanın ne şekilde yönetileceği ve diğer ortak kullanım şartları gibi, hem yönetim hemde aidatların ne şekilde olacağı ile kat sakinlerini bir arada tutan sözleşmedir. Bu plan oluşturulurken, tüm kat maliklerinin bir araya gelmesi mecburidir. Ayrıca, yönetim planlarının kanuna uygun olması gerekmektedir.

Yönetim planı ne zaman yapılır?

Yönetim planı; kat sahiplerinin yada kat irtifakı tesis edildiği sırada toprak sahibi ile müteahhit arasında imza atılarak hazırlanır ve tapuda tescil edilmesi gereklidir. Eğer yönetim planı yoksa, tapu memuru kanuna uygun olacak şekilde bir plan getirilene kadar, kat mülkiyetine çevirme işlemini yapmamaktadır.

Ek olarak yönetim planının tarihi ise, Kat mülkiyeti beyanlarına kaydedilmektedir. Bu plan, mülkiyetin kuruluş belgeleri içerisinde yer alarak saklanır. Kanun kapsamında, kat mülkiyeti kurulma istemiyle dilekçesi yada tutanağı ile ek belgelerin yönetim planına dahil edilmesi gerekiyor.

Yönetim Planı İle İlgili “Kat Mülkiyeti Kanun” Hükümleri:

1- Anagayrimenkul, “Kat Malikleri Kurulu” nca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılır. (madde-27)

2- Yönetim planı ; yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim planında hüküm bulunmıyan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna  ve genel hükümlere göre karara bağlanır. (madde-28)

3- Yönetim planının değiştirilmesi için; bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır. (madde-28)

4- Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar. (madde-28)

5- Yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin; tarihi, kat mülkiyeti “Tapu Kütüğü”nün (beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır. (madde-28)

İlginizi Çekebilir:  DASK Nedir? Hangi Nitelikli Taşınmazlarda DASK Aranır?… Lütfen Tıklayınız….

İlginizi Çekebilir:  Sitelerde Ortak Alanların Kiraya Verilmesi İçin Oybirliği mi? Oy Çokluğu mu?… Lütfen Tıklayınız….

İlginizi Çekebilir:  Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Yönetim Planı… Lütfen Tıklayınız….


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir