Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Faydalı Bilgiler 1.179 0

Kat Mülkiyetinde Aidatlar Nasıl Hesaplanır?

Paylaş:

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, kat malikleri aralarında ortak görüş sonucunda başka bir karar almadıkları sürece, personel giderlerini eşit, diğer giderleri arsa payına göre ödemekle yükümlüdür.

Apartman aidatını gününde ödemeyen kat malikleri için bu borcu geciktirdiği her gün için faiz hesaplanıyor. Ne kadar aidat verilmesi gerektiği Kat Malikleri toplantısında tespit edilir.

Kat Mülkiyeti Kanunu 20. maddesi’ne göre apartman aidatını kimin ödemesi gerekir? Kat maliklerinden her biri, aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

1- Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

2- Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;  

katılmakla yükümlüdür.

Ödemeden Kaçınma:

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Dava Açma Hakkı:

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. 

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Rücu Hakkı:

Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu etme hakları vardır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir