Reklam Alanı
Reklam Alanı
Kat Mülkiyeti 259 0

Apartman/Site Yönetim Planı Nedir?

Paylaş:

Apartman/Site Yönetim Planı Nedir?

Yönetim planı; Apartmanın/sitenin yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenleyen yönetim planına denir. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olmaktadır.

Bütün hak maliklerini bağlayan bir sözleşme niteliğinde olan apartman yönetim planı, hüküm bulunmayan hallerde, ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve genel hükümlere göre karara bağlanıyor.

Bir yönetim planı oluşturmak ya da yönetim planını değiştirmek için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oy şartı aranıyor. Yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini; yönetici ve denetçileri bağlayıcı oluyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda Yönetim planı: Madde 28 –

Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir.

Yönetim planında hüküm bulunmıyan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.

(Değişik: 13/4/1983 – 2814/11 md.) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar.

Yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir